Flere må stå på lokaltogene i Oslo-området

Det blir færre sitteplasser og flere ståplasser på lokaltogene i Oslo-området i fremtiden, varsler selskapet Norske tog.

Lokaltogene i Oslo-området er 30–40 år gamle og må byttes ut før et nytt signalsystem kommer på plass. De nye togene vil trolig få færre sitteplasser, slik at det blir plass for at flere kan stå.

Selskapet skal snart bestille nye togsett som skal brukes av Vy og eventuelle andre selskaper kjører lokaltog i Oslo-området, i første omgang mellom Ski og Stabekk.

– Utenom rush blir det nok sitteplasser til de fleste, kanskje alle. Men i rushtrafikken, hvis vi skal ha flere folk inn, og vi skal kjøre like mange avganger og togene er nå på maks lengde, så må det bli ståplasser, sier direktør Øystein Risan i Norske tog til NRK.

Venter på penger

De nye togene må være på plass i 2024 når Østfoldbanen skal få nytt signalsystem. Dagens togsett er for gamle til at Norske tog vil ruste dem for overgangen. Selskapet venter nå på at regjeringen skal sette av penger, slik at de kan be om tilbud fra leverandører. Kontrakten må på plass i 2020, opplyser Risan til NTB.

De samme togsettene vil også kunne bli brukt på lokaltoget mellom Asker og Lillestrøm, men ikke på regiontogene mellom Oslo og byene i Østfold og Vestfold og mot Lillehammer.

Avskriver dobbeltdekker

Selskapet har laget en liste med krav til de nye lokaltogene, og det viktigste kravet er bedre kapasitet. Det kan best løses med flere ståplasser, mener Norske tog. På spørsmål om ikke toetasjes tog er et alternativ, svarer Risan:

– Det er en mulighet. Vi sier ikke noe om at toget skal være sånn eller sånn, men vi ser at det er utfordringer med toetasjes tog i lokaltrafikk. Du få flere inn i togene, men du bruker veldig lang tid på å få folk av. Da får du lavere kapasitet samlet sett, sier han.

Det er dessuten et problem at infrastrukturen for jernbanen, særlig plattformene, er bygget for bredere og lavere tog enn det som er vanlig i de fleste andre europeiske land. Ifølge Risan har det tidligere vist seg vanskelig å få tak i toetasjes togsett som passer for Østfoldbanen.

Jernbanedirektoratet konkluderte i fjor med at det ville koste 650 millioner kroner å leie dobbeltdekkere til Østfoldbanen i fem år. Dette mente direktoratet var for dyrt, ifølge NRK.