Norge

Ingen medisinsk gevinst av tidlig ultralyd

Det er ikke er dokumentert at det er riktig å innføre tidlig ultralyd, sier helsedirektøren.

Rutinemessig tidlig ultralyd anbefales ikke av nasjonalt prioriteringsråd. Foto: FOTOLIA

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

50 prosent av de gravide tar ultralyd allerede i uke 12 av svangerskapet, i stedet for å vente på en rutinemessig undersøkelse seks uker senere.

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse— og omsorgstjenesten skal snart diskutere tidlig ultralyd på statens regning. I sin innstilling til rådet anbefaler leder, helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, ikke å innføre tidlig ultralyd.

Downs

— Problemstillinger knyttet til morkake og hjertefeil gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å prioritere innføring av tidlig ultralyd. Spørsmålet om samfunnet skal legge til rette for at foreldre får informasjon om fosteret har Downs eller andre kromosomfeil, ligger ikke innenfor rådets mandat, sier Larsen.

Les også

- Det var som jeg bar på et monster i magen

Han opplyser at til tross for det omfattende utredningsarbeidet som er gjennomført av en arbeidsgruppe, er det ikke kommet frem helsefaglig eller helseøkonomisk dokumentasjon for at det er riktig å innføre rutinemessig ultralyd i uke 12.I perioden 2001 til 2010 var det i Norge totalt 372 tilfeller av påvist Downs syndrom (trisomi 21) i svangerskapet. Av gravide som fikk påvist Downs hos fosteret, valgte 89 prosent å avbryte svangerskapet.

Helsedepartementet har bedt prioriteringsrådet om å vurdere saken. Av saksfremlegget går det frem at det kan finnes andre hensyn som vil kunne spille inn i vurderingen, blant annet spørsmålet om det er riktig å gi foreldrene tidlig informasjon om at et foster har Downs syndrom. Dette er hensyn som rådet mener ikke primært hører med i en helsefaglig vurdering, men kan være relevant i en politisk debatt.

Prioriteringsrådet består i hovedsak av ledere fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og representanter fra de største pasientorganisasjonene.

Feildiagnostisering

Laila Dåvøy, KrF, er glad for innstillingen fra Bjørn-Inge Larsen. Hun mener dette er en anerkjennelse av Kunnskapssenterets rapporter som har konkludert med det samme.

— Vi vet at det er feildiagnostisering knyttet til tidlig ultralyd og at friske barn kan bli abortert, sier Dåvøy.

Thomas Breen, helsepolitisk talsmann for Ap, sier de vil forholder seg til faglige råd.

— Kommende foreldre ønsker kunnskap om fosteret. Mange går til private klinikker og betaler av egen lomme for å få en tidlig ultralydundersøkelse. Slike klinikker er gjerne etablert i sentrale strøk, og det er de ressurssterke med god økonomi som benytter seg av det.

Breen mener det er et paradoks at systemet legger begrensninger for yngre kvinners tilgang til kunnskap om fosteret hun bærer, mens kvinner over 38 år tilbys både tidlig ultralyd og fostervannsprøve.

tine.dommerud@aftenposten.no