Norge

To tiltalt for korrupsjon på ferieøya Tjøme

Etter nesten tre års etterforskning er det klart: To personer er tiltalt for korrupsjon etter den såkalte byggesaksskandalen på Tjøme.

Dette er slik de fleste trolig kjenner Tjøme. Nå er ferieøya blitt involvert i en korrupsjonssak tilknyttet byggesaker.
 • Hilde Lundgaard
  Hilde Lundgaard
  Journalist

Byggesakstsunamien som traff ferieparadiset på Vestfold-kysten er blitt kalt tidenes byggesaksskandale: Minst 250 byggesaker er undersøkt for ulovligheter - arbeidet pågår stadig i den nye Færder komune. En rekke eiere har fått pålegg om å rive ting som er bygget – eventuelt søke på nytt. Tre personer og 55 eiendommer er etterforsket av Økokrim.

To tidligere byggesaksledere og en arkitekt har stått sentralt i etterforskningen, sammen med et titall hytter og deres eiere.

Etter lang og omfattende etterforskning er Økorims konklusjon nå klar: Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder i Tjøme kommune, Harald Svendsen, er tiltalt for korrupsjon.

I tillegg har en tidligere byggesaksleder fått en bot på 15 000 kroner for tjenesteforsømmelse. Det vil si at hytter og brygger er blitt bygget uten riktig saksbehandling.

 • Les bakgrunnen for saken her: Kampen om strandsonen

Alle tre har hele tiden avvist at de har gjort noe galt. Da Aftenposten snakket med Breili i fjor sommer, bedyret han at han aldri har blandet roller, og fulgt alle lover og regler.

Arkitekt Rune Breili er i dag tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med den omfattende granskingen av byggesaker på Tjøme.

Utført tjenester

Nå er altså Økokrim av en annen oppfatning:

I en melding skriver de at arkitekt Breili ifølge tiltalen skal ha utført tjenester til en samlet verdi av ca. 50.000 kroner, som har kommet den kommunale byggesakslederen til gode. Byggesakslederen hadde i kraft av sin stilling i kommunen blant annet ansvar for behandling av byggesøknader fra arkitektfirmaet som arkitekten jobbet for.

I tillegg til korrupsjonstiltalene, er ytterligere én byggesaksleder i daværende Tjøme kommune ilagt forelegg på 15.000 kroner for grovt å ha brutt tjenesteplikten. Denne byggesakslederen skal ha avgjort byggesøknader for strandsonen i strid med plan- og bygningsloven.

– Sakskomplekset har vært omfattende og gjelder ulovlige byggevedtak i strandsonen. Ulovlig bygging i strandsonen fører til uopprettelige inngrep i naturen og begrenser allmennhetens tilgang til ferdsel langs kysten. Det påvirker også naturmangfoldet, sier Høviskeland.

Rystet og sjokkert

Breilis advokat, Vibeke Hein Bæra, svarer i en kommentar via SMS at hennes klient er dypt rystet og sjokkert over Økokrims beslutning.

– Tiltalen bygger på en relasjon ti år tilbake i tid. Det er etter min vurdering ikke grunnlag for den tiltalen Økokrim har tatt ut mot ham. Det vil nå belyses i en rettslig prosess.

Advokat Knut Henrik Strømme som representerer den tidligere byggesakslederen, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld, men har ingen kommtar utover det nå.

Les også

 1. Kampen om strandsonen illustrerer sårbarheten i vårt system for byggesaksbehandling | Fredrik Holth

 2. Når ferieparadiset slår sprekker

Les mer om

 1. Etterforskning
 2. Tjøme
 3. Økokrim
 4. Hytteutbygging