Flere personer pålagt oppmøte av Nav i romjulen – måtte se juleserie og spille brettspill

Flere personer har i romjulen fått beskjed om å møte på et kontor. Der betaler Nav en tiltaksleverandør for at de fremmøtte skal se juleserie og spille brettspill. – Innholdet har ingen faglig dybde, sier deltager.

En romantisk scene fra den norske juleserien «Julestorm» som har hatt gode seertall på Netflix i julen.

«God romjul fra Nav, dag 1. Vi skal se på julefilm.» Slik åpnet Odin Bathen Nonstad første tweet om det arbeidsforberedende tiltaket han må gjennom i romjulen.

Ifølge Nonstad gikk første dag med til å se tre episoder av serien «Julestorm».

Dagen etter måtte de frem med brettspill. Ifølge Nonstad fordi de ikke klarte å skru av lysene til TV-titting.

Tiltaket er et såkalt arbeidsforberedende tiltak, forteller han til Aftenposten. Det skjer i regi av Nav i Midt-Norge, men blir gjennomført av en innleid tiltaksleverandør. Virksomheten har fire ansatte på jobb for å passe på at alle møter opp, ifølge Nonstad.

– Jeg har i utgangspunktet ingen problemer med at det er ønskelig at vi stiller i romjulen, det er veldig mange andre i dette landet som er på jobb disse dagene, sier han.

Det han har problemer med, er måten det gjøres på.

Ifølge Nonstad ble det gitt varsel én uke i forveien (mandag 19. 12.). Dessuten har innholdet ingen faglig dybde for oss deltagere til å lære noe av, sier han videre.

– Hadde vi hatt et faktisk opplegg og blitt varslet i litt bedre tid, hadde det ikke vært noe problem.

Nav-brukerne ble innkalt for å se juleserie i romjulen.

Ble sittende og prate om livet

Ifølge Nonstad faller tiltaket under «avtalt aktivitet som er meldepliktig over meldekort.»

– Dermed fører det til ikke-gjennomført aktivitet hvis man ikke møter opp, noe som igjen fører til ingen utbetaling av ytelser den dagen, sier han til Aftenposten.

Også torsdag rapporterte Nonstad fra tiltaket på Twitter. På dag tre kunne de ikke se videre på sjette episode av juleserien, fordi den ansatte med innloggingsdetaljer ikke var til stede.

De to deltagerne som hadde møtt opp, ble derfor sittende og prate om livet med de andre ansatte, skrev Nonstad på Twitter.

Meldingene er sett av titusener, og har fått mange til å reagere.

Blant dem er stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for SV, Kari Elisabeth Kaski. «Dette er så klin kokos vanvittig opplegg. Sånn kan vi ikke holde på», skriver hun på Twitter.

Vil ha svar fra arbeidsministeren

Også nestleder i MDG, Ingrid Liland, reagerer på praksisen. Hun mener terskelen for å påføre folk ekstra belastning i romjulen bør være høy. Spesielt i Nav, sier hun, som har brukere i mange ulike og utfordrende livssituasjoner.

– Jeg klarer ikke å forstå at å kalle inn folk i romjulen på kort varsel for å se på julefilm eller demonstrere oppmøteplikt er kritisk.

Hun mener oppmøte på Nav må ha et formål utover å bare utøve kontroll.

– Det må gi kompetanse, motivasjon eller handle om tiltak for å komme i arbeid. Hvis det ikke er tilfelle må vi se grundig på hva slags oppgaver og ressurser vi egentlig har gitt Nav.

Liland sier hun vil stille spørsmål til arbeidsministeren om dette er en praksis regjeringen kan være kjent med.

Vil ikke kommentere

Annette Munkvik er avdelingsleder hos leverandøren Prima og ansvarlig for juleaktivitetene som får kritikk.

Hun ønsker ikke å kommentere denne ene arbeidssøkerens opplevelse av juleaktivitetene, sier hun.

– Jeg vil presisere at vi har et faglig tilbud som går hele året. Vi driver jobbsøkeraktiviteter som gir arbeidssøkere mestring, motivasjon og karriereferdigheter. Vi yter individuell kartlegging og det legges individuelle planer i samarbeid med Nav og arbeidssøkerne, sier hun.

– Vi har også sosiale aktiviteter som et supplement til jobbsøkeraktiviteter.

Det er her juletreff og filmvisning i romjulen kommer inn, sier hun videre.

– Men sosiale aktiviteter kan man vanligvis si nei takk til. Det kan ikke denne arbeidssøkeren, da går det ut over ytelsene han får?

– Igjen, jeg vil ikke kommentere hva slags avtale individuelle arbeidssøkere har hos oss, sier Munkvik.

Nav: Vil undersøke nærmere

– Vi vil undersøke nærmere med leverandøren hva slags sammenheng dette tiltaket ble gitt i opp mot kontrakten vi har inngått. Jeg er nysgjerrig på det store bildet her, sier May Beate Haugan. Hun er avdelingsdirektør for tjenesteavdelingen i Nav Trøndelag.

– Vi trenger å vite mer før vi kan kommentere konkret, legger hun til.

Nav vil ta opp dialog med leverandøren fredag.

– Gis slike tiltak av denne typen – som å komme og se en juleserie i romjulen – for at folk skal komme seg opp og ut av hjemmet?

– Nav-veileder utarbeider en individuell aktivitetsplan i samarbeid med hver enkelt arbeidssøker. Tiltakene skal være arbeidsrettet. Det betyr at de gis for at folk skal få seg jobb eller beholde jobben de har. Det er ulike behov hos den enkelte, understreker hun. – Noen trenger lavterskeltiltak. Da er det å kunne møte opp på en aktivitet, viktig i seg selv.

– Forstår du at det kan oppfattes krenkende å måtte møte opp i romjulen for å se en juleserie?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om før vi vet mer om sammenhengen dette skjedde i.

– Hva slags kontroll har dere med tilbud tiltaksleverandører gir?

– Vi samarbeider tett med alle leverandører vi kjøper tjenester fra. Vi møter dem jevnlig, evaluerer tiltak og sikrer at det gis tjenester i henhold til avtalen vi har, sier Haugan.