Foreldrepar tiltalt for grov vold mot tvillingbabyer

Tingretten mente foreldreparet hadde mishandlet sine to spedbarn på det groveste, men endte med å frifinne dem. Nå kommer aktoratets anke opp i lagmannsretten.

Ankesaken mot et foreldrepar som er siktet for grov vold mot sine to spedbarn, starter i Borgarting lagmannsrett tirsdag neste uke.
  • NTB

Oslo tingrett konkluderte i sin dom i januar i år med at tvillingguttene var blitt grovt mishandlet frem til barnevernet tok omsorgen for dem da de var rundt fem måneder gamle.

Da de ble undersøkt, fant legene både ferske og gamle sår- og bruddskader – blant annet henholdsvis ni og fire ribbeinsbrudd, armbrudd, blødninger og en rekke arr. Skadeomfanget var så omfattende at flere av helsepersonellet som undersøkte dem, har forklart at de aldri tidligere hadde opplevd så små barn med så mange og ulike skader, ifølge tingretten.

Borgarting lagmannsrett har satt av drøyt to uker til sin behandling av anken. Ankesaken vil i stor grad gjelde spørsmål om bruddskadene kan ha andre årsaker enn vold, opplyser domstolen.

Ikke tilstrekkelig bevist

Foreldrene er fra Nord-Afrika. Faren kom til Norge i starten av 2010-tallet, mens barnas mor kom hit noen år senere gjennom familiegjenforening. De har sittet varetektsfengslet siden etterforskningen startet.

Barnevernet har overtatt omsorgen for alle parets tre barn.

Retten fant det bevist at skadene var blitt påført tvillingguttene, og at det var foreldrene som hadde stått for mishandlingen. Men domstolen klarte ikke å finne tilstrekkelig bevis for hvem av foreldrene som hadde forårsaket hvilke skader og når det i så fall hadde skjedd – og heller ikke at de hver for seg hadde observert den andres voldsutøvelse.

Dømt til oppreisning

Tingrettens konklusjon ble at begge foreldrene ble frifunnet for mishandling av guttene, for å ha unnlatt å gripe inn mot den andres voldsutøvelse og for ikke å ha skaffet dem medisinsk hjelp mot skadene de var påført.

Barnas mor ble imidlertid dømt til å betale oppreisningserstatning på 200.000 kroner til gutten som hadde flest skader og 150.000 kroner til hans bror.

Grunnen til at moren kunne dømmes til å betale oppreisning etter å ha blitt frifunnet for den straffbare handlingen, er at krav om oppreisningserstatning blir behandlet i sivil prosess, hvor beviskravet er lavere enn i straffeprosessen.

Saken starter tirsdag og går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem meddommere.