Han angrer på sitt «ja» til å endre abortloven

Gunnar Gundersen taler nå partiledelsen midt imot i det som er ventet å bli blant de mest betente sakene på Høyres ladnsmøte. Han vil beholde dagens abortlov som den er.
  • Karen Tjernshaugen
  • Jeg har gjort en bedømmingsfeil, sier stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H).

Gunnar Gundersen som satt i Høyres programkomité angrer nå på at han ikke sa tydelig fra om at han er imot abortlov-endringene Erna Solberg går inn for.

Stortingsrepresentanten taler partiledelsen midt imot i det som er ventet å bli blant de mest betente sakene på Høyres landsmøte. Han vil beholde dagens abortlov som den er.

— For meg er det viktigste argumentet at om man velger å ta abort eller ikke i en slik situasjon er et så sentralt og personlig valg at ingen andre en kvinnen, i samråd med familien og sine nærmeste, kan ta det, sier Gunnar Gundersen til Aftenposten.

Trakk dissens

En samlet programkomité i Høyre gikk inn for å endre abortloven slik at alvorlig sykdom hos fosteret ikke lenger skal være et selvstendig kriterium for abort. Men den siste måneden har debatten ulmet kraftig internt i Høyre. Når angrer Gundersen på at han ikke markerte motstand mot å endre loven.

Les også

Høyrekvinner gjør abortopprør

— Frem til det siste møtet i komiteen hadde jeg liggende inne en dissens, som to av de andre medlemmene varslet at de ville stille seg bak. Men på det siste møtet lot jeg meg overbevise om at forslaget fra flertallet ikke ville føre til noen stor endring og trakk dissensen, forteller stortingsrepresentanten fra Hedmark.

Aftenposten-kronikk

Tilhengerne av å endre abortloven advarer mot et sorteringssamfunn, men mener Høyres forslag ikke vil føre til strengere praksis for kvinner som ønsker abort på grunn av sykdom hos fosteret etter 12. uke. Motstanderne frykter for kvinners rett til å ta egne valg.

Høyre-leder Erna Solberg har selv vært ute og støttet forslaget om å endre abortloven.

Spesielt en kronikk i Aftenposten av tidligere justisminister Else Bugge Fougner har fått Gundersen til å revurdere sitt syn. På landsmøtet kommer han til å gå på talerstolen og argumentere for at setningene om å endre abortloven skal strykes fra Høyres program. Fylkespartiet i Hedmark har kommer med klare signaler om at abortloven ikke bør endres.

- Når jeg får et så klart råd fra mitt hjemfylke, er det blitt klart for meg at jeg har gjort en bedømmingsfeil, sier Gundersen.

I tenkeboksen

De andre to som tvilte seg frem til å støtte flertallet i abortsaken var Regina Nargis Alexandrova fra Troms og Kristin Ørmen Johnsen fra Buskerud. Alexandrova har nå bestemt seg for å stille seg bak flertallets formulering om å endre abortloven. Johnsen er i sterk tvil, men vil ikke støtte flertallsforslaget slik det foreligger nå.

— Jeg vil følge debatten på landsmøtet nøye før jeg konkluderer endelig, sier Johnsen.

Les også

- I dag er det lettere å få abort ved Downs syndrom enn spesialpedagog til barna

Steile fronter

Frontene er steile i abortsaken før Høyre fredag starter sitt landsmøte. I tillegg til Erna Solberg har også leder i programkomiteen Bent Høie stilt seg bak. Høyres kvinneforum med leder Julie Brodtkorb i spissen har lagt all sin tyngde inn på å beholde dagens abortlov som den er. Hun får støtte av Unge Høyre, Høyres studenter og flere fylkeslag, blant annet Bent Høies hjemfylke Rogaland og Erna Solbergs eget hjemfylke Hordaland.

Høie sier abortloven var et av punktene som ble diskuterte mest og grundigst i komiteen.

— Er det mulig å finne en samlende formulering om abortloven som hele landsmøtet kan stille seg bak?

— Nei, her er det en reell uenighet som vil komme til uttrykk. Landsmøtet må si sin mening gjennom en votering.