Norge

Dette må du vite om årets influensa

Influensasesongen har begynt. Hittil er det påvist 53 personer med smitte. Men det er usikkert hvor hissig og omfattende årets influensasesong vil bli.

Feber og verk i kroppen. Så langt i år vet Folkehelseinstituttet om 53 pasienter som har fått influensa. Men FHI kan ikke antyde hvor alvorlig årets utbrudd vil bli.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist


1. Dette er årets influensa

Det er fremdeles tidlig i sesongen, men det er allerede influensavirus i omløp. For øyeblikket er to typer virus på gang:

Influensa A(H3N2) og influensa B.

Influensa A-virus står oftest for de største utbruddene og epidemiene, men det har også tidligere vært rene influensa B-sesonger. Dette influensa A-viruset ligner viruset som dominerte forrige sesong. Det medførte ca. 6000 sykehusinnleggelser og gikk hardt ut over eldre. Begge virusene vi ser nå tidlig i sesongen, har en tendens til å ramme spesielt eldre.

 • Er det bare forkjølelse? Her får du svaret

2. Disse er utsatt

Barn er alltid mest utsatt. De har lavest beskyttelse fordi de ikke har vært utsatt for influensavirus så mange ganger tidligere, og de har ikke vært vaksinert. Men å bli syk har oftest størst konsekvenser for eldre, ettersom de har dårligere immunforsvar. Det gjelder også andre med lavt immunforsvar og personer med underliggende kroniske sykdommer.

Alle over 65 år bør vaksineres mot influensa, mener FHI.

3. Disse bør ta vaksine

 • Alle over 65 år
 • Barn og voksne med underliggende kronisk sykdom
 • Overvektige
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Helsepersonell med pasientkontakt
 • De som har nær kontakt med personer som lider av alvorlig immunsvikt

FHI presiserer at man ikke blir syk av vaksinen.

Man får ikke influensa av å ta vaksinen. Rådet er å ta vaksinen tidlig i sesongen, før virusene florerer. Kroppen trenger ca. to uker på seg for bygge opp beskyttelsen som vaksinen gir. I mellomtiden kan du bli syk av influensa eller noen av de 100-talls andre bakteriene og virusene som kan gi lignende sykdom. Vaksinen gir kun beskyttelse mot influensa.

Ellers friske og raske mennesker kan vaksinere seg hvis man ønsker å unngå å bli syk, eller særlig hvis man ønsker å beskytte svake rundt seg.

4. Derfor dør noen av influensa

I fjor døde nesten 1700 som følge av influensa. Det er nesten dobbelt så mange som gjennomsnittet for en vanlig sesong. Flertallet av disse var over 65 år, og mange døde av følgesykdommer som lungebetennelse, alvorlig systemisk sykdom og organsvikt etter en influensainfeksjon.

Rundt 6000 pasienter ble i fjor lagt inn med influensa på sykehus.

5. Slik er symptomene

Typisk influensa kan starte plutselig. I løpet av noen timer kan man gå fra å være frisk og rask til å føle seg syk. Hovedsymptomene er feber, tørrhoste, muskelsmerter, hodepine og slapphet.

Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn.

Noen får sår hals og snørr, men det gjelder oftere forkjølelse enn influensa.

Ikke alle som smittes med influensa, blir syke. Noen blir bare litt snufsete, og noen får ikke symptomer i det hele tatt.

6. Slik beskytter du deg

Den viktigste smittekilden er syke personer som hoster. Man kan forsøke å unngå omgang med syke personer, skjønt dette kan være vanskelig eller umulig å få til.

Ikke slik! Host i albuen!

Jo mer virus man utsettes for, desto større er risikoen for å bli smittet. Små barn skiller ofte ut mer virus og er derfor en viktig smittekilde.

God håndhygiene er viktig.

Gi beskjed slik at folk omkring deg ikke hoster og nyser på andre.

Vaksinen er det mest effektive vernet mot influensa. Noen ganger passer vaksinen veldig godt til de virus som er i omløp, andre ganger passer den mindre godt. Men vaksinen inneholder beskyttelse mot flere forskjellige influensavirus, og uansett hvor godt eller dårlig den skulle passe, er målet at den skal kunne gi beskyttelse mot alvorlig sykdom og død for dem som trenger det aller mest. Den vil ikke nødvendigvis forhindre sykdom hos alle.

Kilde: Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet

God håndhygiene er viktig for å unngå smitte.

Les mer om

 1. Influensa
 2. Folkehelseinstituttet