Betew og Halimi måtte forlate salen

Da mandagens første vitne skulle tre i vitneboksen, måtte Metkel N. Betew og Ridvan Halimi forlate salen.

Aktor Arild Dommersnes startet forhandlingene i Stavanger tingrett mandag med å begjære at Metkel N. Betew og Ridvan Halimi måtte forlate salen. Grunnen var dagens første vitne. Dette vitnet er en tidligere venn av Betew og er dømt for heleri av 2,1 millioner kroner som beviselig stammer fra Nokas-ranet.

Det 56 år gamle vitnet har flere ganger i politiforklaringer og for to domstoler navngitt Betew og sagt at han har innrømmet å ha vært med på Nokas-ranet. Ifølge vitnet skal Betew også ha kommet med opplysninger om andre navngitte, angivelige medlemmer av ranslaget, deriblant Ridvan Halimi.

56-åringen er påtalemyndighetens kronvitne i saken mot Metkel N. Betew, og aktor fryktet for at han ikke ville gi en uforbeholden forklaring dersom de to tiltalte var til stede. Vitnet er nå under vitnebeskyttlese og det er av frykt for represalier og trussler han ville at Betew og Halimi skulle forlate salen.

Ikke uventet satte Betews forsvarer, Marius Dietrichson, seg imot begjæringen og fikk støtte av Ridvan Halimis forsvarer Trygve Staff. Det førte ikke frem. Etter en kort pause gjorde sorenskriver Helge Bjørnestad det klart at en enstemmig rett støttet begjæringen fra aktor.

— Det at ingen av de tiltalte vil si hvem som drepte Arne Sigve Klungland, viser tydelig at trusselbildet er reelt, ikke bare for vitner men også for de tiltalte. Beslutningen tas derfor til følge og Ridvan Halimi og Metkel N. Betew må forlate salen og ta plass i cellene sine.

De to tiltalte kan følge forhandlingene via høytaleranlegg i cellene.

    Metkel N. Betew (t.v.) måtte forlate rettslokalet mandag morgen.