FN krever høy utdannelse til stillinger uten lønn. Nå endrer de praksis.

FNs utviklingsorganisasjon i Norge har ansatt høyt utdannende praktikanter i ulønnede stillinger. Nå endrer de praksis.

UNDPs leder i Norge, Eirik Talleraas, sier at de ønsker å endre praksis med ulønnet vikarer. Stillingsannonsen er nå fjernet.

«Forventer dere at unge skal jobbe gratis? Det er ikke en mulighet for de fleste av oss, og noe FN-organisasjoner burde holde seg for gode til.»

«Burde ikke være lov å lyse ut ulønnede stillinger som denne. Kult å få et innblikk i UNDP, men det er ikke noe som betaler regningene dine ass.»

Da FNs Utviklingsprogram i Norge for tre uker siden utlyste en praktikantstilling for neste semester, var dette noen av kommentarene som møtte dem på deres Facebook-side.

UNDPs leder i Norge, Eirik Talleraas, sier at dette til nå har vært praksisen.

– Vi har hatt ubetalte praktikantstillinger som tilsvarer den som nå er utlyst, i mange år, opplyser Talleraas.

Reaksjonene på UNDPs stillingsutlysning lot ikke vente på seg på Facebook.

Ser på stipendordning

I stillingsutlysningen, som nå er fjernet fra UNDPs nettsider, forventer organisasjonen at søkere skulle ha påbegynt eller fullført mastergrad, samt at vedkommende skal kunne avse 30 timer hver uke, helst fordelt på fem arbeidsdager. Til sammenligning er 37,5 timer en gjennomsnittlig arbeidsuke i Norge.

– Det er kritikkverdig at stillingen ikke er blitt kompensert med stipend eller lønn tidligere, det er derfor vi nå ser på en stipendordning, innrømmer Talleraas.

– Vil det tiltenkte stipendet være mulig å leve av for den aktuelle kandidaten?

– Det kan jeg ikke si med noen grad av sikkerhet. Jeg håper at vi får på plass stipendet neste uke, og vet da hvor mye det blir på.

Han forteller at noen forhenværende praktikanter har tatt seg en jobb ved siden av stillingen for å tjene penger.

– Vi har vært fleksible og har da ikke vært rigide i forhold til arbeidstiden, sier Talleraas.

Å få på plass stipendordningen er noe UNDP har jobbet med siden i fjor, legger han til.

Umoralskt av FN

Munir Jaber, rådgiver i LO, mener at det er umoralsk av FN-systemet å benytte gratis arbeidskraft.

– FNs åttende bærekraftsmål er å jobbe for økonomisk stabilitet. Det eneste LO ber UNDP å gjøre, er å følge sine egn bærekraftsmål.

Han stusser over at UNDP søkte etter en kandidat med bred kompetanse og master, uten at vedkommende skulle få et «eneste rødt øre for det».

– Dette er kritikkverdig. Folk skal ha trygghet gjennom lønn. Et annet problem er at betalte stillinger ekskluderer mange kompetente søkere, fordi man da er avhengig av å ha foreldre med tykk lommebok, som kan dekke utgiftene dine.

Jaber har jobbet med liggende saker i FN-systemet før og mener at praksisen deres er betenkelig.

– I FN-systemet er det opp til hvert enkelt land om og hvor mye man skal betale praktikanter. Norge er blant de landene som permanent, i hvert fall frem til nå, som ikke har betalt praktikantene sine.

Han mener at FN misbruker det tøffe arbeidsmarkedet som møter mange unge etter endt utdanning.

Munir Jaber i LO mener at UNDP har opptrått umoralskt. Akrivbilde fra 2012.

Praksis i hele FN

Talleraas forteller at ulønnende praktikantstillinger er en linje som de fleste FN-organisasjoner følger, med noen unntak.

– Det har blitt tatt en lokal beslutning, ved UNDPs nordiske representasjonskontor i København, å dele ut stipender til våre praktikanter i Oslo, København og Stockholm. Det jobbes også med å innføre dette sentralt, ved New York og andre feltkontorer, sier Talleraas.

Han legger til at norske studenter som søker praktikantjobber i FN-systemet utenfor Norge kvalifiserer til å søke stipend gjennom Utenriksdepartementet. Et slikt stipend kan dekke noen av utgiftene i forbindelse med reise og opphold.