Ubaydullah Hussain nekter straffskyld

Den 29 år gamle islamisten Ubaydullah Hussain nektet straffskyld da han tirsdag formiddag møtte i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Islamisten Ubaydullah Hussain nektet straffskyld da han møtte i ankesaken i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Han er tiltalt for trusler mot to journalister og en forsker, og for å ha oppfordret til drap og terrorhandlinger.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik
Ubaydullah Hussain og hans forsvarer mener at ytringene han er tiltalt for å ha fremsatt, ligger innenfor ytringsfrihetens grenser.
Statsadvokat Carl Fredrik Fari har anket en frifinnende dom for oppfordring til drap og terror, og han ønsker strengere straff for trusler mot to journalister.

Det var en blid og opplagt Ubaydullah Hussain som møtte frem sammen med sin advokat John Christian Elden.

Men da lagdommer Halvard Leirvik spurte Hussain om han erkjente straffskyld etter hvert som tiltalen ble lest opp, svarte han alvorlig og tydelig: – Nei, jeg erkjenner ikke straffskyld.

Ankesaken finner sted i kjelleren i Borgarting lagmannsrett, i den såkalte sikkerhetssalen. Politiet var på plass utenfor rettssalen, og pressefolk og tilhørere måtte gjennom metalldetektor og sikkerhetskontroll, slik det er vanlig på flyplassene.

– Dette gjelder ytringer av forskjellig art. Ytringer på Facebook, i tillegg til en muntlig ytring fremsatt i en rettssak. Det er ett og et halvt år siden siste ytring. Lagmannsrettens oppgave blir å vurdere om dette er straffbare ytringer, eller om det ligger innenfor ytringsfriheten, sa statsadvokat Carl Fredrik Fari i sitt innledningsforedrag.

Aktor ønsker høyere straff

Hussain ble i januar i fjor dømt til 120 dagers fengsel, halvparten betinget, for trusler mot to journalister og en forsker, og for hatefulle uttalelser om jøder i Norge.

Statsadvokat Carl Fredrik Fari har anket fordi han ønsker høyere straff og for frifinnelsen på et punkt som gjelder diskriminerende og hatefulle ytringer mot samfunnsdebattanten Amal Aden.

I oktober i fjor ble Hussain frifunnet for en tiltale om indirekte oppfordring til drap og terror, etter at han hadde kommentert en rekke terrorhandlinger begått av ekstreme muslimer.

Terror— og islamforskeren Lars Gule sitter på tilhørerplass, hvor også 5–6 av Ubaydullah Hussains venner og støttespillere har tatt plass.

Borgarting lagmannsrett har avsatt fire dager til behandling av ankesaken.