Norge

Bostøtten økes med 66 millioner kroner

Regjeringen øker nivået for bostøtten i revidert nasjonalbudsjett. Dermed kommer 1.100 nye husstander inn i ordningen.

Regjeringen øker boutgiftstaket. Likevel er det for lite for en enslig, med pensjon på 16.000 kroner i måneden og 7.000 kroner i husleie. Den måtte økes med 1.500 kroner i måneden dersom målet er å holde boutgiftene under 25 prosent av inntekten.
 • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

I 2018 var det om lag 180.000 norske husholdninger som fikk bostøtte. Det nye boutgiftstaket vil tre i kraft fra 1. juli, og de 66 millioner kronene gjelder for resten av 2019.

Det innebærer at 18.000 husstander vil få økt bostøtte. Ifølge regjeringens beregninger kan økningen bli på opptil 8.000 kroner i året for enkelte.

– Bostøtten er en treffsikker ordning som hjelper familier med svært lave inntekter til å håndtere boutgiftene sine bedre. Jeg er derfor glad for at vi nå styrker bostøtten for å bedre boforholdene for barn, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) til TV2.

– Bostøtten er en treffsikker ordning som hjelper familier med svært lave inntekter, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

– Gjør en stor forskjell

Det er fortsatt ikke tilstrekkelig for mange, viser Husbankens årsrapport for 2018.

I analysen fremgår det at bostøtten for en enslig, med pensjon på 16.000 kroner i måneden og 7.000 kroner i husleie, måtte økes med 1.500 kroner i måneden dersom målet er å holde boutgiftene under 25 prosent av inntekten.

Økningen som er varslet nå, vil i beste fall gi en økt støtte på opp til 666 kroner i måneden. Likevel er leieboerforeningen glad på vegne av leieboere som er avhengig av offentlig støtte.

– Dette er fattige mennesker som får bostøtte og hver hundrelapp for dem gjør en stor forskjell, leder Lars Aasen i Leieboerforeningen til TV 2.

Les også

Full strid om Forskjells-Norge

Her er flere lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen legger frem revidert nasjonalbudsjett 14. mai.

Dette er allerede kjent

 • 250 millioner kroner bevilges for å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm
 • 200 millioner kroner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.
 • Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.
 • Det settes av 30 millioner budsjettkroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
 • 20 millioner kroner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.
 • 15 millioner kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).
 • Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.
 • Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.
 • 10,2 millioner kroner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.
 • 4 millioner kroner til å sikre bedre tilgang til legemidler.
 • Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.
 • Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner kroner mindre i inntekter til staten årlig.
 • Antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, 2 i ambulerende team og 2 administrative stillinger. Dette vil koste rundt 15 millioner kroner årlig.
 • 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.
 • 66 millioner kroner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.

Les også

 1. Bostøtte kunne vært et effektivt virkemiddel mot fattigdom | Finn Thorkildsen

Les mer om

 1. Revidert nasjonalbudsjett
 2. Barn
 3. Fattigdom