Norge

Vraker fem års jernbanearbeid

I fem år har Jerbaneverket arbeidet med Ringeriksbane/Bergensbane. Nå er arbeidet stemplet som verdiløst av Samferdselsdepartementet.

- Hele befolkningen langs Bergensbanen holdes for narr, sier Ringerikes ordfører om at Ringeriksbanen sendes tilbake til start. Bildet er fra 100-årsmarkeringen av Bergensbanen. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix (Illustrasjonsfoto)

 • John Hultgren
  Midtøsten-korrespondent

Det er 20 år siden Stortinget vedtok å bygge Ringeriksbanen, en ny jernbanestrekning fra Oslo til Hønefoss, og samtidig en mulighet til å kutte kraftig i reisetiden på Bergensbanen.

Men vedtaket er aldri satt ut i livet, til tross for et brennende engasjement i ulike lokalmiljøer.

Statssekretær Lars Erik Bartnes sier på vegne av departementet at planene som foreligger ikke holder mål, og at det derfor ikke kan tas noen politisk beslutning for eller mot bygging av Ringeriksbanen.

Håpet var tent igjen

Det siste året har håpet vært tent igjen:

 • Delvis fordi jernbane er blitt mer populært på Stortinget.
 • Delvis fordi bevilgningene har økt voldsomt.
 • Delvis fordi Ringeriksbanen i et forslag til ny Nasjonal transportplan pekes ut som en bane som passasjerene kan være med å betale, fordi reisegevinstene er så store.
 • Delvis fordi Jernbaneverket mellom 2006 og 2011 har har arbeidet med en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for bygging av Ringeriksbane.
  En KVU er en plan som skal fortelle hvordan en ønsket vei eller jernbanestrekning kan realiseres, og hvilke traseer som er aktuelle.

— Holder alle langs Bergensbanen for narr

Det er denne utredningen Samferdselsdepartementet nå slakter, en nyhet Ringerikes Blad var først ute med å omtale.

Ordfører Kjell B. Hansen (Ap) i Ringerike kommune konstaterer at Ringeriksbanen gjen sendes ut i det blå. Hele befolkningen langs Bergensbanen holdes dermed for narr, hevder Hansen overfor Ringerikes Blad.

Her fiskes det langs Bergensbanen. Nå fisker tilhengerne av Ringeriksbanen - og dermed en raskere Bergensbane - etter nye muligheter på Stortinget. Foto: Hans Kristian Krogh-Hanssen

Påstår skjult agenda

Han mener at departementet har en skjult agenda med sin beslutning.

— Det er opportunt for departementet å gjøre dette nå fordi det er under massivt press fra kommunene i InterCity-triangelet for å ruste opp jernbanen mellom Oslo og Skien, Lillehammer og Halden, sier han til Ringerikes Blad.

– De har ikke ønsket å trekke Ringeriksbanen inn i debatten. Nå er den satt på vent nok en gang med et pennestrøk. Det er nesten ikke til å tro og er helt uakseptabelt, sier Hansen.

Plana for enkeltsporet jernbane

Det tar normalt nesten ti år å planlegge et større vei- eller jernbaneprosjekt i Norge. KVU'en utgjør en vesentlig del av denne tiden. Når en slik godkjennes er neste trinn en første kvalitetssikring av prosjektet.

Men ifølge Samferdselsdepartementet er KVUen for Ringeriksbanen så svak at det ikke er noe poeng i å gjennomføre noen kvalitessikring. Ikke minst mangler en vurdering av prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

En anen sak er at KVUen som foreligger viser en Ringeriksbane med enkeltspor. I 2012 handler modernisering av jernbane i Norge primært om dobbeltspor.

Slaktet selv planen

Ifølge informasjonssjef for plan- og utredning i Jernbaneverket, Thor Erik Skarpen, har også Jernbaneverket selv kommet til at KVUen ikke lenger var relevant.

Thor Erik Skarpen (i midten) sier at også Jernbaneverket hadde kommet til at planen for Ringeriksbanen var utdatert. Foto: Anette Karlsen

— Utredningen som ble påbegynt i 2006 bygger på planer og vedtak helt tilbake til 1993. Hverken da, eller i 2006, var det snakk om annet enn enkeltsporet jernbane. Selv om arbeidet er gjort helt i tråd med mandatet fra Samferdselsdepartementet, har utredningen hengt igjen i gamle spor, sier han til Aftenposten.no.

— I dag er det politiske klimaet rundt jernbane helt annerledes. Ambisjonene er høyere, vi utreder høyhastighetsbaner, og alle krever dobbeltspor. Det har derfor vært vårt klare råd til Samferdselsdeparementet å se på dette helt på nytt, sier Skarpen.

- Fordel, sier departementet

Ifølge regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Anne Marstein, vil det komme en ny bestilling av utredning for Ringeriksbanen etter at ny Nasjonal transportplan (NTP) er lagt frem til våren.

Statssekretær Lars Erik Bartnes hevder på sin side at det som nå skjer er en stor fordel for Ringeriksbanen.

— Nå legger vi KVU'en bort og sier i stedet at fremdriften i prosjektet må avklares når transportplanen legges frem, sier han.

Han konstaterer samtidig at det er høyst usikkert om Regjeringen vil gi banen noen form for prioritet i transportplanen.

Klar bane for ny E16

Vrakingen av planen for Ringeriksbanen betyr samtidig at arbeidet med ny E16 mot Hønefoss fristilles fra jernbaneplanene. Deler av en moderne hovedvei mot Hønefoss fra Oslo er klar, som gjennom Bærum, mens andre gjenstår.

 1. Les også

  Dette er Kleppas muligheter

 2. Les også

  Strømledning og biller gir stengt tunnel på Sollihøgda i ett år til

Relevante artikler

 1. NORGE

  20 milliarder skal gjøre Bergensbanen én time raskere

 2. NORGE

  Vy skal fortsette å kjøre tog på Bergensbanen

 3. NORGE

  Utsettelsen av InterCity: – Jeg forutsetter at Bane Nor når målsettingene.

 4. NORGE

  Regjeringen varsler utsettelse av Follobanen og flere andre jernbaneprosjekter

 5. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Nå er spørsmålet hva som blir igjen av jernbanesatsingen på Østlandet

 6. NORGE

  Toget skal frem - Broen kan bli revet