Spebarn døde etter omskjæring

En to uker gammel gutt ble forrige søndag omskåret av en legei Oslo. Spedbarnet døde to dager senere.

Både Oslo-politiet, her ved politiinspektør Hanne Kristin Rohde, og fylkeslegen i Oslo har opprettet sak etter dødsfallet.

Både politiet og fylkeslegen i Oslo undersøker nå saken. - Barnet døde av komplikasjoner etter omskjæring, bekrefer fylkeslege Petter Schou.

Spedbarnet ble omskåret på et legekontor på Oslos østkant på formiddagen forrige søndag. Deretter dro familien hjem med gutten. To dager senere kontaktet foreldrene lege, men livet hans sto ikke til å redde.

Foreldrene til gutten er muslimer, får Aftenposten opplyst.

Hanne Kristin Rohde, som leder politiets seksjon for volds— og seksualforbrytelser i Oslo, bekrefter at de har mottatt en sak som gjelder et dødsfall hvor et lite guttebarn døde etter et operativt inngrep.

- Vi undersøker nå saken, sier hun.

Flere saker

Fylkeslegen i Oslo ble senere varslet om saken av politiet.

- Barnet døde av komplikasjoner etter omskjæring. Vi har opprettet en formell tilsynssak mot to navngitte leger, sier fylkeslege Petter Schou, som ikke ønsker å gi flere detaljer om saken foreløpig.

- Uvanlig praksis

Det er uvanlig at leger tar imot pasienter en søndag formiddag på legekontor.

- Det skjer knapt at et fastlegekontor holder åpent en søndag formiddag med mindre det brukes som et lokale for legevakt, sier Hans Kristian Bakke, tidligere leder av Allmennlegeforeningen og president i Legeforeningen.

Da fylkeslegens folk rykket ut til legekontoret, vurderte de blant annet hvordan kontoret var utstyrt, og de så på de hygieniske forholdene og om journalene ved legekontoret var riktig ført.

Petter Schou forteller at de har hatt flere tilsynssaker som har dreid seg om omskjæring ved enkelte legekontor i Oslo.

- Dette er veldig vanskelige saker å undersøke fordi pasienter klager sjelden på omskjæring, men vi får alvorlige bekymringsmeldinger fra sykehusene som får disse barna inn til behandling senere, sier han.

Politisk sak

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte for ett år siden ut et forslag på høring om omskjæring bør bli et tilbud i den offentlige helsetjenesten.

Departementet antar at ca. 2000 gutter blir omskåret i Norge hvert år, mange av dem privat og uten faglig kontroll. Saken er fremdeles til behandling i HOD. Det kom inn mange høringssvar, og statssekretær i HOD Tord Dale opplyser at det er en krevende sak å ta stilling til.

Da saken ble sendt ut på høring, var Tord Dale bekymret for at det i dag er fritt frem for hvem som helst å utføre omskjæring.

- Dette kan gjøres forsvarlig, men mangelen på lovregulering gjør det vanskelig å sikre at dette skjer innenfor forsvarlige rammer,

sier Dale.