Ingen avklaring etter møtet om Oslofjordtunnelen – Veivesenet-gruppe ser på tiltak

Oslofjordtunnelen holder et forsvarlig sikkerhetsnivå. Ellers ville den vært stengt. Det sier veidirektør Terje Moe Gustavsen. En Aftenposten-runde til partiene viser at det neppe blir avklaring om bro eller tunnel før sommeren.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen (t.v.) var sentral under tirsdagens hastemøte hos fylkesordførerne Anette M. Solli (H) fra Akershus og Roger Ryberg (Ap) fra Buskerud, i Oslo.

– Norske veier som ikke er forsvarlig å bruke blir stengt. Vi mener at Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til Aftenposten.

Han ledet en delegasjon fra Statens vegvesen som tirsdag ettermiddag deltok på et hastemøte med fylkesordførerne Anette M. Solli (H) fra Akershus og Roger Ryberg (Ap) fra Buskerud.

Også en rekke ordførere fra kommunene rundt Oslofjordtunnelen deltok.

Ettersom tunnelen er en del av en riksvei kan hverken fylkene eller kommunene stille noen formelle krav til Veivesenet.

– Men det er viktig å få en gjennomgang av risikoen ved tunnelen i lys av at flere av ulykkene her har fellestrekk. Vi må vite om det avhenger av flaks og tilfeldigheter at det går bra, sier Solli.

Møtet handlet i all hovedsak om Veivesenets redegjørelser for brannen fredag og tidligere branner, og hvor vellykket brann- og redningsarbeidet var denne gang.

Veivesenets foreløpige svar: Gruppe ser på tiltak

Beskjeden tilbake fra Gustavsen på møtet, var at Veivesenet etablerer en gruppe som skal se på mulige sikkerhetstiltak. Gruppen har noen uker på seg mens tunnelen blir reparert etter brannen fredag.

– Vi skal absolutt rådføre oss med fylkene i denne saken, sier han.

Etter det Aftenposten forstår, ut fra samtaler med kilder, er det lite sannsynlig at tunnelen, når den er ferdig reparert, stenges for tungtransport.

Forbindelsen er svært viktig for varetransport i den nye regionen Viken, og i praksis vil de fleste lastebilene velge å kjøre om Oslo hvis tunnelen stenges, ikke ta fergen Moss-Horten.

Mer tungtransport er ikke noe Oslo ønsker seg.

Sammen med Gustavsen fra Veivesenet, stilte blant andre avdelingsdirektør for Akershus, Nils Audun Karbø.

Søndag sa Karbø til Aftenposten at Veivesenet må vurdere permanent kontroll av tungtransport ved tunnelen. Men som fylkesordfører Solli konstaterer: Dette vil være veldig forsinkende for trafikken.

En annen mulighet, som var oppe på møtet tirsdag, er å ha brann- og redningstjeneste tettere på tunnelen enn i dag.

Denne polske lastebilen tok fyr i Oslofjordtunnelen sankthansaften 2011. Den tsjekkiske lastebilen som tok fyr fredag 5. mai var ifølge Havarikommisjonen «av samme kjøretøytype».

Havarikommisjonen var ikke til stede på møtet, men har lagt ut en foreløpig rapport på sine hjemmesider.

Som Aftenposten skrev søndag, og som Havarikommisjonen bekreftet mandag, er motorhavari den sannsynlige årsaken til brannen i en tsjekkisk lastebil i Oslofjordtunnelen fredag.

Bro eller tunnel – dette sier partiene

Før sommerferien skal Stortinget ta avgjørelser for ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029. Her seiler Oslofjordtunnelen opp som en sak det blir diskusjon om.

En kartlegging Aftenposten har gjort, tilsier at det er lite trolig at det kommer en avgjørelse om bro eller tunnel før sommeren.

Aftenpostens runde med partiene på Stortinget viser at det er stor uenighet:

Høyres Nikolai Astrup, leder for Transportkomiteen, fastlår at ønsket om å få bygget et tunnelløp nummer to står fast.

– Hovedbegrunnelsen for å gå for tunnel fremfor bro, er at dette vil gå raskere å bygge, mener Astrup.

Venstres Abid Q. Raja synes et forslag om å forby tungtransport i tunnelen frem til et nytt løp er på plass er fornuftig. Han er også kritisk til om tungtransportbransjen har trygge nok kjøretøyer.

Også SV vil ha tunnel – Ap vil ha mer utredning

KrFs Hans Petter Grøvan sier at partiet ikke konkludert på om bro eller tunnel er det beste.

– Det er viktigere for oss at avgjørelsen blir tatt på et faglig gjennomarbeidet grunnlag enn at den tas før sommeren, sier han.

Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen mener det ikke foreligger noe grunnlag for å ta beslutning om bro eller tunnel før sommeren. Han sier at det gjenstår viktige utredninger og kvalitetssikring av disse.

SVs Heikki Eidsvoll Holmås sier at partiet vil prioritere tunnel foran bro.

– Men vi må vurdere totaliteten i transportplanen før vi støtter byggingen nå, sier han.

Setter inn ferge frem til tunnelen gjenåpner

Ifølge NTB blir det satt opp passasjerferge over Oslofjorden mens tunnelen er stengt. Fergen vil gå mellom Drøbak og Sætre på Hurumsiden.