Spesialenheten starter etterforskning av PST-sjef Sjøvold

Spesialenheten har bestemt seg for å iverksette en eterforskning mot PST-sjef Hans Sverre Sjøvold etter at VG onsdag skrev at han oppbevarte våpen ulovlig.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold etterforskes nå av Spesialenheten.

Spesialenheten opplyste torsdag at de hadde startet innledende undersøkelser etter at VG onsdag skrev at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold oppbevarte to håndvåpen over flere år uten å ha tillatelse til det.

Fredag bekrefter Spesialenheten at de starter full etterforskning av Sjøvold.

– Jeg kan opplyse at vi på bakgrunn av innledende undersøkelser har funnet at det er rimelig grunn til å iverksette etterforskning, sier etterforskningsleder Kari-Anne Hille Valla i Spesialenheten for politisaker til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere hvilken rettslig status Sjøvold, som er tidligere politimester i Oslo, har per i dag.

Sjøvold etterforskes for mulig brudd på straffelovens paragraf 171 og 172 som går på tjenestefeil, og en mulig overtredelse av våpenloven.

– Saken har høy prioritet, fordi den har stor allmenn, offentlig interesse. Det er fordi søkelyset nå er rettet mot en tidligere politimester og en person som nå er leder for PST, sier Valla.

Sjøvold innrømmet overfor VG onsdag at han oppbevarte to håndvåpen over flere år for en enke i Vestfold etter at hennes mann døde i 2008.