Australia henger seg på Norsk regnskog-initiativ

<strong>CANCÚN (Aftenposten.no):</strong> Blar opp 30 millioner dollar til bevaring av Indonesias regnskog.

Avskoging av de store regnskogsområdene i Indonesia står for hoveddelen av landets klimautslipp. Et norsk initiativ for å minske avskogingen, får nå støtte fra Australia. FOTO: ROMEO GACAD/AFP

Mens forhandlingene om en internasjonal avtale for å stoppe avskoging står i stampe,

Les også

USA gir regnskogmilliard

til skogbevaring seg sterkere.

Torsdag ettermiddag annonserte Australia at de vil slutte seg til avtalen Norge inngikk med Indonesia i mai i år, og lovet 30 millioner dollar til arbeidet. Til sammen er Australias bidrag til skogbevaring i landet da oppe i 100 millioner dollar.

Mer om avskoging:

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sammen med Australias vise-klimaminister Mark Dreyfus på pressekonferansen på Canc&amp;uacute;n-møtets nest siste dag. FOTO: STINE BARSTAD

Viktig klimatiltak

Norge har lovet Indonesia inntil én milliard dollar, mot at landet reduserer sin avskoging betydelig over tid, raskt gjennomfører viktige reformer i sin skogforvaltning, og ikke gir nye hugstkonsesjoner for kommersiell utnyttelse av skogen i to år fremover.

Å redusere avskogingen er det klart viktigste klimatiltaket for Indonesia, som er verdens tredje største utslippsland. En stor del av utslippene stammer fra avskoging.

Indonesia har lovet å redusere sine klimagassutslipp med 26 prosent i forhold til det de ville vært uten utslippsreduserende tiltak innen 2020. Landet har også sagt at dersom det får internasjonal hjelp, vil det høyne målet til 41 prosent.

Selv om Norge har lovet mye penger, kan vi ikke finansiere dette alene
Erik Solheim
Orangutanger med barn i Indonesias regnskog. Om mye regnskog forsvinner, trues orangutangene. FOTO: TOM BRAKEFIELD

Bredere partnerskap

Beløpet Australia nå legger på bordet er småpenger i forhold til det Norge har lovet. Likevel mener Solheim det var viktig å få Australia med på laget.

— Ikke bare pengemessig, men dette er også starten på et bredere partnerskap. Selv om Norge har lovet mye penger, kan vi ikke finansiere dette alene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Aftenposten.no.

Han viser til at også Barack Obama annonserte sin støtte til prosjektet da han var i Indonesia tidligere i høst.

Prosjektet er fortsatt i oppstartsfasen. Til nå har Indonesia fått utbetalt rundt 200 millioner kroner i støtte, som hovedsakelig skal gå til å få på plass en forsvarlig infrastruktur rundt sin skogforvaltning og -overvåkning.

— De store pengene kommer når vi ser at landet får til å redusere avskogning, sier Solheim.

Kuntoro Mangkusubroto, leder for Indonesias program for bevaring av rengskog sammen med Jens Stoltenberg under et seminar for å unngå avskoging under Canc&amp;uacute;n-konferansen. FOTO: JORGE SILVA/REUTERS

Frustrert over sommel

Pengene er betalt ut gjennom FNs utviklingsprogram, UNDP, og Indonesia opplever derfor ikke samme problem som et annet land Norge har gitt regnskogpenger til, Guyana.

Under et møte om skogbevaring som foregikk på siden av forhandlingene onsdag, uttrykte Guyanas miljøvernminister stor frustrasjon over at ingen av pengene Norge har lovet, har kommet gjennom.

Pengene er utbetalt fra Norge til Verdensbanken. Men her har de stoppet opp.

— Jeg forstår frustrasjonen. Én av grunnene til at de ikke har fått noe ennå, er at Norge og Verdensbanken stiller strenge krav til sikringsmekanismer, sier Solheim.

Han sier Verdensbanken først må forsikre seg om at pengene går til riktig formål, at urfolks rettigheter blir ivaretatt, og at pengene ikke forsvinner i korrupsjon. Slikt tar tid, og dette problemet vil Solheim unngå når pengene skal betales til Indonesia.

— Hvis Verdensbanken skal brukes i avtalen med Indonesia, må de komme opp med et mer fleksibelt system, sier han.