Barneombudet: Vi har påpekt dette i mange år

Arbeidet med å sikre barna bedre rettssikkerhet er blitt nedprioritert i flere år, mener fungerende barneombud, Knut Haanes.

afp000573831.jpg
Barneombudet forteller om spesielt uheldige forhold for barn i Oslo fengsel.

— I Norge plasseres i dag de fleste barna i fengsler sammen med voksne, i strid med FNs Barnekonvensjon. Barn skal ikke sitte i fengsel sammen med voksne. Dette må prioriteres, sier han.

Haanes hilste velkommen den «nye» ungdomsstraffen i 2011, som skulle løse flere problemer. Men den har stått på stedet hvil.

— På alle områder har dette gått langsomt. Vi er bekymret over at vi ennå ikke har fått svar på når alle elementene i loven skal være på plass, sier han.

0001082837-6W8LCVyxYC.jpg

Advarer mot Oslo fengselGjentatte ganger har Barneombudet uttrykt sterk bekymring for forholdene for barn som sitter i fengsel, senest i et brev til Justisdepartementet i desember i fjor. Oslo fengsel trekkes frem som eksempel.

Les også

"Det er ikke bra for en ungdom å sitte 23 timer på cellen hver dag"

«Samtlige av de ungdommene vi har besøkt i Oslo fengsel de senere årene, har sittet på celleganger med voksne innsatte,» heter det i brevet. Ifølge Barneombudet forteller barna at de snakker mye med de voksne om kriminalitet og rus. De som forsøker å holde avstand, forteller om ensomhet og isolasjon.

Så langt i år har ni barn sittet i Oslo fengsel, ifølge Justisdepartementet. Barneombudet har inntrykk av at man velger å plassere flere mindreårige der, i mangel av tilrettelagte forhold i andre fengsler.

– Det er noe tilpasning med miljøterapeuter, men det er ikke godt nok og ikke en god nok grunn til å plassere et barn der. Det er et stort fengsel med hovedsaklig varetektsinnsatte folk og høyt sikkerhetsnivå. Det er ikke bra for barn å sitte der, sier Knut Haanes.

Barneombudet har dessuten kjennskap til at fengslene kan benytte strenge disiplinærreaksjoner overfor barn, reaksjoner som går lenger enn i psykisk helsevern.