Hæren senker fysiske krav. Vil ha flere kvinnelige soldater.

Hæren har besluttet å senke kravene til godkjente hærsoldater, selv om den mener det er prinsipielt galt å gjøre det.

Trening til tross, de færreste jentene klarer kravet til «Godkjent hærsoldat». Nå senker Forsvaret kravet. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix
  • NTB

Vilkårene for bli godkjent hærsoldat er kjønnsnøytrale. De er dessuten strengere enn kravene man stiller til dem som vil bli soldater i luftforsvaret og marinen. Mange kvinner sliter med å oppfylle kravet. Ifølge Forsvarets Forum senker Hæren kravet i kampløypa med ett minutt, fra 16 til 17 minutter, og mener det skal gjøre at flere kvinner kvalifiserer.

– Det gjør vi for å få med flere til den avsluttende testen, som blant annet omfatter løp, makkerbæring, skyting og sanitet i en stridsteknisk ramme, sier major Trond Sverre Mostue, testutvikler ved Hærens våpenskole.

Mostue mener likevel at trekket er prinsipielt galt, fordi krigens krav ikke endrer seg.

– Hvis det blir for stor andel jenter eller gutter som ikke er fysisk skikket til tjeneste, vil det gå ut over mulighetene til å fylle fysisk krevende og viktige stillinger i for eksempel jeger- og kampavdelingene, sier Mostue.

I det første kullet der både jenter og gutter har verneplikt, 1997-kullet, er det 22 prosent av de feltdyktige jentene fra sesjon del to og 2 prosent av guttene som ikke oppfyller minstekravet til kondisjon, styrke eller allment evnenivå. Det viser en studie fra Forsvarets forskningsinstitutt.

Kvinneandelen på sesjon er 43 prosent. Blant dem som fordeles til tjeneste, er kvinneandelen 30 prosent.