Norge

Kveit du hva – nå må slike kjemper slippes ut igjen, enten de lever eller er døde

Den kalles havets dronning – og står øverst på listen for mange sportsfiskere. Men nå må alle kveiter over to meter dumpes tilbake i havet – død eller levende.

Brødrene Odd Ivar (t.v.) og Finn Harald Woll fra Tromsø klarte i 2005 å kjempe en 200 kilos kveite opp utenfor Ringvassøy i Troms.
  • Thomas Olsen
    Journalist

Den er blant de aller største fiskeartene i norske farvann. Kveita kan bli over 300 kilo og 3,5 meter lang – og har langs kysten vært en viktig matfisk. I dag er kjempeflyndrene ettertraktet drømmefangst for turister og sportsfiskere.

Men tirsdag innførte Fiskeridirektoratet utkastpåbud for alle fangede kveiter over to meter eller rundt 100 kilo – med umiddelbar virkning.

Atlantisk kveite var lenge rødlistet som et truet fiskebestand. Men siden 2010 har den norske bestanden vært beregnet som livskraftig. Fang og slipp-påbudet innføres først og fremst for å skjerme mennesker.

Torstein Halstensen tok en 174 kilos kveite på 2,35 meter i 2014. Tre menn greide ikke løfte fisken levende tilbake i havet.
  • Etter 23 års jakt satt kjempen på kroken: Var for tung til å reddes med spesialsydd sekk

– Gammel og giftig

Fiskeridirektoratet vil nemlig unngå at store kveiter blir menneskemat.

– Gammel kveite har gjennom hele livet akkumulert fremmedstoffer, altså tungmetaller og giftstoffer, som kan utgjøre en potensiell risiko for mennesker. Derfor han vi innført dette påbudet om slippe ut kveiter over to meter, sier senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet til NRK.

100-kilos kveiter inneholder til dels store mengder miljøgifter, som tungmetaller og organiske fremmedstoffer som dioksiner og PCB.

Forbud eller utkastpåbud

Undersøkelser viser at kveitene inneholder mer gift jo lenger sør den fanges langs kysten. Nivået av tungmetaller og miljøgifter øker med størrelse og alder.

– Den enkleste måten å redusere risikoen på er å forby fiske, eller som i dette tilfellet; påby tilbakeføring til sjøen, opplyser Fiskeridirektoratet til Fiskeavisen.

Det er i tillegg innført fredningssone for kveite på Sklinnabanken utenfor kysten mellom Nord-Trøndelag og Nordland.

Bare hodet på rekordfisken ulovlig stor

Den største kveita som skal være tatt på land i Norge, veide rundt 400 kilo og målte drøyt 4 meter. Rekordfisken ble tatt i 1925, og er omrisset av flyndra er malt på gulvet i Kveitemuseet i Skrolsvik, Tranøy kommune. Hodet alene skal ha veid 172 kilo.

Den dokumenterte norgesrekorden er 314,5 kilo for en kveite tatt i garn utenfor Sørøya i 2007. Rekorden på stang er en kveite på 223 kilo utenfor Nordkapp i 2011. Denne kveita målte 2,56 meter i lengde.

Les mer om

  1. Fritidsfiske
  2. Fiskeri
  3. Havfisk
  4. Miljøpolitikk
  5. Giftstoffer
  6. Tranøy