Norge

Jernbanedirektoratet vil la pendlerne få bruke flytogene som vanlige tog

Fra 2028 kan flytogene bli en del av den vanlige rutetrafikken. Det kan bety slutten på merkevaren Flytoget. Alt skyldes en syv kilometer lang tunnel.

Oslotunnelen går mellom Skøyen og Oslo S. Eneste stopp er Nationaltheatret stasjon. Her er det vanskelig å presse inn flere tog i trafikken, mener jernbanen.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Marita Jensen (43) går på Flytoget på Nationaltheatret stasjon. Hun skal hjem til Alta. Selv om det er aldri så god plass, er det bare folk som skal til Gardermoen som får gå om bord.

Men bør det være slik i fremtiden?

I en fersk rapport går Jernbanedirektoratet inn for at flytogavgangene skal åpnes for pendlere og fungere som andre lokal- og Intercity-tog.

– Jeg reiser mye i jobben. Jeg betaler gjerne noen kroner ekstra for å få en sikker og god plass på Flytoget. Det taler for å beholde ordningen, sier Marita Jensen.

Marita Jensen mener Flytoget er verdt pengene.

– Men hadde jeg bodd vest for Oslo, hadde jeg nok ment noe annet, smiler hun.

Om få år vil strømmen av passasjerer til pendlertogene rundt Oslo bli så stor at kapasiteten vil sprenges, mener Jernbanedirektoratet. Årsaken er at det ikke er plass til flere tog i Oslotunnelen, og at det ikke finnes perronger som kan ta imot lengre tog.

I tillegg ble løftet fra Elisabeth Enger, sjef for Jernbaneverket (i dag Bane Nor) og senere Jernbanedirektoratet, om kjøpe dobbeltdekkere. brutt.

Det var uansett ikke meningen at det skulle gå slik.

2. mars 2017: KrF-leder Knut Arild Hareide, Venstre-leder Trine Skei Grande, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) ankommer Oslo S for å selge inn en ny Nasjonal transportplan.

2. mars 2017 dukket fem toppolitikere opp på Oslo S for å selge inn en ny transportplan for Norge. Prioritering av ny jernbanetunnel under Oslo var selve gullegget i planen.

Med ny tunnel skulle det gå dobbelt så mange tog gjennom Oslo.

Tre år senere er det lite som tyder på at det kommer en ny jernbanetunnel før i 2035. Men dersom dagens trend fortsetter, og man når målet om nullvekst i biltrafikken, vil det i 2030 være behov for 60 prosent flere togreiser. I 2040: 90 prosent.

Og hva skal man da gjøre? Direktoratet som har fått i oppgave å svare, sier: La folk bruke avgangene på Flytoget som vanlige tog. Det kan skje når Flytogets nåværende kontrakt går ut i 2028.

Det er lenge til, men slaget er i gang nå.

Bjørn Nytrø (50): – Dette er kanskje en god idé om man ser på strekningen Drammen-Oslo. Men fra Oslo er de vanlige togene ofte fulle. Det slipper man stort sett på Flytoget.
Jarl Andre Normann (58) reiser med Flytoget til Gardermoen. – Jeg ønsker jo at Flytoget skal være der, for det ligger litt i bakhodet at andre tog blir rammet av forsinkelser. Men jeg ser at det er begrenset kapasitet, sier han.

Vy er på vei til å ta igjen Flytoget til Gardermoen

Vy har vist at de kan frakte folk effektivt til Oslo lufthavn.

I januar 2016 skrev Aftenposten at Flytoget for første gang hadde tapt markedsandeler til daværende NSB. NSB hadde satt inn tre tog i timen mellom Oslo og Gardermoen.

Flytogsjef Philipp Engedal konstaterer at de også i den senere tid har tapt markedsandeler til Vy.

– De har vært dyktige. Men de subsidieres også, noe som gir billigere billetter. Lavere pris appellerer til mange, sier han.

I dag koster Vy-billetten Oslo-Gardermoen 109 kroner. Flytoget koster 198 kroner. Vy-togene er nesten like raske.

Så hvorfor trengs Flytoget fortsatt?

Vy-togpassasjer Karianne Bjarmann Vølstad (37): – Spørsmålet er hvor lang tid reisen kommer til å ta. For meg som stort sett reiser i fritiden, er ti ekstra minutter greit. Men det er ikke sikkert det vil passe alle.
Inese Veigure (36): – I 13 år har jeg konsekvent tatt Flytoget. Det har en egen kvalitet. Togene går direkte. Det gir en god følelse. Jeg er veldig fornøyd.

Flytoget ferdig om pendlerne slipper til

– Ser vi på strekningen Drammen-Oslo lufthavn, bruker seks av ti fortsatt Flytoget, sier administrerende direktør Philipp Engedal.

I 2019 fraktet Flytoget 3,4 millioner passasjerer til Oslo lufthavn. Vy fraktet 2,4 millioner, viser tall Aftenposten har fått fra selskapene. Om man tar med alle som går på og av på Gardermoen, hadde Flytoget i fjor 6,67 millioner passasjerer, Vy 4,9 hadde millioner.

– Hvordan klarer dere å holde på passasjerene?

– Vi har lurt litt selv, og vi har spurt 2000 passasjerer. De sier at ja, pris er viktig, men summen av alt det andre vi tilbyr, mer enn veier opp for dette. Det handler om reisegaranti, sitteplass, bedre bagasjeordninger, hyppige avganger, rask reise og selve merkevaren, sier Engedal.

– Vi ligger også lavere i pris enn andre alternativer fra Oslo lufthavn, som buss og drosje, samt privatbil om man regner inn parkeringskostnader, sier han.

Engedal sier at Flytoget er ferdig om pendlerne slipper til.

Vil heller kaste flypassasjerene ut av Vy

– Da er ikke lenger tilbudet gjenkjennelig slik det er i dag, sier Engedal.

Hans løsning på kapasitetssituasjonen er stikk motsatt av Jernbanedirektoratets.

– Gå tilbake til en ordning der Flytoget rendyrkes. Det er litt tullete at en person fra Drammen på vei til Gardermoen skal oppta et pendlersete. Mange seter kunne vært frigjort. Og det sparer staten for betydelige utgifter, sier Engedal.

– Man må ikke ta livet av det ene for å gjøre det andre bedre. Denne våren ser vi at reisevaner endres som følge av koronaviruset. Det kan være med på å løse rushtidsproblematikken, sier han.

Vy-togpassasjer Ada Stensø (51): – Alt bør være samlet i én kapasitet, Flytoget og det som i dag er Vy-tog. Da hadde kanskje flere reist kollektivt.
Øyvind Molander (50): – Flytoget har vært en suksess. Men det hender at de kjører nesten tomme tog. Det er en veldig god idé å la dem bli en del av rutetrafikken, mener han.

TØI-nestor: Har ventet på dette i 25 år

– Dette har jeg ventet på i 25 år, sier nestor og assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt, Kjell Werner Johansen.

– Betyr det at du er enig i Jernbanedirektoratets forslag?

– Jeg er tilbøyelig til å være det.

– Hvorfor?

– Da Flytoget ble planlagt, var det dårlig plass på togsporene. Vestover fantes bare det gamle dobbeltsporet til Asker. Flere lokaltog besto av lokomotiver med vogner hengende bak. De brukte lang tid på stasjoner som Nationaltheatret. Flytogene ble prioritert i tunnelen på Gardermobanen.

– Nå er situasjonen en annen, og det å la pendlerne få plass på flytogene øker kapasiteten, sier Johansen.

– Hva taler imot?

– Ulempen er at man i dag har et dedikert flytogtilbud for dem som skal fly. Det er også et argument at Flytoget har vært annerledes enn NSB. De har vært mer offensive. Det kan godt være at de er det fremdeles, sier Johansen.

To togselskaper – to forskjellige statsråder

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), som representerer Vys eier, kaller forslaget dramatisk.

– Det skal mye til for at regjeringen vil bidra til å legge ned det rendyrkede flytogtilbudet slik vi kjenner det i dag. Flytoget er tross alt en av de største suksessene vi har hatt på jernbanen i nyere tid. Flytogtilbudet er i verdensklasse og veldig godt likt av de reisende, sier han.

Næringsminister Iselin Nybø (V), som representerer Flytogets eier, sier:

– Jeg er opptatt av at det opprettholdes et punktlig og attraktivt tilbringertilbud til Oslo lufthavn som legger til rette for reisende på en god måte.

Les mer om

  1. flytoget
  2. Jernbane