Norge

Dette er ankespørsmålene de må vurdere

Et scenario i dag: Anders Behring Breivik (33) dømmes til forvaring som tilregnelig og godtar dommen på stedet. Påtalemyndigheten ber om betenkningstid.

De to statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden mener Anders Behring Breivik må overføres til tvungent psykisk helsevern. I dag kommer avgjørelsen fra dommerne. STEIN J BJØRGE

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Erling Johannes Husabø, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, sier spørsmålet om tvil er så grunnleggende i strafferetten at det blir en viktig rettesnor for påtalemyndigheten i spørsmålet om en eventuell anke.

— Hvis domstolen skulle legge til grunn en forståelse av tvilsprinsippet som påtalemyndigheten er helt uenig i, vil det kunne tale for en anke. Dette fordi de ikke ønsker at denne forståelsen av prinsippene skal bli stående, sier han.

I dag klokken 10 får terroristen, og resten av Norge, vite om de fem dommerne mener Behring Breivik skal sone en forvaringsdom i fengsel som tilregnelig, eller overføres til helsevern som utilregnelig fordi han var psykotisk 22. juli i fjor.

Helsevern

I sin prosedyre 21. juni la aktor ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. De mente at den psykiatriske erklæringen til Torgeir Husby og Synne Sørheim, og vitnemålet deres, reiser en reell tvil om at han faktisk kan ha vært psykotisk.

— Vi er ikke overbevist, eller sikre på at Behring Breivik er utilregnelig, men vi er i tvil, sa Holden til dommerne.

Anke

Aktoratet har lagt ned en påstand de mener vil være det riktige resultatet ut ifra sin vurdering av sakens faktum og rettslige sider. Men ved en anke stiller spørsmålet seg annerledes, mener Husabø.

- Når de skal vurdere å anke, har domstolen allerede sagt hva dommerne mener. Da blir spørsmålet om det er grunner nok til å bringe saken inn for en ny instans, sier han.

Og to spørsmål er helt essensielle:

Fortolkningen av lovens vilkår om psykose, altså hva dommerne har lagt inn i det og hvordan de har tolket det. Anvendelsen av tvilsprinsippet — Spørsmål om anke eller ikke må vurderes ut fra hvilken rettslig forståelse retten legger til grunn av viktige regler og prinsipper, sier Husabø.

Møte

De to statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden hadde onsdag et siste møte med riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Der gikk de gjennom hvordan de skulle reagere på ulike utfall av dommen hva gjelder spørsmål om anke.

Flere sentrale personer Aftenposten har snakket med mener terskelen hos Riksadvokaten vil være svært høy, fordi påtalemyndigheten ikke vil utsette etterlatte, ofre og pårørende for en ny rettssak.

- Det er langt fra sikkert at aktoratet vil anke selv om domstolen skulle komme til et annet resultat enn det aktoratet under prosedyren mente var riktig, sier Husabø.

Betenkningstid

Personer Aftenposten har snakket med sier likevel at de uansett tror påtalemyndigheten kommer til å be om betenkningstid, og ikke godta en dom på stedet. Også om han skulle dømmes til forvaring.

Aktor Svein Holden vil ikke kommentere noe som helst før dommen er gitt. Heller ikke om det vil være aktuelt for påtalemyndigheten å anke dersom Behring Breivik dømmes til forvaring i fengsel som utilregnelig.

Utilregnelig

Tiltalte Anders Behring Breivik sa allerede under rettssaken at han vil anke til lagmannsretten om han i dag dømmes til tvungent psykisk helsevern som utilregnelig, og han har forberedt kommentarer til begge utfall.

Ifølge sin forsvarer Geir Lippestad holder han fortsatt på.

En eventuell ankesak i Borgarting lagmannsrett er satt opp i januar neste år, og vil finne sted i den samme salen som der han i dag får sin dom.

 1. Les også

  Dette tror ekspertene om Breivik-dommen

 2. Les også

  Møtte Behring Breivik for siste gang før dommen

 3. Les også

  Forvaring i fengsel eller behandling på sykehus?

 4. Les også

  Behring Breivik har forberedt kommentarer for hvert utfall

 5. Les også

  Utilregnelig Breivik kan bli fire ganger så dyr

 6. Les også

  Politisk ondskap eller klinisk galskap?

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Philip Manshaus er en ytterst farlig mann i mange år fremover

 2. NORGE

  Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

 3. NORGE

  18-åring dømt til 13 års forvaring for Vinstra-drapet

 4. KOMMENTAR

  Et annet alvor nå | Per Anders Madsen

 5. NORGE

  Dom i Vinstra-saken: – Motivert av ren drapslyst

 6. NORGE

  Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva