Vannstanden har steget i kraftmagasinene. Men sjansen for fulle vannmagasiner neste sommer er fortsatt lav.

Svært gode nyheter til tross. – En kald og vindstille vinter i Europa vil ikke være det vi trenger i år, sier kraftanalytiker.

Vannstanden er fortsatt lav i mange kraftmagasiner, men nå er den i det minste oppadgående.

I dag kom en tilsynelatende gladnyhet til dem av Norges befolkning som engster seg for høye strømpriser. Vannstanden har steget i kraftmagasinene. De lå på 73,4 prosent ved utgangen av uke 40.

Det er en økning på 4 prosentpoeng fra uken i forveien, ifølge NVEs magasinstatistikk. Det var områdene i Sørvest- og Vest-Norge som økte mest med henholdsvis 5,9 og 4,9 prosentpoeng.

– En økning på rundt 4 prosentpoeng for landet som helhet er helt på det jevne. Men vi må tilbake til 2018 og 2010 for å se at fyllingsgraden økte med mer enn 5 prosentpoeng på så kort tid i det sørlige Norge, sier senioringeniør Mette Eltvik Henriksen i NVE til NTB.

Nå spiller andre faktorer inn

Sammenheng mellom vannstanden som øker og prisen på strøm, er mer komplisert enn vi liker å tro.

– Sannsynligheten for fulle vannmagasiner til neste sommer og høst i Sør-Norge er fortsatt relativt lav, forteller kraftanalytiker Ole Tom Djupskås. Men han mener den hydrologiske situasjonen er kraftig forbedret.

Djupskås analyserer strømpriser for Refinitiv (London Stock Exchange Group). Han forteller at det var høy elvekraftproduksjon og høy vindkraftproduksjon som gjorde at prisene ble lave i forrige uke.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) peker også på store nedbørsmengder som årsak til prisfallet. Kraftprisen i sørlige Norge falt over 60 prosent fra uken før.

– Gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre pr. kilowattime. Dette er laveste ukespris hittil i år for sørlige Norge, sier direktør Inga Nordberg for energi- og konsesjonsavdelingen i (NVE) til NTB.

Nå spiller andre faktorer inn. Prisene er på vei opp igjen.

Les også

Støre: Har ikke møtt nye krav fra EU

– En stor forbedring

Torsdag vil strømprisene ligge på 2,7 kroner kilowattimen i Sørvest-, Sørøst- og Vest-Norge. Det viser de siste tallene fra kraftbørsen Nord Pool.

– Synkende vannføring i elvene og lavere vindkraftproduksjon, i tillegg til lavere kjernekraftproduksjon i Finland og noe tørrere værutsikter, har ført til stigende priser de siste dagene, utdyper Djupskås.

Djupskås mener at vi er i en mye bedre situasjon nå enn for bare to uker siden. Da var den nordiske vannsituasjonen 15 TWh (terawattimer) under normalen. I slutten av neste uke forventer han at vannsituasjonen vil være 6 TWh under normalen

– Det er en stor forbedring, sier Djupskås.

– Hvor god nyhet er dette?

– Det er en svært god nyhet med forrige ukes økende vannstand i vannmagasinene Sør-Norge. Vi tror at sannsynligheten for rasjonering mot slutten av vinteren nå er veldig lav. Prisforventningene i markedet for 1. kvartal neste år har sunket 25 % på to uker.

– Kan du si noe om strømprisen i Sør-Norge fremover?

– Våre prisprognoser ligger på ca. 2,5 kroner uten avgifter i vinter, sier han.

I 2020 var gjennomsnittlig spotpris på kraftbørsen Nord Pool 11,6 øre per kilowattime. Til sammenligning var gjennomsnittsprisen i 2021 på 63,4 øre per kilowattime. Det er den høyeste i historien.

Les også

Vedum gir opp fastpris på strøm til vanlige folk fra nyttår

Gassprisene i Europa vil påvirke oss

Han understreker videre at strømprisene fremover vil fortsette å være svært avhengige av temperatur, nedbør og vind.

– Slik det ser ut nå vil værutsiktene for resten av oktober være noe våtere og mildere enn normalt. Denne trenden ser ut til å brytes i november og desember. Langtidsværmeldinger viser relativt normalt vær for disse månedene, forteller han.

Det er ikke bare været som påvirker strømprisene hjemme hos deg og meg. Norge vil uansett være avhengig av tilgangen på gass og prisen på gass i Europa.

Tyskland er svært nær målet om å ha sine naturgasslagre 95 prosent fulle innen utgangen av oktober. Ifølge data fra den europeiske gassoperatøren Eig steg landets samlede lagringsnivå med 0,23 prosentpoeng på 24 timer til 94,67 prosent sent tirsdag kveld.

– Vil dette påvirke prisene i Norge?

– Prisen på gass i Europa vil fortsatt påvirke kraftprisene hos oss siden kraftprisene på kontinentet i stor grad påvirkes av gassprisene. Spesielt i timer på døgnet med høyt elforbruk. Fulle tyske gasslagre er positivt, men også for gassforbruk er værutsiktene svært viktige. En kald og vindstille vinter i Europa vil ikke være det vi trenger i år.