Elever som ble rammet av dataproblemer, kan få eksamen annullert

Elevene som fikk eksamen ødelagt av dataproblemer, kan få eksamen annullert. Elevorganisasjonen er fornøyd.

Eksamen i norsk på Åssiden Videregående skole 23. mai. Det var 22. mai det var spesielt store problemer med eksamensløsningene.

Det opplyser Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet har nå besluttet at skolene skal søke gruppevis annullering av eksamen på vegne av elever som ble berørt. Eleven bestemmer selv om de vil stå på denne lista.

– Situasjonen på mandag har rammet elever ulikt. Derfor finnes ingen perfekt løsning som alle vil oppfatte like rettferdig. Men vi mener denne løsningen ivaretar de ulike situasjonene best, samtidig som den kan iverksettes raskt, sier Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Det var store dataproblemer da elever i videregående skole skulle ha eksamen i norsk hovedmål mandag. I Møre og Romsdal ble eksamen avlyst.

Les også

Skoler ba om å få dele ut eksamensoppgaver på papir. Svar: – Nei!

Elevorganisasjonen er fornøyd

Utdanningsdirektoratet har levert en redegjørelse til regjeringen. De har og hatt møter med lærerorganisasjonene, skolelederforbundet, KS og Elevorganisasjonen for å få på plass en best mulig løsning.

– Elevorganisasjonen er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med Utdanningsdirektoratet denne uken og løsningen som kommer, fordi den ivaretar flest elever, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona.

Det lå 22. mai en rekke meldinger om feil og problemer på Utdanningsdirektoratets nettside.

– Mandagens eksamener var for mange elever en katastrofe og for andre elever en positiv opplevelse, derfor er det viktig og riktig at man legger til rette for at det skal være elevens valg om hen skal få sin eksamen annuller eller ikke. Slik ivaretar vi alle, sier Lona.

– Finnes ikke gode løsninger

Leder Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag sier i en pressemelding at det ikke finnes noen god løsning for elevene.

–Det er svært beklagelig at årets eksamen endte i kaos. Utdanningsdirektoratet må lytte til kunnskapen fra klasserommene, sier hun.

Lektorlaget mener at eksamenstrøbbelet var en varslet katastrofe.

– Den digitale infrastrukturen er ikke på plass mange steder. Vi forventer at Utdanningsdirektoratet tar lærdom av dette og holder tett kontakt med oss, både når det gjelder utforming og gjennomføring av fremtidige eksamener.