Helseminister Høie: – Alvorlig at så mange får infeksjon og må på sykehus etter prostataprøve

Helseminister Bent Høie sier at de medisinske fagmiljøene selv må diskutere og ta stilling til hvilken metode som gir minst risiko for alvorlige infeksjoner etter prostataprøve.

– De økende infeksjonstallene etter prostatabiopsi viser hvor avgjørende det er at vi har antibiotika som virker, sier helseminister Bent Høie. Han er bekymret for antibiotikaresistens.

Torsdag skrev Aftenposten at én av ti pasienter som tok prostatabiopsi ble lagt inn på norske sykehus med alvorlig infeksjon i fjor, totalt tusen sykehusinnleggelser.

6545 pasienter tok vevsprøven for å undersøke om de hadde kreft.

– Det er alvorlig når så mange har fått infeksjon i etterkant av prostatabiopsi. Jeg er glad for at overlege Bjerklund Johansen ved Aker sykehus har analysert data fra Norsk pasientregister som gjør det mulig å finne denne typen resultater, sier helseminister Bent Høie.

– Fagmiljøene må eie og bruke kvalitetsdataene

– Overlegen har lenge advart mot denne utviklingen og tatt til orde for at prostatabiopsier burde bli gjenstand for en særlig kvalitetskontroll. Burde ikke helsemyndighetene selv sørget for at det ble løpende registrert komplikasjoner og infeksjoner etter slike prosedyrer?

– Vi har nasjonale kvalitetsregistre og lett tilgjengelige data. Det er best at fagmiljøene eier dataene selv og bruker dem. Det gir den beste effekten for å få til forandringer, sier Høie.

– Gjennom en egen kvalitetsforskrift har jeg stilt krav til ledere på alle nivåer i helsetjenesten om at de minst en gang i året bruker tilgjengelige data til å gjennomføre forbedringer av virksomheten.

Ole A. Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, ønsker at man utarbeider nye retningslinjer som er basert på ny forskning og setter hensynet til pasienten først.

Kreftforeningen: Overraskende høye tall

Assisterende generalsekretær Ole A. Opdalshei i Kreftforeningen synes antallet pasienter som får alvorlige infeksjoner etter prostatabiopsi er overraskende høyt.

– Vi er kjent med problemene, men ikke at omfanget av komplikasjoner og infeksjoner etter prostatabiopsier er så stort som disse tallene viser.

Han sier det er viktig å få frem slike tall uten at pasientene blir unødig skremt av mulige komplikasjoner.

– Dette er prøver som tas for å avdekke en eventuell alvorlig sykdom, og tidlig diagnostikk kan redde liv.

Les også

De vil advare andre mot risikoen: Roar Gulbrandsen (68) døde få dager etter prostataprøve

Ny metode blir ikke anbefalt

Som Aftenposten skrev torsdag, har overlege Truls Bjerklund Johansen byttet metode fra å ta prostatabiopsi via endetarmen til å stikke prøvenålen gjennom mellomkjøttet (området mellom pungen og endetarmen).

Det gjorde han etter at en av pasientene hans døde etter prostatabiopsi.

Det er antatt at denne måten å ta prøven på gir mindre fare for infeksjon, men det gjøres svært få slike biopsier i dag.

Roar Gulbrandsen døde etter en prostatabiopsi i mars. Datteren Agnes Gulbrandsen vil varsle andre om risikoen, og sier det er viktig for pårørende å følge med på sykdomstegn i dagene etter prøven.

I de nye retningslinjene som er under utarbeidelse vil det ikke bli anbefalt å bruke denne metoden, opplyste kreftlege Andreas Stensvold til Aftenposten torsdag. Han er sentral i arbeidet med de nye retningslinjene.

Dette fordi prøven tatt gjennom endetarm er raskere og billigere, og man får mange pasienter gjennom systemet.

– Vi i Kreftforeningen kan ikke ta stilling til hvilke prosedyrer som er best. Men vi forventer at nye prosedyrer ikke besluttes før disse tallene som nå er kommet opp, er grundig vurdert, sier Opdalshei.

– Vi snakker om pasientenes helsevesen, og da kan ikke samfunnsøkonomiske vurderinger trumfe alt.

Høie bekymret for antibiotikaresistens

Helseminister Høie påpeker at hvilken metode som velges ikke er et politisk, men et faglig spørsmål.

– Retningslinjene for utredning og behandling av kreft lages ikke av byråkrater, men av fagfolk. Noen ganger er det full enighet, andre ganger er det diskusjon.

Det er fagmiljøene i samarbeid med Helsedirektoratet som må diskutere og ta stilling til hvilken metode som er best å bruke, sier han.

Han trekker frem et annet viktig perspektiv ved økningen i antall infeksjoner etter prostatabiopsi: Betydningen av arbeidet mot antibiotikaresistente bakterier.

– Dette er ikke noe som ligger langt frem i tid, men er et økende problem her og nå. Denne saken viser hvor avgjørende det er at vi har antibiotika som virker, ikke bare i kreftbehandlingen, men også i diagnostiseringen, sier han.