Norge

Stortinget åpner for GPS-tvang for demente

JELØYA, MOSS (Aftenposten.no): - Dette vil gi pasientene bedre livskvalitet og økt livsglede, mener sykehjemssjef.

Fungerende virksomhetsleder på Okerød sykehjem, Sissel Ruud-Hansen er enig med pårørende Knut Magne Vullstad om at GPS-sendere kan redde liv. Per Annar Holm

 • Per Annar Holm

Søndag forsvant Hans Vullstad fra sykehjemmet i Moss. Først nesten tre døgn senere ble han funnet sterkt nedkjølt i skogen på Jeløya.

GPS-senderen er ikke stor, og passer både i beltet, som klokke eller rundt halsen. Per Annar Holm

Den demente 86-åringen var i fjor vår den første pasienten ved Orkerød sykehjem som fikk egen GPS.

Slike sendere kan plasseres i beltet, klokken, mobilen eller skoene, og koster fra 2000 kroner og opp til det tidobbelte.

Les også

Savnet 86-åring funnet i live

I ett år gikk det bra, Vullstad kunne gå sine daglige turer. Men for tre uker siden nektet han plent å gå rundt med den lille dingsen i beltet. Han hadde ikke på seg GPS-senderen da han forsvant.- Far ble veldig sint, og familien ga etter. Men nå vil han få valget mellom å ha på seg GPS eller å bli låst inne på sykehjemmet, sier sønnen Knut Magne Vullstad.

For dette var ikke første gang faren forsvant, men det kunne fort ha blitt den siste.

Bevegelsesfrihet og trygghet

Natt til onsdag fant letemannskapene ham i skogen etter to netter med regn og lave temperaturer.

Fortsatt ligger 86-åringen på Sykehuset Østfold i Fredrikstad. Han har pådratt seg en kraftig lungebetennelse og er sterkt svekket.

 • Han er ikke i stand til å fortelle hva han opplevde de døgnene han var savnet, sier Knut Magne, som er opptatt av at slike sendere gir pasientene bevegelsesfrihet og de pårørende trygghet.

Stortinget åpner for tvang

Hittil har pleierne vært avhengige av pasientens samtykke, om de ikke er umyndiggjort, for å bruke GPS-sender.

Men mandag denne uken vedtok Stortinget enstemmig en lovendring som også åpner for bruk av tvang:

«Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som klargjør at det skal være adgang til å bruke varslings- og lokaliseringsteknologi i tilknytning til helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere som ikke har forutsetninger for å kunne ta stilling til slik bruk».

- Velferdsteknologi

Fungerende enhetsleder Sissel Ruud-Hansen på Orkerød sykehjem er ikke i tvil om at GPS-senderene gir demente frihet under trygge rammer:

 • Vi kaller det velferdsteknologi. Jeg er ikke i tvil om at dette gir pasientene bedre livskvalitet og økt livsglede, sier Ruud-Hansen.

To pasienter ved sykehjemmet har GPS-sender, som koster 2000 kroner stykket. Forsvinner noen, tar det bare sekunder før vedkommende kan peiles inn med nøyaktighet.

Økende problem

Statistikk fra hovedredningssentralene viser en stabil økning i savnede personer på fastlandet, fra 448 i 2001 til 1284 i fjor.

Det finnes ikke noen oversikt over hvor mange av disse som var demente.

- Vi bruker store redningsressurser på å lete etter demente, og synes det er klokt tiltak å utstyre folk som ikke klarer å finne veien hjem med GPS-sendere, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB).

- Bare fordeler

Rygh Pedersen leder brann- og redningsavdelingen, og er tidligere statssekretær i Justisdepartementet og politimester i Telemark.

- Ser du noen betenkeligheter opp mot personvern og privatliv?

 • Nei, ikke målt opp mot den økte friheten det er å kunne bevege seg friere for dem det gjelder. Timene går fort når det er store områder som må gjennomsøkes, og med en slik sender øker sjansen dramatisk, sier Rygh Pedersen.

- Teknologi vil redde liv

Generalsekretær i Seniorsaken, Tore Henning Larsen, er også positiv. Han understreker imidlertid at GPS-bruken må være frivillig eller at en samtykkeerklæring må foreligge.

Han sier at slik teknologi vil redde liv.

 • Dette er noe av det beste og mest spennende som har skjedd på dette området. Det må være frivillig å bruke, men derfor oppfordrer jeg alle til å skrive en samtykkeerklæring nå som gjør at de gir ektefelle, barn eller andre en fullmakt til å ivareta deres beste om de skulle bli demente, sier Larsen.

- Viktig med samtykke

Amanuensis Elin Thygesen ved Senter for e-helse og omsorgsteknologi ved Universitetet i Agder sier mulighetene er mange, men hun er også opptatt av at det foreligger et samtykke:

 • Om pasienten ikke skulle være i stand til å samtykke, er det viktig at man kan dokumentere en prosess som viser at det er overveiende sannsynlig at pasienten ville ha ønsket dette, sier Thygesen.

Mange norske kommuner kjører pilotprosjekter for bruk av GPS, men få har ennå tatt dette i bruk i stor skala.

Hans Vullstad var lenge positiv til å bruke GPSen. Privat

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Diskrimineringsombudet: Hijab-nekt på sykehjem er lovstridig

 2. NORGE

  Kolleger rapporterte: Sykepleieren som dopet ned fire pasienter ble funnet sovende på nattevakt

 3. KRONIKK

  Kommunepolitikere kan være ansvarlige for brudd på eldres menneskerettigheter

 4. NORGE

  «Bekrefter at det er svikt i tilbudet til eldre i kommunene på flere områder»

 5. NORGE

  Slik skal ny teknologi snu opp ned på livet som gammel

 6. A-MAGASINET

  Ingen vet hva som skjedde på rommet til demenssyke Eva. Bare at hun var redd for nattevakten.