Professor: I hele fjor advarte jeg om flomfare

– Nå ser jeg på alt rotet. Dette er litt bittert, sier han.

NTNU-professor Oddbjørn Bruland er skuffet over at Utvik ikke var bedre forberedt. Han varslet om farene og mener han ikke har blitt hørt.

Uthuset hans ble tatt av vannmassene. Gårdsplassen hans i Utvik er fylt av treplanker, stein og vann etter flommen. Huset har han bygget selv og jobbet lenge med å gjøre fint.

– Jeg advarte om dette i hele fjor, og nå får vi hele problemet over oss, sier Oddbjørn Bruland, professor ved NTNUs Institutt for vann og miljøteknikk.

Han har lenge sett at infrastrukturen i Utvik ikke har vært god nok til å kunne takle en flom. Han har varslet flere ganger til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om broene over elvene rundt Utvik, men mener han ikke har blitt hørt. Nå er det for sent.

– Nå ser jeg på alt rotet. Dette er litt bittert, sier Bruland.

Les også

Claus serverer mat og drikke til flomrammede: – Hele bygda står sammen og hjelper hverandre

Den strie flommen drar ifølge Bruland med seg flere tusen kubikkmeter med landmasser.

– Må få konsekvenser

Bruland forteller at det gjør ham frustrert når han som fagperson melder fra om farene han ser, uten å bli hørt. Når han i tillegg selv får merke konsekvensene, blir det dobbelt opp.

Han forklarer at broene som går over elvene ned fra fjellet, ikke har god nok plass til at elven kan flyte gjennom når det kommer store nedbørsmengder. Dette hadde han varslet til NVE om.

Når elven ikke har plass, skjer det en rekke ting.

  • Elven går ut på siden av broen. Der graver den seg nye baner og tar med seg løs landmasse utenfor elveleie.
  • Landmassene faller ut i elven og får den til å stige. Vannet sprer seg ytterligere.
  • Elven driver landmassene videre ned mot fjorden. Samtidig graver den seg stadig dypere inn i landmassene rundt der elven opprinnelig skulle gå.
Regnet som har skylt ned over Utvik- og Gloppen-området, kommer fra det varme været i Sør-Europa.
Les også

NVE: – Prognosene i Utvik er gode

Mer i vente

Elvene har ifølge Bruland dratt med seg flere tusen kubikkmeter med landmasse fra Utvik og sluppet det ut i fjorden. Konsekvensene i Utvik har vært store.

– Etter min oppfatning er det NVE som har kompetansen. Det er de som må måle elver og se på skadekonsekvensene om det blir flom. Hverken kommunen eller veivesenet kjenner vassdrag slik som dem, sier Bruland.

Ifølge Bruland vil vi få flere slike flommer om ikke staten får klarere ansvarsfordeling og tar flomfaren alvorlig. Med tanke på det varme været i Sør-Europa, mener han vi har mer flom i vente.

– Det vil komme mange flere episoder som dette, sier han.

NVE mener de ikke kan klandres

NVE står blant annet for måling av vannføring i norske elever og vassdrag. Når veivesenet skal bygge broer og lignende, er det NVE de får informasjonen om elvene fra.

Men de har ingen målestasjon fra Utviks elver, og de har derfor ikke hatt noen vannføringsdata derfra.

– Det er mange vassdrag vi ikke har måling på. Det er jo tusenvis av dem. Det er ikke kritikkverdig at vi ikke har det her. Vi kan ikke måle alle bekker i landet, sier Aart Verhage, seksjonssjef i NVE.