Fra veikryss til badeland

Utbyggere ser et stort potensial på Økern i Oslo. Her planlegges boliger med badeland og kino som nærmeste nabo.

Utviklingsdirektør Henrik Larsen i Steen & Strøm har store planer for Økernkrysset. Hvis han får det som han vil, kan det i 2017 bli et sentrum her med boliger, badeland og kulturtilbud.
  • Eldrid Oftestad
Slik skal nye Økern bli, med boliger, kulturtilbud og badeland.
Slik kan det bli i badelandet.
Ulvenveien, Groruddalens Bygdøy Allé?
Slik skal Ulven Park se ut hvis utbyggerne får det som de vil.

For tiden er det veiarbeid som dominerer inngangsporten til dalstrøket Groruddalen, nordøst i Oslo. Her holder Økern til, og dette området har Storebrand Eiendom og Steen & Strøm store planer for.

– Vi ser et stort potensial for området både med tanke på boliger og for å skape et aktivt bysentrum, sier utviklingsdirektør Henrik Larsen i kjøpesenteraktøren Steen & Strøm.

Les også

Hun kjøpte bolig med egen vertinne

Fra toppen av Økernsenterets høyblokk fra 1969 ser han utover og peker på hvordan området skal forvandles fra et kryss med tett bil— og tungtrafikk og slitne industribygg til et aktivt urbant sentrum med kulturtilbud.– Fra Økern T-banestasjon og bort til naboområdet Ulven ser vi for oss en allé med trær og brede fortau og sykkelstier. Et slags Bygdøy allé. Og ved alleen planlegger vi å bygge boliger, sier han.

160 boliger

Det er snakk om å bygge 160 boliger, og utbygger er Selvaag. Boligene vil være tilknyttet Millenniumsparken.

– Det er et klart mål for oss å møte det store boligbehovet i hovedstaden, og de fem boligblokkene vi vil bygge er utformet for å gi store solmuligheter. Hver leilighet kommer til å ha en balkong på ti kvadratmeter.

Han ønsker også å gi solmuligheter til besøkende i badelandet som skal bygges ved siden av boligene.

– Vi vil legge deler av badehuset utendørs, slik at folk kan trekke ut og nyte solen når det er pent vær.

Åpen bystruktur

I tillegg til det planlagte badelandet vil Steen & Strøm bygge blant annet kino, flerbrukshall, kulturhus, bibliotek, hotell og ferskvarehall.

– Vi ønsker å skape en bykultur med åpne områder og myldrende liv i motsetning til de mer tradisjonelle kjøpesenterkonseptene.

Larsen forteller at det i dag ikke holder bare å etablere et kjøpesenter for at omsetningen skal gå bra.

– For oss som driver med handel, lønner det seg å gi folk et mangfoldig tilbud av kultur og ulike aktiviteter. Det er på slike steder våre sentre går best.

Utviklingsdirektøren påpeker at Økernkrysset allerede er et knutepunkt, og han ser for seg at med utbyggingen kommer området til å bli et bysentrum for innbyggerne på Økern og ellers i Groruddalen. I dag bor det 170 000 mennesker i dalen nordøst i Oslo.

– Hver dag er omtrent 50 000 mennesker innom Økern. Vi har regnet ut at med et nytt sentrum, vil det om 20–30 år komme 80 000 mennesker innom krysset.

Storebrand og Steen & Strøm eier hver sin halvpart av området og har jobbet med prosjektet siden 2006. Eierne regner med å bruke fem milliarder på utbyggingen.

Nytenkende arkitektur

For fire år siden ble arkitektteamet Ghilardi & Hellsten Arkitekter sammen med Spacegroup vinner av arkitektkonkurransen for prosjektet.

– Folk vil ha det interessant og nytt, derfor er helt klart viktig at det er nytenkende. Vi vil lage et sted der det skjer noe og som gir identitet.

Planen er at utbyggerne setter spaden i jorden i 2017, men det avhenger blant annet av hva miljøverndepartementet sier om prosjektet. For tiden ligger omreguleringsplanene til behandling i departementet.

– Ja, vi kan bekrefte at saken vurderes i miljøverndepartementet. Vi kan ikke si når vi har ferdigbehandlet den, men vårt håp er at det kan bli om ikke altfor lenge, sier kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen i departementet.

Utvikling på Ulven

Det foregår flere utbyggingsplaner i Groruddalen.

Rett ved Økern, på Ulven, arbeider Ulven AS, som er eid av selskapene Fabritius og Storebrand Liv, med å bygge ut 300 000 kvadratmeter til næringsbygg og 600–1200 boliger.

Prislappen er på seks milliarder kroner. Fabritius har ansvaret for forvaltningen og utviklingen av eiendommene og tomtene, og arkitektfirmaene Kritt og LPO har fått oppdraget med å utarbeide en detaljplan for området.

Utviklingssjef Kjersti Haugstad i Fabritius understreker at Økern-utbyggingen ikke er konkurrent for Ulven-planene.

– Storebrand er på eiersiden i begge prosjektene. Men det er en stor forskjell på de to utbyggingene. Økernsenteret reguleres for detaljhandel, kultur, badeland og 160 boliger, mens Ulven vil bestå av komplementerende virksomhet. Det skal utvikles et tett og flerfunksjonelt bymiljø, der også boliger inngår. Men vi ønsker å tilpasse våre planer slik at strekningen fra Økern til Ulven oppfattes som en helhet. Det blir en ny og komplett bydel, sier Haugstad.

For tiden avventer hun resultater for støy- og forurensingsmålinger i området og klarsignal fra Oslo kommune. Målet er å være ferdig med utbyggingen innen 2025.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook