Politifolk har tillit til PST-sjefen

De ansatte i Politiets sikkerhetstjeneste har tillit til sjefen Janne Kristiansen, ifølge forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund

Selv om hun nå møter sterk kritikk for måten hun har taklet terrorkatastrofen på, er det ingen tillitsvalgte som har uttrykt mistillit.

— Ingen av våre medlemmer fra PST har gitt uttrykk for at Janne Kristiansen bør gå av som sjef, sier forbundsleder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund og tillitsvalgt i PST, Lasse Roen.

— Etter en terrorkatastrofe som vi så 22. juli, er det helt naturlig at PST og organisasjonens arbeid kommer i søkelyset. Det er også helt naturlig at det blir diskusjoner rundt noen av uttalelsene til Kristiansen i den forbindelse. Men det er langt derfra til å ønske at sjefen skal gå av, sier Johannessen og Lasse Roen.

Begge understreker at ingen av PFs tillitsvalgte og medlemmer i PST noen gang har gitt uttrykk for et slikt ønske til Politiets Fellesforbund.