Norge

Prisen for å gjenåpne Jomfrubråten øker fra 22 til 37–38 millioner

Prisen for å gjenåpne Oslos minst brukte trikkeholdeplass øker med over 50 prosent.

Holdeplassen på Jomfrubråten har en lang historikk. Her er det direksjonen (i Ekebergbanen?) som tar en prøvetur i 1931. Foto: Ukjent fotograf / Oslo byarkiv

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

På nedlagte Jomfrubråten holdeplass på Ekeberg var det i gjennomsnitt 1,8 passasjer ved hver stopp. Mot Ruters vilje bestemte byrådet seg for å gjenåpne holdeplassen.

Det skulle koste 22 millioner.

Nå opplyser pressekontakt Jan Rustad hos Sporveien til Aftenposten at prisen for de mest aktuelle løsningene har økt til 37–38 millioner kroner.

Dette endrer ikke på Byrådets planer, konstaterer byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, overfor Aftenposten. Høyre ber byrådet gå en runde til.

Lokalbeboer Berit Larsen var svært fornøyd med at byrådene Lan Marie Nguyen Berg og Inga Marte Thorkildsen (på hver sin side av Larsen), vil gjenåpne Jomfrubråten stasjon. Foto: Stein Erik Kirkebøen

Vil vise at Oslo er en eldrevennlig by

Beboere i området jublet da det ble klart at stoppestedet skulle gjenåpnes våren 2017.

– Nå er resten av livet mitt reddet! utbrøt lokalbeboeren Berit Larsen (82).

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og byråd for eldre og helse, Inga Marte Thorkildsen (SV) forklarte vedtaket med et ønske om å gi et godt tilbud til de eldre i et område med mange seniorboliger.

Holdeplassen omtales også som den viktigste for Norway Cup.

Har løsning til 15 millioner, men vil ikke bruke den

Ifølge Jan Rustad i Sporveien finnes det en alternativ modell for ny stasjon for Jomfrubråten til ca. 15 millioner kroner.

– Dette er en løsning våre fagfolk fraråder, skriver Rustad i en e-post til Aftenposten.

Han opplyser at saken fremdeles ligger til politisk behandling. En behandling hos planetatene tar normalt ett år, noe som betyr at bygging først er aktuelt i løpet av 2019.

 • HER ER SEKS TING samfunnet kunne brukt pengene på, i stedet for å bygge én meter innkjøringstunnel til Stortinget.

Derfor forsvarer byråden prisøkningen

Aftenposten har bedt byråd Nguyen Berg om en kommentar. Hun viser til et notat hun for få dager siden sendte Høyres bystyrerepresentant Eirik Lae Solberg.

Der konstaterer hun at hun står fast på planen om å gjenåpne holdeplassen, og at byrådet arbeider for å skaffe til veie ekstrabeløpet på 15–16 millioner kroner.

Forklaringen på den nye prisen er ifølge Nguyen Berg et krav fra Jernbanetilsynet for åpning.

De har overfor Sporveien meddelt at de ikke aksepterer gjenåpning av en holdeplass med såkalt planovergang, altså at man krysser sporet uten at det skjer over en bro eller via en undergang.

Kravet om planfri overgang kan ikke fravikes med mindre det finnes vektige samfunnsmessige grunner til det. Her anses ikke kostnader å være god nok begrunnelse til å åpne en holdeplass med planovergang, refererer Nguyen Berg fra Jernbanetilsynet.

Høyre: – Gå en runde til

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, ber byrådet ta en runde til med både Jernbanetilsynet og Samferdselsdepartementet.

– Det gir ikke mening at det skal stilles krav om planfri overgang for en holdeplass som inntil nylig var åpen, og der det var gjerde og varselsignaler, som ved flere andre stasjoner på samme linje.

– Men dere vil fortsatt gjenåpne stasjonen?

– Ja, men det bør kunne skje raskere, og til en lavere pris, sier Solberg.

Mens kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien sier at han ikke kjenner de nye tallene og derfor ikke vil kommentere saken sier Ruter at de står fast på anbefalingen om å legge ned Jomfrubråten stasjon.

– Men vi har fått et annet oppdrag og forholder oss til det, sier kommunikasjonsrådgiver Knut-Martin Løken.

Les mer om

 1. Sporveien
 2. Lan Marie Nguyen Berg
 3. Samferdsel

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslos minst brukte trikkeholdeplass skal få plattform i én retning

 2. OSLOBY

  På Jernbanetorget krysses trikkespor med vanlig trafikklys. Jomfrubråten krever kryssing til 37 mill.

 3. DEBATT

  Kort sagt, tirsdag 3. april

 4. OSLOBY

  Sporveien kjører T-banen. Men de har ingen mening om ny milliard-tunnel.

 5. OSLOBY

  Kan spare 200 mill. ved å stenge veien for biler

 6. OSLOBY

  Bruker 19 mrd. på ny tunnel. Men de to viktigste stasjonene får ikke flere avganger.