Fem ekstra ambulansefly satt inn i dag. Økonomisk krav mot Babcock.

Luftambulansetjenesten har satt i gang tiltak for å styrke beredskapen i Nord-Norge. Samtidig fremmes det økonomiske krav overfor Babcock.

Forrige fredag ble fem av elleve (to av dem er reservefly) ambulansefly i Norge satt på bakken på grunn av en teknisk feil. Det har ført til sterke reaksjoner, og Luftambulansen lovte å sette i verk tiltak. Tirsdag meldte de at totalt fem ekstra fly skulle hentes inn.

Torsdag er flyene på plass.

– Med fem ekstra ambulansefly på topp av tjenestens egne seks fly er beredskapen bra, men ikke optimal. I tillegg står Forsvarets Bell helikopter i Finnmark på 24 timers beredskap, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell i en pressemelding.

Tre av flyene er hentet inn av Babcock Scandinavian Air Ambulance AS fra Sverige. I tillegg leier Luftambulansetjeneste HF inn to jetfly. Også ambulansehelikopteret styrkes med et ekstra helikopter samt ekstra mannskap ved base i Tromsø.

Fremmer krav

Luftambulansetjenesten fremmet torsdag økonomiske krav overfor Babcock for ikke levert beredskap.

– Vi har fremmet krav overfor Babcock. Vi vil først og fremst sikre beredskapen, så får vi ta økonomien etter hvert, sier administrerende direktør Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten HF.

I Luftambulansetjenestens avtale med Babcock heter det at oppdragsgiver kan kreve avkorting dersom leverandøren ikke er i stand til å utføre tjenesten i henhold til avtalen.

– Avkorting påløper med kr 10.000 per døgn per hendelse per base inntil forholdet er rettet, heter det.

Kravet kan være langt høyere.

Ettersyns- og vedlikeholdsoppgaver som til sammen medfører utmelding på mer enn tolv timer per kalendermåned per ambulansefly i døgnberedskap vil avkortes, heter det i avtalen. For fly i dagberedskap er denne grensen seks timer.

– Leverandør avkortes med kr 10.000 per påbegynte time etter at grensen er overskredet, inntil beredskapsbruddet opphører.

Nær en løsning

Vorland sier de er betrygget etter møtet med Babcock.

– Babcock har gått gjennom sine rutiner og er dessuten nærmere å finne årsaken til problemene med ambulanseflyene. De har gått grundig til verks, sier han.

Torsdag er det tre fly som ikke er i beredskap. Det er satt inn til sammen fem ekstrafly for å kompensere for dette.

– Alle akuttoppdrag er løst

«Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF jobber kontinuerlig med å sikre best mulig beredskap for befolkningen, særlig i Nord-Norge der kortbaneflyene er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden. Det vurderes fortløpende både kortsiktige og langsiktige tiltak», heter det i pressemeldingen.

– Alle akuttoppdrag er så langt løst. Situasjonen er ikke optimal, men håndterbar og forsvarlig, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.

I pressemeldingen skriver Luftambulansen at flyene ble satt på bakken «med en teknisk uregelmessighet i propellområdet». Onsdag opplyste Babcock at de var nærmere en løsning på de tekniske problemene, ifølge VG.