Terrortiltaltes forsvarer: – Han anser seg selv som tilregnelig fullt ut

Tirsdag forklarte flere fagfolk i psykiatri seg om sine vurderinger av terror- og drapstiltalte Philip Manshaus (22).

Philip Manshaus og forsvarer Unni Fries i Asker og Bærum tingrett tirsdag.

I rettssaken mot terror- og drapstiltalte Philip Manshaus gikk store deler av tirsdagen til med til å diskutere 22-åringens mentale helse.

Tre sakkyndige ble oppnevnt av retten til å vurdere Manshaus i september i fjor. De har blant annet undersøkt om premissene for tilregnelighet er til stede eller ikke.

I desember konkluderte de med at Manshaus var tilregnelig da han begikk drapet på søsteren og angrepet mot moskeen i Bærum.

Manshaus forsvarer Unni Fries sier til Aftenposten at Maushaus selv gir uttrykk for at han er frisk.

– Han anser seg selv som tilregnelig fullt ut og mener at han ikke er syk i det hele tatt.

Sakkyndig psykologspesialist Anne Lill Ørbeck var den første av tre sakkyndige som forklarte seg i Asker og Bærum tingrett tirsdag formiddag.

Les også

PST fikk Manshaus-tips: «Hyperinteressert i reaktive politiske bevegelser»

– Det er tre premisser som er tilknyttet til utilregnelighet. Det er om observanden har vært psykotisk. Og da er det psykose i rettspsykiatrisk forstand, eller dette som går på evnenivå som er formulert som psykisk utviklingshemmet i høy grad. Og det tredje premisset er om det kan foreligge, eller om vedkommende har hatt, en sterk bevissthetsforstyrrelse, innledet Ørbeck.

Reagerte på grimaser

Hun understreket at de sakkyndige ikke har vurdert hans meninger.

– Vi bestemte oss tidlig for ikke å gå inn i ideologien i denne saken. Det er mange rare meninger folk kan ha uten at vi kan kalle dem for gale i rettssammenheng, sa Ørbeck.

De sakkyndige som har vurdert draps- og terrorsiktede: Spesialist i psykiatri Helge Haugerud og Anne Lill Ørbeck

Manshaus fikk også i oppgave å utføre intelligenstester.

– Han var jo veldig god på intelligensoppgaver. Over gjennomsnittet faktisk, ifølge psykologen.

Hun sa også i retten at under en av samtalene begynte Manshaus å lage grimaser «som ikke helt passet med samtalen».

– Det distraherte meg litt. Jeg fikk liksom ikke helt tak på hva det er vi snakker om nå, sa Ørbeck.

Mener det er risiko for at Manshaus kan begå nye voldshandlinger

Sakkyndig spesialist i psykiatri, Helge Haugerud, har sett på risiko for fremtidig vold. Haugerud nevnte også at Manshaus har i avhør gitt uttrykk for at han var lei seg for å ikke oppnå målet om å drepe flest mulig muslimer.

Les også

Vennene om terrortiltalte Philip Manshaus: Han endret seg

– De sakkyndige har ikke funnet at observanden tilfredsstiller kriteriene om personlighetsforstyrrelse, konkluderte Haugerud.

De sakkyndige mener det er fare for at Manshaus kan begå nye voldshandlinger i fremtiden.

– De sakkyndige vurderer at observanden uten restriktive tiltak vil være i høyrisikogruppe for fremtidig vold, sa Haugerud.

Haugerud sa det ikke hadde kommet frem noe under rettsforhandlingene som påvirket deres konklusjonen.

Også Ørbeck og Rita Lyngved, sakkyndig spesialist i psykiatri, svarte ja på at konklusjonen fra desember opprettholdes.

Forsvarer spurte om vrangforestillinger

Etter at de sakkyndige var ferdige med sine forklaringer, var det Manshaus’ forsvarer Unni Fries’ tur til stille spørsmål til de sakkyndige.

– Hvis vi legger til som et faktum at Philip Manshaus har tenkt eller hadde en forestilling om at han måtte drepe Johanne (adoptivsøster) for å beskytte foreldrenes liv og han i tillegg har hatt en forestilling om at han er utpekt til å forsvare sitt folk. Kan det tolkes som en vrangforestilling? spurte Fries.

– Hvis det er en psykose som forklarer den handlingen best, så hadde vi sett andre tegn på psykose, svarte Rita Lyngved.

Philip Manshaus er tiltalt for å ha angrepet Al-Noor Islamic Centre i Bærum i august 2019, og for å ha drept sin 17 år gamle adoptivsøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen.

– Kan man ha en psykose hvor eneste symptomet er vrangforestillinger?

– Hvis du skal ha en vrangforestillingslidelse så skal de vrangforestillingene ha vedvart i tre måneder.

– Slik jeg har forstått det, så kan man teoretisk sett ha en psykose der som kun har det ene symptomet vrangforestillinger? fortsatte Fries.

– Vi har hatt mange samtaler med ham og vi har konkludert med at han ikke har vrangforestillinger.

Les også

Philip Manshaus tror han får 21 års forvaring. Han får nok rett. | Inge D. Hanssen

– Vi vil påpeke den tvilen vi mener som foreligger

De sakkyndige har også vurdert Manshaus for andre psykiske lidelser før konklusjonen ble lagt frem. Helge Haugerud la til at de sakkyndige gjorde svært grundige vurderinger av den tiltalte.

– Nå har vi 80 års erfaring med psykiatri tilsammen. Vi har sett en del pasienter og sett en del sykdomsbilder, la han til.

Forsvarer Fries fortsatte med sin utspørring i nesten en time.

– Vår jobb er jo å være kritiske til alle bevis i saken og alle vurderinger i saken. Vi må etterprøve alt. Det er jobben min. Det var det jeg gjorde i dag, sier Fries til Aftenposten etter tirsdagens rettsforhandlinger.

– Ønsker dere å få ham erklært som utilregnelig?

– Vi vil påpeke den tvilen vi mener som foreligger på alle punkter når det er rom for det.