Skjerpet straff for drapet på Faiza Ashraf

Håvard Nyfløt (26) får 18 års fengsel og Shamrez Khan (29) er dømt til 19 års fengsel av Borgarting lagmannsrett for drapet på Faiza Ashraf. 

Asker og Bærum tingrett dømte i vår Nyfløt og Khan til henholdsvis 17 og 8 års fengsel etter at Faiza Ashraf ble bortført og drept.

Dermed er dette en betydelig straffeskjerpelse for Shamrez Khan. Også Nyfløt får skjerpet straff.

Nyfløt ble i tingretten frikjent for overlagt drap, men dømt for kidnapping og forsettlig drap, mens Khan ble dømt for kidnapping med døden til følge.

Riksadvokaten anket imidlertid dommene, og statsadvokat Car Fredrik Fari fikk medhold fra juryen i lagmannsretten, som fant de to skyldige i overlagt drap.

– Jeg mener det er tilstrekkelig bevist at dette er planlagt av begge to i forkant, sa Fari til juryen i sin prosedyre i lagmannsretten.

Skjerpende omstendigheter

Lagmannsretten slår fast at drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, og uttaler i dommen:

— Drapet er foretatt uprovosert mot en fysisk underlegen, bundet, kneblet og forsvarsløs person.

Dommerne viser også til lidelsene som Faiza Ashraf ble utsatt for over tid:

— Lagmannsretten finner det imidlertid straffeskjerpende at hun over et ikke ubetydelig tidsrom - etter at samtalen med politiet opphørte, og hun ble kneblet og fikk strips rundt halsen - må ha forstått at hun skulle dø.

— Hun må ha opplevd dette som uhyre skremmende, slår dommerne fast.

Retten fant det også straffeskjerpende at Nyfløt etter drapet begravde avdøde for å skjule forbrytelsen.

Khan visste, mener retten

Når det gjelder Shamrez Khan, har lagmannsretten kommet til at overlegget for drapshandlingen har vært til stede hos ham minst like lenge som hos Nyfløt.

Også Khan finnes skyldig i overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

— Selv om det ikke er ført bevis for at Khan var klar over hvordan FA skulle tas av dage, var han klar over at drapet ble foretatt uprovosert mot en fysisk underlegen, bundet, kneblet og forsvarsløs person, heter det i dommen.

Lagmannsretten fant også at Khans vedvarende plaging av Faiza, ved gjentatte telefonoppringninger og sms av sjikanerende og truende art, må tillegges en viss vekt i skjerpende retning.

Khan anket for øvrig dommen på stedet. Han anker både over straffutmålingen og saksbehandlingen.

Ringte politiet fra bagasjerommet

Ashraf ble bortført 3. februar 2010 fra en bussholdeplass i Bærum. Hun ble tvunget inn i bagasjerommet på en bil. Derfra ringte hun politiets nødnummer. Signalene ble forsøkt sporet, men politiets søk etter Ashraf var resultatløst.

Samme dag ble Khan pågrepet, mistenkt for å ha betalt noen for å bortføre henne. En uke senere pågrep politiet Nyfløt som ble siktet for frihetsberøvelse.

Tre uker etter at Faiza forsvant, erkjente Nyfløt i avhør at han sto bak bortføringen. Han sa han handlet på oppdrag fra Khan, og at han hadde drept Faiza Ashraf samme dag som hun forsvant. Den drepte ble senere samme kveld funnet gravd ned i et turområde på Solli i Asker.