13 ganger har Strøm-Erichsen forsikret Stortinget at situasjonen ved Ahus var under kontroll

Anne-Grete Strøm-Erichsen sier hun har basert seg på informasjon fra Helse Sør-Øst når hun har beroliget Stortinget om situasjonen ved Ahus. Men direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst legger ansvaret på sykehuset.

Direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst sier at hun har stolt på opplysningene fra Ahus.

Allerede før Ahus fikk langt flere pasienter å behandle, var politikere fra opposisjonen bekymret for om sykehuset hadde nok leger og sykepleiere.

Minst 13 ganger de siste to årene har spørsmål om situasjonen ved Akershus universitetssykehus blitt besvart av daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen — enten i form av brev til Stortinget eller i spørretimen.

Hver gang har hun forsikret at Helse Sør-Øst har hatt kontroll.

Les også

Ahus-ansatte: Her er ønskelisten, Gahr Støre!

Strøm-Erichsen presiserer at hun hele veien har fått signaler fra Helse Sør-Øst om at bemanningen ved Ahus var forsvarlig. Dette gjentok hun senest i Aftenposten denne uken.Men direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, sier nå at det var opplysninger fra Ahus som ga grunnlag for helseministerens svar til stortingsrepresentantene.

- Var du enig i det hun sa?

- Ja, jeg har hele tiden forholdt meg til de vurderingene som ble gjort ved Ahus. De sa det var forsvarlig drift.

- Og du var enig?

- Ja, jeg forholder meg til det Ahus har lagt til grunn.

- Nå konkluderer fylkeslegen med at lav bemanning kan ha bidratt til at tre pasienter har omkommet. Ahus har altså feilinformert?

- I rapporten understreker fylkeslegen at han aldri har sagt at det er en sammenheng mellom bemanningen og dødsfallene. Det er jeg glad for. Rapporten blir behandlet på Ahus, og vil helt sikkert bli brukt til å lære av.

- Har direktøren på Ahus fortsatt din tillit?

- Dette er ikke et spørsmål om tillit. Her tar alle ansvar, fokus er på at pasientene skal ha det trygt.

- Så feilinformasjon får ikke noen konsekvenser?

- Fylkeslegen har ikke konkludert med uforsvarlig drift. Han påpeker noen forhold som kan ha bidratt til dødsfallene. Styret i Helse Sør-Øst er klare på at de har tillit til både styre, ledelse og de ansatte ved Ahus.

- Du legger ansvaret på Ahus. Har du selv vurdert din stilling?

- Når det gjelder pasientsikkerhet både har og tar alle et ansvar. Det er ikke opp til meg, men styret i Helse Sør-Øst å vurdere tilliten.

I går ble Anne-Grete Strøm-Erichsen utnevnt til ny forsvarsminister i den rødgrønne regjeringen. Ny helseminister er Jonas Gahr Støre. Statssekretær Robin Kåss i Helsedepartementet besvarte ikke Aftenpostens henvendelser i går.

Ahus: Unnskyld

Fylkeslegen mener fremdeles at mangel på bemanning ved Ahus de første månedene i fjor førte til økt risiko for pasientene.

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir tar brevet til etterretning, og er lei seg for de pasientene som er rammet.

Les også

- De største utfordringene for Støre som helseminister

- Jeg vil si unnskyld til pårørende og pasienter som har vært skadelidende ved sykehuset i 2011, sier direktør Hulda Gunnlaugsdottir.- Vår vurdering, også i lys av granskningen som ble foretatt for januar til oktober 2011, og også når man tar høyde for at de siste tall fra sykehusledelsen er de mest korrekte, vil derfor være at man for deler av året, spesielt januar og februar, og for deler av sykehuset, hadde et misforhold mellom bemanning og aktivitet som tilsa økt risiko for pasientsikkerheten.

Fylkeslegen understreker at de aldri har påstått at det er en sammenheng mellom bemanning og dødsfallene som granskes, men at «mangelfull pleieoppfølging er et vesentlig moment» i den tjenesten sykehuset ga tre pasienter som døde.

I brevet til Ahus utelukker ikke fylkeslege Petter Schou at risikoen i perioder var så høy at den kan ha bidratt til uforsvarlig drift.

Schou vet at sykehusledelsen ikke er enig i denne vurderingen.

- Men vår rolle som statlig tilsynsmyndighet er helt avhengig av om de data vi får tilsendt er korrekte, og vi gjør våre vurderinger ut fra det. Definisjonen av «uforsvarlighet» vil alltid innebære en viss grad av skjønn, det er et rettslig begrep og ingen absolutt størrelse.

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir er glad for at fylkesmannen presiserer at han aldri påstått at det er en sammenheng mellom bemanning og dødsfallene.

- Fylkeslegen påpeker at det i perioder var misforhold mellom bemanning og aktivitet som tilsa økt risiko for pasientsikkerheten, er det forsvarlig?

- Vår oppfatning er at det har vært og er forsvarlig drift ved Ahus. Antall pasientskader ved Ahus er sammenlignbart med andre sykehus i Norge, men vi må likevel forbedre oss. Det betyr trening, trening, og trening. Vi skal sette av tid og penger til å trene på kritiske situasjoner, slik de gjør i olje og luftfart, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Avgått helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har gjentatte ganger fortalt opposisjonen at situasjonen er under kontroll ved Ahus.