Norge

Ketil Lund mener PST skaper muslimfrykt

Justismyndigheter og politikere lar seg bruke av PST til å blåse opp muslimfrykten, mener tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund.

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund.
  • Ntb

Lederen av den såkalte Lundkommisjonen — Stortingets granskningskommisjon for de hemmelige tjenester, som leverte sin rapport i 1996, skriver dette i sin bok «Politiledelse» som ble lansert tirsdag, skriver Dagsavisen.

I boka tar han et kraftig oppgjør med overvåkingssamfunnet og mener det går ut over muslimene.

— Hvis jeg var muslim, ville jeg følt meg urolig, ja, på sett og vis mistenkeliggjort, bare i kraft av å være muslim, skriver Lund.

— Overvåkingstjenesten har ikke bare oppmerksomheten rettet mot de nokså få ytterliggående islamistene som det knytter seg konkrete mistanker til. Disse har tilknytning til langt større miljøer som PST oppfatter som rekrutteringsmark for det som kan utvikle seg til å bli virkelige trusler. Det kan få betydelige konsekvenser for integreringen av innvandrerbefolkningen, skriver Lund.

Boka er en respons på rapporten fra 22. juli-kommisjonen, og bokas redaktører advarer mot at politiet ikke besvarer kritikken med større åpenhet og mer avansert ledelseskompetanse, men isteden faller tilbake til tradisjonelle og lukkede hierarkier.

Hos PST sier seniorrådgiver Martin Bernsen at tjenesten aldri har vært mer åpen enn den er i dag, og sier man ikke kan skylde på PST dersom enkelte muslimer føler seg mistenkeliggjort.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) deler ikke Lunds inntrykk og sier at trusselnivået gjør at politiet må ha nødvendige virkemidler for å trygge befolkningen.

Les også

  1. Ketil Lund: - Ikke overrasket over at ikke PST avdekket dette

  2. Muslimer mener PST trår varsommere