Utdanningsdirektoratet serverte elevene sitt eget dikt på eksamen – lærere i harnisk

På årets engelskeksamen ba Utdanningsdirektoratet videregåendeelever om å tolke et dikt av Amanda K. Amadson. Det er det minst tre problemer med.

Papirversjon av oppgaven elevene fikk på engelskeksamen for videregående denne uken.

«For en grusom, grusom ting å gjøre mot studentene.»

«Tuller du? Vi bruker året på å lære studentene om viktigheten av kvalitet, relevant litteraturhistorie, klassiske udødelige verk og spennende nye talenter, og de ender opp med å servere dem et halvdårlig fiktivt dikt laget av en fyr i kjelleren på Utdanningsdirektoratet?»

I gruppen English Teacher Network på Facebook er det fullt opprør etter at engelskeksamen gikk av stabelen for videregående elever tidligere denne uken.

Her fikk elevene i oppgave å analysere tolke og diktene «The Other» og «Perspectives», angivelig skrevet av Amanda K. Amadson i 2022.

Problemet?

Amadson finnes ikke. Navnet gir ingen treff på Google eller i norske ligningsdata. I kildelisten står i stedet dette:

«Poem by Utdanningsdirektoratet.»

Det andre problemet?

Diktet er ifølge engelsklærerne banalt og fullstendig blottet for litterære kvaliteter. Flere lurer på om det er laget ved hjelp av kunstig intelligens.

Det tredje problemet?

Lærerne mener oppgaven rett og slett bryter med læreplanen. Nå føler de seg krenket, både på elevenes og egne vegne.

Hva synes du om diktene? Les dem i faktaboksen lenger nede på siden, og gjør deg opp en mening selv!

– Sjokkert og triste

Oppgaven på engelsk 1 (vg2) var å analysere og tolke diktet «Perspectives» av det som altså viste seg å være en fiktiv forfatter.

Oppgaven på engelsk 2 (vg3) var å analysere og sammenligne to dikt. Det ene var skrevet av en iransk forfatter, det andre av den samme fiktive forfatteren.

– Folk er sjokkerte og triste over det Utdanningsdirektoratet har gjort, sier Elaine Gowie-Fleischer.

Hun underviser i engelsk på Nadderud videregående. Hun er også moderator for Facebook-gruppen for engelsklærere. Der var det stort engasjement torsdag:

– Vi skal ha troverdige kilder i undervisningen og bruker hele året på kvalitetslitteratur og kildekritikk. Og så dikter de selv bare opp et dikt av en forfatter som ikke finnes! Det er jo en fake kilde, sier Gowie-Fleischer.

Lektor Elaine Gowie-Fleischer ved Nadderud VGS er sterkt kritisk til direktoratets valg av dikt til engelskeksamen.

– Bryter med læreplanen

Julia Kagge har mer enn 20 års erfaring som engelsklærer og har vært med på å utvikle lærebøker og digitale læremidler i faget.

– I begge eksamenene var det et dikt av en forfatter som ikke finnes. Kilden var Utdanningsdirektoratet, 2022. Ikke noe annet. Det går direkte mot det læreplanen sier at elevene skal drive med: å sette litteratur inn i en kulturell og historisk kontekst, påpeker hun.

– Etter å ha jobbet med kvalitetslitteratur hele året, som elevene måtte sette inn i en sammenheng, synes jeg det er litt fornærmende at de får et dårlig dikt helt uten kontekst til eksamen, sier Kagge.

Et av kriteriene for å vurdere eksamensbesvarelser er at elevene skal vise en etterrettelig, kritisk og hensiktsmessig bruk av kilder og oppgi kildene sine.

– Når de da får et dikt med Utdanningsdirektoratet som eneste kilde, er jo det litt rart.

– Læreplanen oppfordrer elevene til kritisk tenkning. Kanskje Udir har tenkt at elevene skal spørre seg om diktet er skrevet av KI og problematisere det?

– Hvis elevene skal tenke sånn, må de få et hint om det. Oppgaven for engelsk 2 var bare å sammenligne to dikt.

– Burde vært publisert og kvalitetssikret

Også skribent og litteraturviter Guri Idsø Viken har reagert sterkt på direktoratets diktning. I et innlegg på Facebook slakter hun diktet, som hun mener har så lav kunstnerisk kvalitet at det like gjerne kunne vært skrevet av kunstig intelligens.

– Hva tenker du dersom det skulle vise seg at diktet er skrevet av en virkelig poet?

– Det må i så fall være av en i direktoratet som kaller seg poet, men det kan jo alle gjøre. Det burde være poesi fra den engelskspråklige verden, noe som er publisert og kvalitetssikret. Det er det i alle fall ikke, sier hun.

Her er diktene elevene fikk på eksamen:

Direktoratet: Vil endre praksis

Avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen i Utdanningsdirektoratet opplyser at diktet ikke er laget ved hjelp av KI. Oppgavesettet, inkludert diktene, er skrevet av en fagnemnd på oppdrag for direktoratet.

Han understreker at elevene kunne velge mellom fire forskjellige oppgaver.

– I én av disse skulle elevene svare med utgangspunkt i et dikt som er laget til oss for bruk på eksamen. Grunnen er at eksamen i engelsk programfag normalt har åpent nett, og det kan være lett å finne analyser av publiserte dikt på nettet, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Han sier at det var grunnen til at de valgte å produsere diktet selv, for å sikre elevene like vilkår for å vise kompetanse. Han understreker at de også bruker tekster fra kjente forfattere i andre oppgaver.

– Vi er enig med Viken i at oppdraget skulle vært løst av en engelskspråklig publisert lyriker. Det har ikke vært tilfelle her, og det beklager vi. Vi kommer til å endre praksisen vår når det gjelder dette, skriver han.

Han minner om at elevene skal skrive en tekst der de viser evne til refleksjon, kritisk tenkning og selvstendighet.

– Vi mener at oppgavene slik de er i dag, vil gi elevene anledning til å vise kompetanse i faget. Dersom dette skulle ha skapt utfordringer i tolkning av oppgaven for kandidaten, vil vi ta hensyn til dette i sensuren, skriver han.

Utdanningsdirektoratet har ikke kommentert lærernes kritikk av at eksamensoppgaven bryter med læreplanen.

For ordens skyld: Aftenposten har testet KI-generatoren ChatGPT og bedt den om å lage et engelsk dikt om Utdanningsdirektoratets dikt og kritikken av dette. Det går slik:

Julia Kagge, som er intervjuet i denne saken, er gift med en journalist i Aftenposten. Han har ikke vært involvert i arbeidet med artikkelen.

Saken ble endret 27.5. kl 11.45. Direktoratet oppga først at diktene var skrevet av en engelskspråklig skribent tilknyttet dem, men det ritige er at de er skrevet av en nemnd.