Norge

Drapsdømt mann i 50-årene siktet for drap på medinnsatt i Ringerike fengsel

– Når noe sånt skjer, gjør det noe med både de innsatte og ansatte, sier Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF). Lørdag ble en innsatt drept av en annen innsatt i Ringerike fengsel.

Politiet mottok meldingen om drapet i Ringerike fengsel klokken 13.14 lørdag. Etter det Aftenposten erfarer skal hendelsen ha skjedd i en fellesskapsavdeling i fengselet. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

  • Andreas Bakke Foss
    Journalist
  • Halvor Hegtun
    Journalist

– Min klient virker rolig og fattet. Han har det etter forholdene greit, sier advokat Marius Ihlebæk til Aftenposten søndag formiddag.

Ihlebæk besøkte siktede i Drammen fengsel søndag formiddag.

Lørdag kveld meldte politiet i Nordre Buskerud at de klokken 13.14 tidligere på dagen fikk melding om at en innsatt i Ringerike fengsel var blitt angrepet av en annen innsatt.

Etter kort tid ble det klart at personen som ble angrepet døde. Politiet har iverksatt drapsetterforskning.

Politiet fikk kontroll på mistenkte, og han ble siktet for drap.

Siktet sonet dom for drap

Både den siktede og avdøde var norske statsborgere. Politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt sier til Aftenposten at den siktede mannen er i 50-årene og soner en drapsdom han fikk våren 2016.

Etter det Aftenposten erfarer skal drapet ha funnet sted i en fellesskapsavdeling i fengselet. Politiet vil imidlertid kun bekrefte at drapet ikke skjedde på en celle.

Ringerike fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er ett av tre fengsel i Norge med egne avdelinger som er autorisert som høyrisikoavdeling.

Ringerike fengsel har høyt sikkerhetsnivå med varetekts- og langtidsinnsatte. De har 160 celler. Foto: Audun Braastad, / NTB scanpix

Vil ikke si om de sonet i samme avdeling

Politiadvokaten vile lørdag kveld ikke si om siktede og avdøde sonet i samme avdeling eller hva slags relasjon de hadde.

– Det er opplysninger vi jobber med å verifisere, sier Aasen til Aftenposten.

Han vil heller ikke kommentere om politiet har beslaglagt noe drapsvåpen.

Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen og lørdag kveld ble det foretatt både teknisk og taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet.

Mange advarsler om voldsbruk

– Når slikt skjer, gjør det noe med både de innsatte og ansatte. Det er jo slike hendelser vi hele tiden jobber med å avverge, sier Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

Drap i fengsler hører til sjeldenhetene. Men Bråtens forbund har gjentatte ganger slått alarm om økende voldsbruk bak norske fengselsmurer.

– Våre tillitsvalgte, både på Ringerike og ellers i landet, har gått ut og advart mot at budsjettkutt gir mindre bemanning, spesielt i de store fengslene, sier Bråten.

– Våre tillitsvalgte, både på Ringerike og ellers i landet, har gått ut og advart mot at budsjettkutt gir mindre bemanning, spesielt i de store fengslene, sier Rita Bråten, leder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Foto: Ole Palmstrøm

Fanger følte seg utrygge

– Vi var ute i fjor og advarte om at hverken ansatte eller innsatte føler seg trygge. Vi hadde blant annet flere skriv fra innsatte i Bergen som følte seg utrygge på grunn av dårlig bemanning i fellesskapsområdene, sier hun.

– Når man sitter inne, er det små bagateller som kan få ting til å eskalere. Du bor jo så tett, bestemmer ikke selv. Det er viktig å ha ansatte er i nærheten, sier forbundslederen.

– Hender det de innsatte i fellesskapsområdene ikke har ansatte rundt seg i det hele tatt?

– Ja, det kan skje, sier Bråten.

Ba om bedre psykisk helsevern

Sivilombudsmannen gjennomførte en varslet inspeksjon i Ringerike fengsel i januar 2015. De innsatte ga da uttrykk for at de i all hovedsak føler seg trygge i fellesskapet og er fornøyde med fengselsbetjentene.

Men Sivilombudsmannen så behov for bedre informasjonsflyt mellom politiet og fengselet knyttet til innsattes psykiske helsetilstand og selvmordsfare.

I årene fra 2012 til 2014 var det tre fanger som tok sitt eget liv i Ringerike fengsel.

«Innsatte i Ringerike fengsel gir uttrykk for at de ikke har tillit til helseavdelingen, og at det tar lang tid før ønske om samtale med helsepersonell blir besvart», het det i Sivilombudsmannens rapport.

Aadvokat Oscar Ihlebæk forsvarer den drapssiktede mannen i 50-årene og snakket med sin klient lørdag kveld. Foto: Hans O. Torgersen

Forsvareren: Tar stilling til forklaring neste uke

Oscar Ihlebæk, den siktedes mannens forsvarer, sa til Aftenposten at han lørdag kveld snakket med sin klient et par ganger.

– Jeg kommer til å ta en prat med min klient i slutten av neste uke og vil da gå nærmere igjennom hendelsesforløpet og avgjøre om det vil være aktuelt å gi en forklaring, sier Ihlebæk.

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå

Ifølge NRK er den siktede en norsk-polsk mann som er dømt for drap på en vaktmester på Oppsal i Oslo i 2014. I Borgarting lagmannsrett ble mannen dømt til 17 år og seks måneders fengsel.

Hverken politiet eller forsvareren vil bekrefte dette til Aftenposten lørdag kveld.

Ringerike fengsel har ordinær kapasitet på 160 celler, hvorav alle innsatte er menn. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå med varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe.

Les mer om

  1. Drap
  2. Politiet
  3. Ringerike