Helsesykepleiere blir igjen omdisponert fra skolene til smittevernarbeid etter sommerferien

Helseminister Bent Høie sa tidligere denne uken at helsesykepleierne skal skjermes. Nå blir likevel mange bedt om å jobbe med koronarelatert arbeid i stedet for å komme tilbake til skolehelsetjenesten.

– Vi vet at det er barn, unge, foreldre og skoler som trenger oss etter en lang og annerledes sommer, sier Wenche Andresen, helsesykepleier på Engebråten skole. Her i samtale med en elev før sommeren.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen

Mange helsesykepleiere ble i vår beordret til å jobbe med koronarelatert arbeid i stedet for å jobbe med elever på skolene. De måtte avlyse avtaler med barn og unge som trenger hjelp, råd og samtaler. Som kan slite på hjemmebane eller på skolen, som har fysiske eller psykiske plager.

Da sommeren kom, ble mange bedt om å fortsette arbeidet på koronatelefonen eller med smitteoppsporing gjennom sommeren. De ble imidlertid lovet å få komme tilbake til sitt egentlige arbeid til skolestart, ifølge Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere.

Tidligere denne uken sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse at helsesykepleierne nå skal skjermes. Likevel er helsesykepleiere de siste dagene blitt bedt om å fortsette med koronarelatert arbeid, forteller Swang.

– Det betyr at barn og unge vil møte stengte dører hos helsesykepleier. Mange helsesykepleiere er fortvilet over at de ikke kan være på skolene når de starter neste uke, sier Swang.

– Det kan ikke være noen overraskelse at smitten øker

Hun forteller at det særlig gjelder i kommunene der smitten har økt igjen den siste tiden: I Oslo og Bærum, men også i Trondheim.

– Det kan ikke komme som en overraskelse på kommunene at smitten øker igjen. Vi var ute allerede i april og ba myndighetene om å lage en beredskapsplan som ikke går ut over helsestasjonene og skolehelsetjenesten, sier Swang.

Les også

Helsesykepleieren måtte stenge døren. Hun brukte fritiden til å hjelpe ungdommer som trengte det.

– Mange trenger oss etter en lang og annerledes sommer

Wenche Andresen er helsesykepleier ved Engebråten skole og lokalgruppeleder for helsesykepleierne i Oslo. Hun forteller nå at helsesykepleiere i flere bydeler i Oslo igjen blir omdisponert flere uker inn i det nye skoleåret. Noen har fått beskjed om å drive med smitteoppsporing ut året.

– Mange barn og unge vil møte stengte dører hos helsesykepleier. Ved flere helsestasjoner og skolehelsetjenester i Oslo er det allerede et etterslep fra i vår, og det har vært en lang sommerferie hvor tjenestene har vært skalert ned på grunn av ferieavvikling og arbeid med smitteoppsporing. Vi vet også at det er barn, unge, foreldre og skoler som trenger oss etter en lang og annerledes sommer. Pandemien er en ekstra belastning, som gjør at mange kjenner på både frykt, skyld og skam, sier Andresen.

Fredag sendte Norsk Sykepleierforbund Oslo et brev til politikere og ansvarlige byråder i Oslo, der det står at de har forståelse for at det var nødvendig å omdisponere helsesykepleiere i vår, men at de nå ikke vil være like fleksible. «Det er vanskeligere for oss å akseptere at det ikke er lyst ut stillinger til koronatelefon og testing.»

Barneombudet: – Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste

Andresen synes det er provoserende at helsesykepleierne igjen blir satt til annet arbeid, til tross for klare signaler fra helseminister Bent Høie denne uken.

– Vi har flere ganger etterspurt en plan for hvem som skulle gjøre jobben med koronatelefonen, smitteoppsporing og testing til høsten, uten at kommuneledelsen har gitt oss noen gode svar. Dårlig organisering og planlegging kan ikke nok en gang gå utover barn og unge og deres familier, sier Andresen.

Camilla Kayed, fungerende barneombud, er bekymret for at smittearbeid igjen skal gå utover skolehelsetjenesten.

– Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste som er veldig viktig for barn. Alle barn vi snakker med sier at den har stor betydning for dem. Det er viktig for barna som er i sårbare situasjoner, og særlig nå, fordi flere barn kan komme i sårbare situasjoner under pandemien, sier Kayed.

Les også

Noen elever har hun ikke fått tak i på flere dager. Sårbare barn og unge blir ikke fulgt opp godt nok.

Helseministeren: – Jeg forventer at kommunene følger beskjeden

Helseminister Bent Høie (H) sier det er gitt beskjed om at ansatte i skolehelsetjenesten og helsestasjonene ikke skal omdisponeres til smittearbeid.

– Dette forventer jeg at kommunene følger. Det er snart skolestart og ingen barn skal møte en lukket dør hos helsesykepleier når de strever eller lurer på noe, sier Høie.

Helsebyråd Robert Steen (Ap).

Helsebyråden: – Vi setter inn en rekke tiltak

Robert Steen (Ap), helsebyråd, er ansvarlig for organisering av smitteberedskapen i Oslo. Han sier til Aftenposten at det er blitt gitt klar beskjed om at helsepersonell i skolene skal brukes til barn og unge.

– Nå er nesten alle tilbake i skolehelsetjenesten. Vi har bedt om bistand fra Røde Kors, Sivilforsvaret, private aktører og både det nasjonale og Oslos eget register for frivillig helsepersonell for å bemanne opp testkapasiteten i Oslo. Vi setter inn en rekke tiltak som vil minske avhengigheten av helsepersonell fra skolehelsetjenesten, sier Steen.

Blant tiltakene er mulighet til å bestille testing via Oslo kommunes nettsider, økt bemanning på eksisterende testasjoner, nye drop in-tilbud samt egne feberpatruljer som kan komme hjem til dem som må testes, men som ikke kan komme seg til teststasjonene selv.

– Vi har understreket viktigheten av å tilbakeføre personell til skolehelsetjenesten og helsestasjonene. Vi skal begrense smitte, samtidig som vi skal gi gode tjenester til barn og unge, sier Steen.

Skolebyråden: – Barn må få de helsekonsultasjonene de har krav på

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen er også bekymret for at helsepersonell som jobber med barn, fortsatt blir omprioritert til å jobbe med å øke testkapasiteten.

– Barn og unge skal ikke igjen måtte betale prisen når smitten øker. Til uken starter skolene opp igjen, og elevene må ikke oppleve at de møter stengte dører hos skolehelsetjenesten. Barn må få de helsekonsultasjonene de har krav på.

– At smitten øker i en storby som Oslo, er ikke en utfordring vi kan løse alene. Jeg mener det må være et spleiselag og et samarbeid mellom stat og kommune for å øke testing og smittesporing, sier Thorkildsen.