Håpet på færre bøter da prikkene kom. Tallene viser noe annet.

Siden nyttår har sjåfører som blir tatt for ulovlig mobilbruk, fått to prikker. Likevel er flere tatt for ulovlig mobilbruk hittil i år enn i fjor.

Finn Erik Grønli er politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.  Han trodde at prikk-belastning for mobilbruk i bil ville gi en reduksjon.

I første halvår i 2018 ble det skrevet ut 8234 forelegg til sjåfører for ulovlig mobilbruk under kjøring. I samme periode i år er tallet økt med 6,1 prosent.

Det som er nytt fra 1. januar i år, er at i tillegg til forelegget på 1700 kroner, har sjåfører som er blitt tatt, fått to prikker i førerkortet.

Etter åtte prikker i løpet av tre år mister man førerkortet for seks måneder.

– Vi har flere eksempler på sjåfører som har brukt mobiltelefon under kjøring og mistet førerkortet fordi de allerede hadde seks prikker, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Les også

LES OGSÅ: - De som overtar jobbene våre, må bryte loven, advarer Posten-sjåfører

Langt flere forelegg

I Oslo er trenden enda mer synlig. Trafikkorpset i Oslo skrev ut 635 forelegg for ulovlig mobilbruk i årets fem første måneder i år, sammenliknet med 731 i hele 2018.

– I Oslo har vi hatt noe mer fokus på dette i år sammenlignet med i fjor, men den store økningen i tallet tyder på at folk ikke har lært noe særlig. Jeg hadde på forhånd trodd at antall forelegg ville gå ned etter at prikkordningen ble utvidet fra januar, men jeg så raskt at det ikke betød så mye for de fleste, sukker Grønli.

Han sier at mer intensiv informasjon sammen med holdningskampanje og justering av antall prikker og bøtesatsen trolig vil få ned tallet.

– Mobilbruk under kjøring stjeler oppmerksomheten fra trafikken og kan gi ulykker som påkjørsel bakfra, advarer Grønli.

Les også

LES OGSÅ: Bussjåfør varslet bilister om fartskontroll. Det straffet seg.

– Tar litt tid

Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet (UP), tror at det vil ta litt tid før bilistene endrer sin adferd.

 Runar Karlsen er sjef for UP

– Denne endringen er ganske fersk. Det tar som regel litt tid før folk innretter seg etter endringer. Vi håper tallet går ned, sier Karlsen og påpeker at UP har hatt noenlunde samme kontrollaktivitet i år som i fjor.

– Vi ønsker at færre skal kjøre ulovlig. Målet er ikke å dele ut flest mulig prikker. Sånn sett er det skuffende at tallet ikke har gått ned, sier Karlsen.

– Hadde du trodd at tallet skulle gå ned på forhånd?

– Poenget med strengere lovgivning er jo å avskrekke, slik at færre bryter loven. Vi må se på dette over litt lengre tid.

– Hvorfor bruker så mange mobiltelefonen ulovlig under kjøring?

– Mange bruker tiden i bilen til å ringe. Og så oppfatter de dette som mindre farlig enn andre lovbrudd i trafikken, svarer Karlsen.

Tester gjort i Storbritannia viser at bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring tilsvarer kjøring med en promille på 0,8.

Les også

LES OGSÅ: Nå må elbiler lage mer støy. Det har EU bestemt.

– Skuffende

Vi trodde og håpet at en innføring av prikkbelastning ville føre til reduksjon i ulovlig mobilbruk. Hvis ikke det har skjedd, så er det skuffende, sier Christoffer Solstad Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Han sier at uoppmerksomhet er en av årsakene til de alvorligste trafikkulykkene.

– Det er lett for en bilist å ta opp mobilen når det er kø på veien eller når det er rødt lys. Som sjåfør burde det vært selvsagt å la mobilen bli liggende under kjøring, er det klare rådet fra Steen.

– Vi har hatt en del kampanjer rundt ulovlig mobilbruk tidligere. Dette er et veldig viktig område som vi vil ha mer fokus på fremover, legger han til.