Norge

Svineinfluensa oppdaget i ny besetning

En grisebesetning i Verdal fikk nylig påvist utbrudd av svineinfluensa og er nå isolert.

 • Ntb

— Det er påvist pandemisk influensa H1N1, det som vi kalte svineinfluensa, og som det var mye ståhei rundt i 2009, sier Kirsten Toubro ved Mattilsynet i Sør-Innherred til Adresseavisen.

Det er to år siden svineinfluensaepidemien herjet både hos dyr og mennesker i Norge. Trolig har smitten ligget i grisebesetningene siden, for viruset er påvist i opptil 40 prosent av landets besetninger.

— Det at vi har fått påvist dette en gang til, betyr at sykdommen trolig har vært i grisebesetningene hele tiden. Vi tar det mer med ro nå, sammenlignet med 2009, sier Toubro.

Knut Rønningen, seksjonssjef i Mattilsynet ved regionkontoret for Trøndelag og Møre og Romsdal er enig.

— Vi opplever at svineinfluensaviruset forekommer nokså ofte, og det er blitt mer alminnelig. Det er påvist i 30 til 40 prosent av de besetningene som vi har undersøkt siden 2009. Viruset kan være i dyret uten at det fører til utbrudd. I noen tilfeller ser vi også at grisen er immun mot viruset, sier Rønningen.

Så langt er det liten risiko for utbrudd blant folk.

— Smitte til mennesker er kun aktuelt for griserøkterne som er i direkte kontakt med dyrene, sier Toubro.

Relevante artikler

 1. NORGE

  Minkfarmer i flere land har hatt koronautbrudd. I Norge er det ennå ikke påvist smitte hos dyr.

 2. NORGE

  Elven ble farget rød da svinepesten rammet. Nå får Norge kraftig kritikk for svak beredskap.

 3. NORGE

  Mædi-smitte påvist hos sau i Trøndelag

 4. NORGE

  Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr

 5. VERDEN

  I Asia er smitten ute av kontroll. Nå bygger danskene et 70 kilometer langt villsvingjerde mot Tyskland.

 6. NORGE

  Utelukker ikke at nytt lungevirus kan spre seg til Norge