Norge

Riksadvokaten godtar dommen i Kapp-saken

Påtalemyndigheten godtar dommen i Gjøvik tingrett mot Hans Olav Overn (45), som er dømt til 20 års fengsel for å ha drept sønnen Oscar André Ocampo Overn (15).

Faren til Oscar André Ocampo Overn (15) er i Gjøvik tingrett dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin sønn.
  • NTB

– Beslutningen er i tråd med statsadvokatens innstilling, opplyser statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Klundseter la ned påstand om 21 års fengsel under rettssaken i Gjøvik tingrett, men faren fikk ett års strafferabatt etter å ha gitt en uforbeholden tilståelse. Dommen kom 30. april.

– Etter en samlet vurdering, herunder hensynet til de etterlatte, har påtalemyndigheten kommet til at saken ikke bør ankes, opplyser Klundseter.

Bistandsadvokaten og forsvarer er orientert.

Heller ikke faren anker dommen. Han har erkjent at hadde til hensikt å drepe sønnen. Mannen er også dømt for seksuelle overgrep mot sønnen.

Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Gutten, som var adoptert fra Colombia, døde om lag en måned senere.