Norge

Her er tildelingene som fikk Lysbakken til å trekke seg

I fjor skrøt Audun Lysbakken på SVs hjemmeside av at han skulle gi 1 million til et prosjekt i regi av et ressurssenter for menn, og 500.000 kroner til selvforsvarskurs. Det har kostet ham ministerjobben.

  • Siri Gedde-dahl

En av årsakene til at Audun Lysbakken valgte å fratre som barne— og likestillingsminister er at han burde meldt seg inhabil hva gjaldt tildelinger av penger til stiftelsen Reform – ressurssenter for menn .

I 2011 mottok Reform 4,1 millioner i grunnbevilgning og over 1,5 millioner kroner i tilleggsbevilgninger fra Lysbakkens departement.

Lysbakken er en god venn av Gjermund Skaar, som er prosjektleder i stiftelsen. I tillegg har Lysbakken selv vært styremedlem i Reform.

I alt fikk stiftelsen 5,6 millioner kroner i fjor.

Hittil i år har Reform fått 4,2 millioner kroner – hvor fire millioner er en grunnbevilgning og 225000 kroner er tilleggsbevilgning.

Les også

Dette er Lysbakken-saken

— «Sammen mot voldtekt»

Ett av prosjektene som fikk innvilget støtte var kampanjen «Sammen mot voldtekt». Her ga departementet siste tilsagn 20. januar. Fem dager senere hadde Dagbladet den første avsløringen om Audun Lysbakkens tildeling til Jenteforsvaret.

Men dette var ikke første gang kampanjen fikk støtte.

«Sammen mot voldtekt» ble koblet til midler til selvforsvarskurs i en artikkel statssekretær Kirsti Bergstø skrev på SVs nettsider 4. november. Her siteres Audun Lysbakken på følgende:

— Vi har bevilget 1 million til kampanjen «Sammen mot voldtekt» og 500.000 til kurs i selvforsvar og grensesetting i skolen. Det er viktig at ungdom diskuterer og bevisstgjøres på tema rundt kjønn, kropp og grensesetting.

Begge bevilgningene skulle vise seg å koste Lysbakken dyrt.

Les også

Lysbakken har vist en uvanlig handlekraft

— Burde vært inhabil

Aftenposten sitter på to av tildelingsbrevene til Reform.

  1. mai i fjor fikk stiftelsen 250.000 kroner til prosjektet «Regionale møteplasser om og for menn og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn».
  2. desember i fjor mottok Reform 150.000 kroner for at de, i samarbeid med tre andre likestillingssentre, skal avholde kurs rettet mot ansatte i kommunale tjenester, slik som på helsestasjoner og lærere i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere.

Dette prosjektet er ment å til sammen få 700.000 kroner innen 2014.

Blant andre prosjekter som har fått penger er «Fotball mot vold», «Forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns vold og seksuell trakassering».

Det er også bevilget tilskudd til styrking av kompetanse om fedre og likestilt foreldreskap i offentlig tjenesteyting, prosjektet Hvitt Bånd og forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns vold og seksuell trakassering.

De skal også ha fått penger til kostnader ved opptrykk av ekstramateriale i forbindelse med iverksettelse av krisesenterloven.

- I disse tilskuddene burde jeg ha vurdert at mitt vennskap har gjort meg og departementet inhabilt. Reform har en tverrpolitisk anerkjennelse, så det er neppe politisk kontroversielt, men jeg ser alvorlig på det prinsipielle – og jeg burde ha foretatt en gjennomgang av bevilgningene til Reform, sa Lysbakken under pressekonferansen der han kunngjorde sin avgang.

Overfor Aftenposten.no utdyper han dette:

— Jeg er opptatt av å ta habilitetsregler på alvor, selv om jeg ikke tror min habilitet overfor Reform har fått noen praktisk konsekvens, så ser jeg prinsipielt alvorlig på det. Det er forhold som ingen andre har ansvar for enn meg.

Ifølge Lysbakken har han nå har stanset alle tilleggsbevilgningene til Reform.

Statsråder vurderer selv habilitet

Under pressekonferansen på Slottsplassen, hvor statsminister Jens Stoltenberg kunngjorde at Kristin Halvorsen blir settestatsråd for Lysbakken, ville ikke Stoltenberg kommentere når han ble kjent med Lysbakkens habilitetsproblem overfor tildelingene til Reform.

— Jeg vil ikke komme med noen konkret dato, men vi har hatt løpende kontakt i denne saken, sa statsministeren under pressekonferansen.

Stoltenberg la vekt på at hver statsråd selv må vurdere om han eller hun er habil eller ikke.

- Hvert departement skal følge reglene, og hver statsråd må selv ta ansvar for å være habil, sa han.

Stoltenberg ville ikke kommentere hva han synes om Lysbakkens avgang annet enn at han hadde respekt for avgjørelsen.

Les også

Kristin Halvorsen overtar etter Lysbakken

11 e-poster, tre SMS

— Etter at Lysbakken har sagt at alle kort lå på bordet, har det vist seg at det finnes skjulte kort. I tillegg har det kommet frem at han burde erklært seg inhabil i en bevilgningssak, sier Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten.

I flere uker har stormet rundt Lysbakkens håndtering av støtten på 154.000 kroner til Jenteforsvaret, som var et direkte underbruk av SU.

Lysbakken har beklaget tildelingen og i slutten av februar sa han at alle dokumenter var lagt frem i saken. Det viste seg å ikke stemme.

Dagen etter skrev Dagbladet om en epost fra statssekretær Henriette Westhrin til daværende SU-leder Mali Steiro Tronsmoen. I eposten lover Westhrin å se på mulighetene for å få i gang jenteforsvarskurs.

I dag la Lysbakken frem 11 eposter og tre tekstmeldinger. I en av tekstmeldingene, som var fra statssekretær Kirsti Bergstø, kommer det frem at Lysbakken ble orientert om at SU var blant søkerne til pengene. Han sier at han ikke husker denne meldingen.

Sa han glemte SMS

Forfatter og kommentator i Bergens Tidende, Frank Rossavik, tror de stadig nye opplysningene i saken til slutt førte til Lysbakkens avgang.

— Det er mulig at det spørsmålet om inhabilitet i forhold til Reform var den var ekstrasaken som han følte ville påføre ham for mye press. Jeg vet ikke om det var det viktigste enkeltelementet. Det kan også ha vært den SMS-utvekslingen med Kirsti Bergstø, som Lysbakken idag sa at han hadde glemt, sier Rossavik.

Trosset råd fra fagavdeling

Stormen rundt Lysbakken begynte da Dagbladet avslørte at ingen andre enn SU hadde sjanse til å søke om å få bevilgning til selvforsvarskurs, fordi ingen andre visste om pengene, og at flere brev og eposter i saken ikke var journalført.

I ettertid har det kommet frem at embetsverket frarådet politisk ledelse å droppe anbudsrunde og gi penger til Jenteforsvaret.

Embetsverket mente at det kunne reises spørsmål knyttet til innvilgning av penger til en organisasjon som er en del av SU.

Dokumentasjon viser at tidligere SU-leder og nåværende statssekretær i departementet Kirsti Bergstø trosset rådene fra sin egen fagavdeling. Kort tid etter ble pengene overført Jenteforsvaret.

I dag sa Lysbakken at det var flere enkelttildelinger som bærer preg av dårlig journalføring, og mangel på anbudsrunder.

- Det kan virke som du har ledet et veldig rotete departement, var du klar over at det var så mye rot før saken om selvforsvarpengene?

- Jeg vil ikke bruke den beskrivelsen som du bruker. Men denne saken har avdekket rutinesvikt og en praksis som jeg har ment ikke er akseptabel.

- Det jeg er fornøyd med er at før jeg gikk av min vakt så har jeg satt i verk tiltak for å rydde opp i dette. Nå blir det en ny praksis for journalføring og tilskudd, og det blir mye ryddigere for den som skal ta over etter meg, enn hva det har vært før, sier Lysbakken til Aftenposten.no.

Les også

  1. Holmås vil ikke utfordre Lysbakken

  2. Kristin Halvorsen : - Min oppfordring til landsmøtet er å velge Audun som leder

Audun Lysbakken valgte i dag å gå av som barne- og likestillingsminister. I tillegg til selvforsvarssaken, erkjenner han at han burde erklært seg inhabil da Reform - ressurssenter for menn - mottok penger.