Norge

På gulljakt

Mineralnæringen løftes opp på høyeste akademiske nivå. Målet er gull og andre mineraler verdens teknologi trenger.

Det kan bli aktuelt å gjenåpne nedlagte gruver, i tillegg til at nye gruver vil bli startet opp.

 • Ole Magnus Rapp

Regjeringen setter av ni millioner kroner på statsbudsjettet til å etablere et professorat i malmgeologi ved Universitetet i Tromsø. Det blir etablert et masterstudium innen malm— og ressursgeologi. Kunnskapen om hva jord og fjell rundt oss inneholder skal generelt økes.

— Vi ønsker å legge forholdene til rette for flere arbeidsplasser og økt verdiskaping, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Utenriksdepartementet, som er ansvarlig for Regjeringens nordområdesatsing.

Rekordpriser

Årsaken til den sterke interessen for mineraljakt, er rekordhøye priser på alle typer metaller og mineraler. Næringsminister Trond Giske (A) har gjort det klart at det kan bli aktuelt å gjenåpne nedlagte gruver, i tillegg til at nye gruver vil bli startet opp.

I Nord-Norge er det funnet gull og kobber en rekke steder, men også uran og platina er påvist. Også en gruppe som geologene kaller «sjeldne jordarter» blir kartlagt. Dette er stoffer som elektronikkindustrien er avhengig av, og som Kina nærmest har verdensmonopol på. Slike jordarter finnes i Norge, og kan bli en stor næring i fremtiden.

Norges geologiske undersøkelse, NGU, fikk i fjor 100 millioner kroner ekstra for å intensivere kartleggingen av mineraler først og fremst i Nord-Norge. I sommer har fly og helikopter saumfart store områder med forskjellige typer søkeutstyr, og det er gjort svært interessante funn blant annet av kobber. Nå sendes geologer ut i terrenget for å gjøre detaljstudier, og man ser spesielt etter sjeldne jordarter.

Oppsiktsvekkende

NGU har anslått at de kjente funnene av mineraler og metaller har en verdi på ca. 1500 milliarder kroner, i tillegg kommer nye oppsiktsvekkende funn som nå gjøres.

— Vi vil styrke de bergfaglige miljøene, og ønsker at mineraler og malmgeologi skal bli sentrale fag også ved universitetene. Siden mange mineralressurser, kjente og ukjente, er i nord, er det riktig at Universitetet i Tromsø blir et faglig tyngdepunkt, sier Lahnstein.

Regjeringen vil at alle de norske fagmiljøene skal samarbeide, og at innsatsen for å gjøre nye funn kan samkjøres. –Vi vil også styrke samarbeidet med mineralnæringen i Russland, Finland og Sverige. Disse har kommet langt, og har fått i gang mye god aktivitet. Nå må Norge komme etter, sier statssekretæren.

Fremtidsnæring

Lahnstein ser for seg at norske studenter får praksis ved utenlandske gruver, for så å ta kunnskapen med seg hjem.

Rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø, UiT, ser på malm og mineraler som en viktig fremtidsnæring i nordområdene.

— Vi ser for oss nye muligheter for samarbeid mellom de norske fagmiljøene, samt med våre naboland, sier han.

Aarbakke minner om at mineralene man leter etter er en forutsetning for moderne informasjonsteknologi, og det økonomiske potensialet er stort.

 1. Les også

  Store Norske kan bli mineralrikets svar på Statoil

 2. Les også

  New York lever av disse

 3. Les også

  Pengene søker trygge havner

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Mineraler for 1000 milliarder funnet på havbunnen ved Svalbard

 2. ØKONOMI

  Han er på vei under jordens overflate for å skaffe mineraler til Vestens mobiltelefoner og el-biler

 3. KOMMENTAR

  Hurra for frihandelsavtale med et diktatur

 4. FOTBALL

  Høgmo gratulerer Vålerenga

 5. DEBATT

  Tre råd til Regjeringen | Opprop fra ni universitetsrektorer

 6. POLITIKK

  Ap med stor nordsjøplan som skal gjenreise Norge etter koronakrisen