Norge

Kunnskapsministeren svarer på lesernes spørsmål

Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarte på lesernes spørsmål om skole og barnehage i koronatiden i dag.

Foto: Terje Pedersen

 • Aftenposten
 • Kunnskapsminister Guri Melby (V) svarer på lesernes spørsmål om skole og barnehage i koronatiden tirsdag 21. april fra klokken 13-14.
 • Mandag 20. april åpnet barnehagene igjen, og 1.-4.-klassingene begynner på skolen mandag 27. april.
 • Når de eldre elevene skal tilbake på skolen, er foreløpig uvisst.
 • Legg igjen spørsmålene dine her i dette studioet, så vil de bli publisert og besvart når nettmøtet starter. 
Siste innlegg
Skriv inn dine spørsmål til kunnskapsministeren her.
Send inn
 • av Aftenposten
  DEL

  Da er nettmøtet avsluttet. Takk til alle som sendte inn spørsmål.

 • av Kunnskapsminister Guri Melby
  DEL

  Til slutt vil jeg bare si at det er viktig at vi alle er flinke til å følge smittervernrådene – da øker sjansen for at vi får tilbake et normalt liv raskere!

 • DEL

  Mange barn er hostete og snørrete, spesielt om våren, skal de da ikke få komme i bhg/skole overhodet, eller skal dere sørge for testing for å utelukke korona?

  Ellen Rønning-Arnesen

  Rådet i smittevernveilederen er at alle med symptomer på luftveisinfeksjoner må holde seg hjemme. Men det som er bra, er at vi nå har økt testkapasiteten, dvs. at vi kan teste både barn og voksne i barnehage og skole for å finne ut hvem som faktisk er smittet av korona og ikke. Det vil gjøre det lettere å åpne samfunnet gradvis.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hvor lenge har dere tenkt å kjøre på med små grupper i skolene og barnehagene? Når skal dere justere til noe mer normal drift?

  Kjetil Svenheim

  Ang. barnehager: Regjeringen vurderer tiltakene hver 14. dag, vi må rett og slett få mer kunnskap om hvordan tiltakene fungerer nå før vi kan justere dem.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hvordan ligger det an til å gå med folkehøyskoler til høsten?

  Jacob Slaathaug Hansen

  Angående folkehøyskoler så er det for tidlig å ta stilling. Elevene får fjernundervisning ut dette skoleåret, og vi samarbeider tett med folkehøyskolene både for å sikre at elevene som har gått der i år, skal få en god avslutning på året, og at de er klare til å ta imot elevene fra høsten av uansett hva slags smittesituasjon vi har da.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hei. Jeg har to spørsmål: Hvorfor er lærernormen styrende for hva som er smittevernsmessig forsvarlig? Jeg arbeider i VGS, der er det ikke noen slik norm. Hvorfor har ikke myndighetene kommet med klarere råd om gruppestørrelser på VGS? Mvh Laila Ødemark

  Laila Ødemark

  Vi presenterte en ny smittevernsveileder for ungdomsskole og videregående i går. Lærertetthetsnormen for ungdomstrinnet er 20 elever pr. ansatt og er et godt utgangspunkt for gruppestørrelser. I videregående skoler er det ikke tilsvarende norm, men det anbefales å begrense størrelser på elevgrupper der det er mulig. Jeg har stor tro på at man finner løsninger på dette lokalt rett og slett fordi skolene rundt i landet er så ulike og har ulike behov. Så lenge man følger de nasjonale rådene om håndhygiene og smittevern samt smittevernsveilederen vi presenterte i går, tror dette kommer til å gå veldig fint. En annen grunn til at vi ikke har like klare anbefalinger på gruppestørrelse for de eldre elevene, er at eldre elever i større grad kan overholde regler om avstand og unngå nærkontakt, derfor trenger vi ikke kompensere for dette med regler om gruppestørrelse.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Blir det sommerskole i år?

  Charlotte Wiig

  Sommerskolene er det kommunene som drifter, så her er det opp til kommunene å ta den avgjørelsen. Jeg vet at sommerskolen er et høydepunkt for mange barn, men vi må være forberedt på at dette blir en annerledes sommer for både store og små.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hvordan skal vi lærere klare å overholde smittevernreglene oss i mellom? Arbeidsplassene våre er tett i tett i et lite rom.

  bekymret lærer

  Se svaret over til Hege Hexeberg!

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Når tenker man at ungdomsskolene kan starte igjen?

  Birgitte

  Mitt mål er at alle elever skal komme tilbake til skolen før sommerferien, men vi har ikke bestemt en konkret dato for når elever utover 4. trinn skal møte fysisk på skolen igjen. Mye avhenger av hvordan smitten utvikler seg i tiden fremover, og hvis vi alle fortsetter å følge de nasjonale retningslinjene slik at vi begrenser smitte, gjør vi det vi kan.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Du/dere snakker stadig om hvorfor det er trygt for barna å komme tilbake i skolen mht. smitte. Glemmer dere at lærerne er voksne, som jobber i trange kontorlandskap (1 meter avstand er umulig) og skal hjem til familien hver dag? Det er vel bevist at voksne både bærer smitte og blir smittet/syke. Hvorfor snakker du ikke om/til de voksne?

  Hege J. Hexeberg

  Jeg har stor forståelse for at også mange voksne er urolige nå, for vi står alle i en krevende situasjon. Alle ansatte i skole og barnehage skal være helt trygge på at vi setter hensyn til liv og helse først, og vi har fått tydelige råd fra helsemyndighetene om at skolene kan åpne igjen. Dette er basert på et trygt kunnskapsgrunnlag om smittesituasjonen. Veilederne som vi presenterte i går, gir tydelige råd til ansatte om hvordan de skal forholde seg til elevene og hverandre nettopp fordi vi må forhindre smitte nå som vi åpner opp samfunnet gradvis igjen. Som du sier, kan voksne bli syke, og derfor er det viktig at elever og ansatte med symptomer ikke møter på skolen, at vi begrenser antall nærkontakter til hver elev og ansatt, og at vi fortsetter å følge de nasjonale rådene om å vaske hendene ofte, nyse i albuen og holde oss mest mulig hjemme når vi kan. Her er det også viktig at arbeidsgiver tar et ansvar og legger til rette for at dere kan jobbe på en trygg og god måte. Det er ingen grunn til at dere trenger å sitte sammen på et trangt arbeidsrom dersom dere like gjerne kan gjøre planlegging og møtevirksomhet på andre steder og andre måter.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Dere har snakket om forskjellige skoler nå, men hva med voksenopplæring? Helsfyr VO og andre voksenopplæringer? Der er det ikke bare unge og barn, det finnes folk 50+ osv.?

  Halvorsen

  Vi jobber med å finne løsninger for alle grupper som nå er fysisk utenfor skolen, og voksne er selvsagt en del av denne gruppen.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hvordan vil det bli for elever med familie i risikogruppen? Kan de fortsette med undervisning hjemme?

  Maria

  De elevene som selv er i risikogruppen, skal fortsette med undervisning hjemme og få tilrettelegging for det. Men de som er i familie med noen i risikogruppen, skal i utgangspunktet møte på skolen. Det vil være viktig for barn og foresatte å ha dialog med skolen og fastlegen dersom man er i tvil.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hei! Hva skjer med de elevene som etter planen skal opp til fagprøve dette halvåret? Blir dette avviklet?

  Trond Wahl

  Målet er at alle skal få gjennomført fag- og svenneprøver. Vi har derfor gjort noen forskriftsendringer som gjør det enklere for fylkene å gjennomføre fag- og svenneprøver for de lærlingene som rammes av koronakrisen, for eksempel at de kan få tatt fagprøven selv om de ikke har gått ut hele læretiden si.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hvilke tiltak bør vi hjemme gjøre nå når vi går tilbake på jobb i barnehage og som elev i første klasse? Bør vi skifte klær før vi går inn i huset til de andre som bor hjemme og som fortsatt ikke er på skole og jobb? Bør vi vaske hår? Vil så gjerne hindre at vi tar med smitte hjem.

  Ebohlin Ebohlin

  Hovedbudskapet mitt er: Følg helsemyndighetenes generelle råd! Koronaviruset kan leve på overflater i ganske lang tid, så håndvask når man reiser fra barnehage/skole, og når man kommer hjem, er veldig viktig. Vanlig personlig hygiene skal ellers være dekkende. Det viktigste er at vi ikke møter på skole eller barnehage hvis vi har symptomer.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hei, medier sprer at regjeringen sier nei til avlysning av muntlig eksamen, og du sa at den skal avvikles, men vi ungdommer har gitt fra oss så mye de siste 1,5 månedene som våre fritidsaktiviteter, jobb og det sosiale livet generelt. En muntlig eksamen i denne situasjon vil bare bli unødvendig stress, og vi har ikke hatt den beste undervisningen som gjør at vi ikke har nok kunnskap til noe slikt. I tillegg må vi få standpunkt før kunngjøring av muntlig, som gjør at lærerne har dårlig tid til å sette rettferdige karakterer. Hvorfor er muntlig eksamen så nødvendig akkurat nå?

  Elena

  Jeg forstår at dette er vanskelig og at dere ønsker en avklaring på muntlig eksamen, den kommer veldig snart!

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hei. Nå vet dere ikke når de videregående skolene åpner. Tar dere tilstrekkelig hensyn til at mange elever, i alle fall i Oslo, kommer til å benytte seg av og er avhengig av kollektivtransport fra og til skolene? Mange reiser fra den ene kanten av byen til den andre. Jeg lurer også på smitten i disse aldersgruppene. Mine er fra 16 til 21 år. Det er ting som tyder på at barn ikke smitter så mye, men hva med unge voksne? Mvh mamma til ungdommer

  Randi Enge

  Det er mange ting som spiller inn når vi tar avgjørelsen om eventuell åpning igjen, og transport tur/retur skolen er en av mange ting som vurderes. Vi har blant annet hatt god dialog med fylkeskommunene om skoleskyss når vi har vurdert åpningen av småtrinnene i barneskolen. Helsemyndighetene er tydelige på at barn og unge voksne ikke rammes særlig hardt av viruset, og jeg anbefaler deg å be ungdommene hjemme være nøye med håndhygiene, begrense nærkontakt med andre personer og holde seg hjemme når ikke annet er nødvendig. Det er slik vi best kan bekjempe viruset og returnere tilbake til en mer normal livssituasjon. Den største forskjellen på barn og unge voksne er at unge voksne er mer mobile, dvs. at de beveger seg mer rundt i samfunnet, og dermed er mer utsatt for smitte enn små barn. Derfor er det viktig at vi fortsatt beholder restriksjoner på hvordan vi kan være sammen utenfor skoletid, dersom vi åpner skolene for dem.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hvordan vil dere forsikre at avgangseleven ikke får en urettferdig fordel med tanke på søknad til høyere utdanning (grunnet at de slipper eksamen) ovenfor andre som søker med førstegangsvitnemål?

  Karin Styrmoe

  Vårt hovedmål er at ingen skal bli forsinket i studieløpet på grunn av denne situasjonen, derfor bestemte vi ganske tidlig at vi måtte prioritere de elevene som MÅ ta eksamen (privatister og lærlinger) fremfor de som kan få et gyldig vitnemål uten eksamen, dvs. ordinære elever i vgs. og ungdomsskoleelevene. Derfor avlyste vi eksamen for de gruppene som ikke trenger det. Heldigvis er forskjellen mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer svært små, så for de aller fleste vil det ikke utgjøre en stor forskjell at vi avlyser eksamen for et kull. Dette har også skjedd tidligere, for eksempel på grunn av lærerstreik. Selvfølgelig er ikke dette optimalt, vi skulle gjerne sett at vi hadde fått avholdt eksamen, men i en krisesituasjon vil vi måtte leve med slike ting.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Hei, som lærer på videregående skole (drama i hovedsak) og som pappa til en femteklassing, er det ingen tvil om at denne situasjonen begynner å gå på elevenes motivasjon løs. Jeg gjør selvsagt det jeg kan for å motivere mine herlige elever og barn, men velvalgte ord, tid til å lytte, oppfordringer om fysisk aktivitet, tilpasset opplæring og alle andre "triks" hjelper mindre og mindre nå. De savner skolen. Hvordan kan dere bidra til å øke elevenes motivasjon, og hva kan jeg eller du si til dem for å se lyset i enden av tunnelen (som jeg ikke alt har prøvd på)?

  Petter William Hansen

  Så fint å høre at du gjør det du kan for å motivere dem! Men jeg skjønner at det er vanskelig. Jeg er selv både lærer og mor, og jeg sliter også. Du kan jo si til dem at vi har satt som mål at alle elever skal tilbake til skolen før sommeren, men det forutsetter at vi er flinke til å overholde smittevernregler ellers, hvis ikke får vi det ikke til. Og så er det viktig ikke å presse dem for mye eller ha for høye ambisjoner for hva dere skal få til hjemme dersom vi faktisk lykkes med å få alle tilbake på skolen før sommeren, så er det ikke alt for mange uker vi har mistet med undervisning. Kanskje dere kan utfordre skolen til å komme med mer spennende hjemmeundervisningsopplegg? Når ungene kjeder seg som mest, er det i alle fall tid for å hente frem de aller mest interessante oppgavene. Din fordel som pappa er jo at du kjenner dine egne barn godt og vet hva de er opptatt av.​

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Jeg er litt bekymret for at KD skal ha et for høyt læringspress på de minste som starter på skolen igjen. Mitt ønske er at de har skole på skolen og fritid hjemme. Å leve i en pandemisituasjon er krevende også for 1.–4. klasse. Kommer det veiledning fra dere til skolene om rett og slett å gi litt faglig slækk og heller fokusere på det psykososiale?

  Elisabeth Høgseth

  Det har du helt rett i. Dette er krevende tider for alle, også de små barna. Undervisningen og skoledagen kommer til å være veldig annerledes fremover for både små og store barn, enten de er fysisk på skolen eller ikke, og jeg er trygg på at lærerne finner en god balanse mellom lek og lærling i tiden fremover, og at de unngår for mye press på elevene.

  Kunnskapsminister Guri Melby
 • DEL

  Det er 17 elever i klassen. Kan de være en gruppe?

  Turid Studsrød

  I smittevernsveilederen for skolene som vi presenterte i går, sa vi at det anbefales å være 15 elever pr. lærer på 1.–4. årstrinn og 20 elever pr. lærer for 5.–7. trinn. Men dette må også vurderes konkret utfra smittevernfaglig hensyn, lokaler osv. For eksempel hvis barna er ute i skolegården og det er stor plass, kan det av smittevernhensyn gå bra å være 17 elever.

  Kunnskapsminister Guri Melby

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Regjeringen
 4. Politikk
 5. Guri Melby

Koronaviruset

 1. VERDEN
  Publisert:

  Direktestudio: Koronaviruset

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Soldater i gang med koronatesting på Svinesund

 3. OSLO
  Publisert:

  Hvordan går kampen mot pandemien i Oslo? Her er de viktigste tallene nå.

 4. KULTUR
  Publisert:

  Etterlyser plan for å redde festivalsommeren. Opposisjonen går sammen om plan for gjenåpning.

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Smittefrie kommuner hyller skjenkeåpningen

 6. DEBATT
  Publisert:

  Sykehuspasienter kan ha rett til erstatning ved koronasmitte uten å vite det