Barnevernet brøt loven: Visste hvem han var, men sa ingenting da pedofil fikk flytte inn hos småbarnsfamilie

En pedofil mann fikk anledning til å misbruke stedatteren sin i to år. Barnevernet visste hvem han var, men sa ingenting til jentas mor.

– Dette føles så vanvittig at jeg nesten ikke klarer å snakke om det, sier jentas mor.

Nå har fylkesmannen konkludert med at barnevernet brøt loven på flere punkter under behandlingen av saken.

Historien startet i november 2012 da en ung kvinne oppdaget at ekskjæresten hennes flyttet inn i nabolaget.

Hun hadde gjort det slutt med ham noen år tidligere etter å ha oppdaget at han var dømt for grove seksuelle handlinger mot en seks år gammel jente og en syv år gammel gutt.

Kvinnen ble rystet da hun så at mannen flyttet inn i nabolaget med en annen kvinne og to små barn, en stedatter på fem og parets ett år gamle sønn. Hun var ikke i tvil om at hun måtte ringe barnevernet og slå alarm.

Stolte på feilvurdering fra psykolog

Barnevernstjenesten i kommunen begynte med å kreve at den overgrepsdømte mannen måtte flytte ut mens de undersøkte saken.

Men derfra ble det gjort skjebnesvangre feil.

Barnevernstjenesten baserte seg på en feilvurdering fra den kjente psykologen Thore Langfeldt som sa at stefaren ikke ville begå nye overgrep. Tjenesten ga dermed grønt lys for at mannen kunne flytte tilbake til småbarnsfamilien.

Det var den pedofile mannen selv som hadde bestilt og betalt Langfeldt for erklæringen. Psykologen har beklaget at han ble lurt av overgriperen, men han legger ansvaret for sakens utfall på barnevernet.

Resultatet ble at overgriperen flyttet inn og fikk anledning til å begå grove seksuelle overgrep mot stedatteren i to år.

– Vanvittig

– Jeg tror han opplevde det som en slags godkjenning. At det ga ham en forsikring om at det var tryggere enn noensinne å gå løs på datteren min. Dette føles så vanvittig at jeg nesten ikke klarer å snakke om det, sier moren.

Barnevernstjenesten unnlot å fortelle moren at samboeren hennes var dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Først i 2014, da datteren var syv år, ble det langvarige misbruket avslørt. Nylig ble mannen dømt til 17 års forvaring i Borgarting lagmannsrett. Saken ble anket til Høyesterett, som behandlet straffeutmålingen denne uken. Dommen er foreløpig ikke avsagt.

– Flere lovbrudd

Fylkesmannen i det aktuelle fylket avsluttet nylig en tilsynssak mot barnevernstjenesten i kommunen det gjelder. Aftenposten bruker ikke stedsnavnene av hensyn til barnet.

Fylkesmannen påpeker en rekke kritikkverdige forhold og slår fast at barnevernstjenesten brøt barnevernsloven på fire forskjellige punkter.

Lovbruddene omfatter kravene til å gjennomføre en forsvarlig undersøkelse til barnets beste. Heller ikke kravet om å sikre barnets rett til medvirkning er ivaretatt.

– Beklager sterkt

Barnevernslederen i den aktuelle kommunen tar situasjonen svært alvorlig.

– Jeg beklager sterkt vår handlemåte i denne saken. Vi ser svært alvorlig på det som er skjedd. Vi har siden dette skjedde i 2012 innført en mer systematisk struktur på måten vi jobber på og har skjerpet internkontrollen for å unngå lovbrudd i fremtiden, sier lederen.

Ingen av de ansatte i barnevernstjenesten har sluttet på grunn av denne saken.

Avtalte å holde moren uvitende

Ifølge fylkesmannen ble det ikke gitt informasjon til jentas mor og barnets biologiske far, slik loven krever.

«Derimot går det frem at det ble gjort avtale om at barnevernstjenesten ikke skulle snakke med (stedatterens) mor og far om tidligere straffedømte forhold (som samboeren var dømt for).»

«Barnevernstjenesten har ikke hindret at barnet levde med overgrep også etter at barnevernstjenesten hadde gjennomført undersøkelsen», heter det i tilsynsrapporten.

«Alvorlig svikt»

Fylkesmannen har funnet dokumentasjon på at det var planlagt å gjennomføre en samtale med jenta på Barnas hus i desember 2012. Men samtalen ble aldri gjennomført.

«Fylkesmannen vurderer at det er en alvorlig svikt i saken at det ikke ble gjennomført samtaler med (jenta, red.anm.) i løpet av undersøkelsesperioden eller før saken ble henlagt.»

Fylkesmannen har gitt barnevernstjenesten i kommunen en frist til 8. mars på å redegjøre for hvilke tiltak som blir satt i verk for å sikre forsvarlige undersøkelser i fremtiden.

Barnevernstjenesten har utarbeidet nye rutiner i saker der det er mistanke om vold eller overgrep. De har også laget nye rutiner for hvordan saker skal undersøkes.

Moren: God bekreftelse

Moren til jenta som ble misbrukt, var ikke klar over fylkesmannens konklusjoner.

– Det er godt å få fylkesmannens bekreftelse etter å ha hatt flere ubehagelige opplevelser med barnevernstjenesten her vi bor. Jeg har etterspurt denne rapporten flere ganger i mine ukentlige møter med barnevernet, men har ikke fått vite noe. Da er det litt spesielt å få denne beskjeden av Aftenposten, sier moren.