Håp for vonde knær

Langvarige knesmerter plager mange aktive. Forskning fra Bergen antyder skadet nervesystem som årsak og viser at akupunktur kan få fart på mange knær.

Kari-Anne Heltne er pasient og får behandling for knesmerter.

Smertene det her snakkes om er knesmerter helsepersonell ikke finner klare årsaker til.

Flere studier har antydet at problemene skyldes manglende muskelkontroll i hofte og lår. Roar Jensen er den første som har sett på om nervesystemet kan ha betydning, ifølge Universitetet i Bergen. Han forsvarte nylig sin avhandling for doktorgraden.

Jensen har syvårig utdanning som manuell terapeut og toårig akupunkturutdanning, og han har erfaring fra blant annet fra Smerteklinikken ved Haukeland sykehus. Han er lærer ved Mastergradstudiet i Manuellterapi ved Universitetet i Bergen og driver privat praksis.

Nervefeil

I sin avhandling avdekker han at mange av pasientene har et feilfungerende nervesystem. Jensen mener årsaken kan være at en tidligere betennelse eller skade har påvirket nervefibre, slik at de opprettholder gamle smerter eller skaper smerte uten en egentlig grunn.

–Studiene vi har gjort innebærer et skifte av hvilket syn man bør ha på behandling av uklare knesmerter. Behandlingen pasientene har fått til nå, hovedsaklig smertestillende og trening, er en dårlig strategi når nervesystemet er involvert.

Mange mestrer plagene ved å slutte med eller trappe ned på aktivitet. Mange får psykiske plager, ifølge avhandlingen.

Jensen har ikke studert om pasientene har hatt slike plager før knesmertene oppstod, men mener plagene er en følge av nedsatt livskvalitet, slik man ofte ser hos pasienter med annen kronisk smerte. Jensen mener dette bør utredes, men han anbefaler i utgangspunktet ikke antidepressiva.

–Antidepressiver og antiepileptika kan for øvrig hjelpe når kroppens nervesystem gir nevropatiske smerter. Det er ikke vanlig at fastleger anbefaler dette på grunn av store bivirkninger. Vi har nå god nok dokumentasjon på at akupunktur er godt behandlingstilbud. Dette bør pasienten gjøres oppmerksom på, sier han og legger frem en fersk oversiktsstudie som tar for seg den vitenskapelige kvaliteten på 20 forskningsrapporter om diagnosen PFPS (Patellofemoral syndrome). Jensens studie om akupunkturbehandling holdt høyest standard.

Prøving og feiling

–Forventning har en effekt på smerte og kroppens evne til å lege seg selv i begynnelsen av en behandling. I min studie har placebo sannsynligvis liten betydning, fordi vi ser gradvis bedring og størst effekt etter ett år.

–All forskning viser at det er relativt liten forskjell på effekt i akupunktur-punkt og andre steder man setter nåler. Dette blir brukt mot klassisk akupunktur, men det betyr ikke at akupunktur ikke virker. Hvorvidt det virker etter kinesisk meridianteori eller en moderne nevrofysiologisk forståelse, er jeg ikke så opptatt av. Men jeg tror akupunktur etter tradisjonell kinesisk medisinsk teori kan gi bedre effekt. Den er basert på prøving og feiling gjennom lang tid, sier Jensen.