Norge

Gjermund Cappelen: – Dommen gir meg en slags oppreisning

Gjermund Cappelen synes ikke det er riktig at han må sitte inne mens Eirik Jensen inntil videre får gå fri.

Etter tre år og ni måneder i varetekt og et halvt år i retten føler Gjermund Cappelen seg fullstendig utladet. Såfremt han ikke anker, starter soningen av dommen på 15 års fengsel nå – selvsagt med fratrekk av tiden i varetekt.
  • Frode Sætran

Aftenposten møter Cappelen på besøksrom 1 på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Her er grønnmalte murvegger, gittervindu, en treseters sofa, ett bord og to stoler. TV-en som henger på veggen, er forhåndsinnstilt på barne-TV.

Cappelen setter seg tungt i skinnsofaen. Snaut to døgn etter at dommen gjennom fire timer ble lest opp direkte på TV – mens den norske befolkningen fulgte med – kjenner Cappelen at den lange prosessen har satt merker.

Mens politimannen Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel av Oslo tingrett mandag, ble Cappelen dømt til 15 års fengsel.

– Jeg er helt satt ut, tom, utladet. Men samtidig vet jeg at jeg er på rett spor. Jeg har tross alt levd hele livet i kriminalitet. Nå trår jeg over i en annen tilværelse, der hele mitt fokus vil dreie seg om å ta vare på mine nærmeste, sier han.

Les også

21 ÅRS FENGSEL: Fem grunner til at Eirik Jensen ble dømt

Hjemme til jul 2023?

I dommen fremgår det at Cappelens forbrytelser i utgangspunktet ville gitt 21 års fengsel. Men tilståelsen hans førte til at straffen ble redusert med 20 prosent. Forklaringen hans om Eirik Jensen førte til at straffen ble redusert med ytterligere 10 prosent.

Med totalt 30 prosents strafferabatt endte han på 15 års fengsel.

Med straffen på 15 år kan Gjermund Cappelen håpe å være hjemme til jul 2023.

Onsdag denne uken hadde Cappelen sittet i varetekt i nøyaktig 3 år og 9 måneder. Eirik Jensen satt til sammenligning i varetekt i litt over fem måneder etter pågripelsen.

Tiden i varetekt går selvsagt til fradrag på Cappelens straff. Med mulighet for løslatelse etter soning av to tredjedeler av straffen kan Cappelen være på frifot i tide til å feire jul hjemme i 2023.

Soningsløpet innebærer også muligheter for permisjon, noe som kan være aktuelt allerede om få måneder.

Les også

NY VURDERING: Advokater vil ha gransking av alle Jensens straffesaker

Har ikke avgjort om han vil anke

– Når jeg er på vei ut, er han på vei inn, sier Gjermund Cappelen.

Han sikter til Eirik Jensen, som fikk lovens strengeste straff. Dommen er imidlertid ikke rettskraftig ennå, og inntil videre går Jensen fritt – han sperres ikke inne.

– Jeg har ikke avgjort om jeg vil anke straffeutmålingen. Jeg mener det er prinsipielt galt at det ikke skal innrømmes mer enn 10 prosent reduksjon for folk som samarbeider for å løse andre alvorlige saker, forteller Cappelen.

Begge de to domfelte har to uker frist til å avgjøre om de vil anke eller ikke. De kan velge å anke hele eller deler av dommen. Hvis hele saken skal behandles på nytt, innebærer det rettssak med full jury.

Jensens to forsvarere – John Chr. Elden og Arild Holden – mener det er ganske åpenbart at eks-politimannen vil anke. Elden har uttalt at dommen, hvis den blir stående, vil gjøre det vanskelig å drive etterretning i kriminelle miljøer.

Tirsdag ble det kjent at ankebehandlingen i lagmannsretten antagelig først kan finne sted vinteren 2018/2019. Etter det gjenstår spørsmålet om eventuell anke til Høyesterett.

Les også

JUSTISMINISTEREN: Vil granske politiet som følge av Jensen-saken

Stemplet som løgner

Cappelen understreker overfor Aftenposten at han ikke er noe offer i denne saken, og at han fortjener straff for det han har gjort.

– Det fortjener jeg absolutt. Men domstolene er nødt til å gi et klart signal om at kriminelle som samarbeider i alvorlige saker, blir belønnet. Det må særlig gjelde i tunge, alvorlige saker, mener Cappelen.

– Jeg har vært stemplet som en lystløgner og tyster uten snev av troverdighet. Denne dommen gir meg faktisk en slags oppreisning, sier Gjermund Cappelen.

Han sier han stort sett har fått positive reaksjoner etter at han kom tilbake til medfanger på Ila etter domsforkynnelsen i Oslo tinghus mandag.

– Jeg har vært stemplet som en lystløgner og tyster uten snev av troverdighet. Denne dommen gir meg faktisk en slags oppreisning. Det er det også andre som har fått, sier han.

Les også

I RETTEN: – Du Gjermund, er du en lystløgner?

– Kanskje jeg kan hjelpe andre

Aftenposten har vært i kontakt med kriminelle som er nære venner av Cappelen. En av dem sier følgende:

– Jeg bryr meg ikke om de tystergreiene, Cappelen skal ha takk for at han orket å fronte det han har gjort.

Etter å ha levd mye av livet som kriminell og vært vant til å se seg over skulderen, vet ikke Cappelen helt hvordan det vil være å leve et vanlig, lovlydig liv.

Men han vil gjerne prøve, sier han.

– Kanskje jeg kan hjelpe andre som sliter med et liv i rus og kriminalitet. Det vet jeg en del om.

Les mer om

  1. Eirik Jensen
  2. Krim
  3. Etterretning
  4. Politiet
  5. Oslo tingrett
  6. Narkotika