Stortinget setter ned foten for internasjonale toppledere i Nobelkomiteen

Thorbjørn Jagland blir trolig det siste medlemmet i Nobelkomiteen som også er leder for en internasjonal organisasjon som Europarådet.

Tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland er både generalsekretær i Europarådet og medlem i Nobelkomiteen. Stortinget vil nå sette en stopper for at medlemmer i Nobelkomiteen også kan ha den type internasjonale toppjobber. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
  • NTB

Et samlet presidentskap i Stortinget går inn for at ledere av internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer, ikke skal kunne velges som medlemmer i Nobelkomiteen. Dette skal imidlertid ikke ha tilbakevirkende kraft og regelendringen rammer dermed ikke Thorbjørn Jagland, som er generalsekretær i Europarådet samtidig som han sitter i komiteen.

Regelendringen skal hindre mulige rollekonflikter, opplyser stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen til NTB.

– Å ivareta rollen både som leder i en internasjonal organisasjon, der stater er medlemmer, og være med i Nobelkomiteen kan gi utfordringer fordi statene representeres av landets myndigheter. Som leder av organisasjonen vil man ha et lojalitetsforhold til medlemmene – i dette tilfellet myndighetene i medlemslandene. Samtidig kan det være aktuelt å vurdere kandidater som er i opposisjon til de samme myndighetene, påpeker hun.

– Må fratre

Vara på Stortinget og tidligere Frp-leder Carl I. Hagen ville gjerne ha en plass i Nobelkomiteen, men fikk det ikke. Bråket i fjor har ført til at Stortinget gjør endringer i hvordan komitémedlemmene velges. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

På spørsmål om hva som vil skje dersom en som allerede er valgt inn i komiteen, blir leder av en slik internasjonal organisasjon, svarer hun:

– Det er ikke sagt noe uttrykkelig om dette, men konsekvensen ville være at han eller hun måtte fratre som medlem av komiteen.

Presidentskapet innstiller også på at medlemmer bare kan gjenvelges én gang, det vil si at de kan sitte maksimalt tolv år i komiteen. Innstilling ble levert torsdag og skal etter planen behandles i Stortinget 27. november. Da vil presidentskapets innstilling etter alt å dømme bli vedtatt.

Opprydding

Stortinget har det siste året forsøkt å rydde opp i reglene for hvem som kan sitte i Nobelkomiteen, etter bråket rundt Frps nominasjon av tidligere partileder og stortingsvara Carl I. Hagen. Da kom også spørsmålet om Jaglands ulike roller opp.

Stortinget vedtok alt i desember i fjor at hverken sittende stortingsmedlemmer eller varamedlemmer kan sitte i komiteen. Nå har både et utvalg av stortingsmedlemmer og presidentskapet vurdert om det også skal gjøres andre endringer i valgprosessen.

Et flertall i presidentskapet ville imidlertid ikke endre på ordningen der medlemmer velges etter forslag fra partigruppene basert på deres forholdsmessige størrelse, som i dag.

– Vi mener ordningen sikrer at de som velges har ulik bakgrunn og at de har et flertall bak seg. Det vil innebære at disse valgene er forankret i en demokratisk prosess, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) til NTB.

Verv som takk?

Visepresident Abid Raja (V) foreslo en ny ordning som skulle løsrive valget av komitémedlemmer fra partienes størrelse på Stortinget.

– Noen ganger har det i den offentlige debatten blitt fremhevet at enkelte kan få dette vervet som takk for lang og tro tjeneste for partiet. Slik bør det ikke være, skriver han i innstillingen, men vant altså ikke gehør i de andre partiene.

Innstillingen gjelder også valg til andre verv og utvalg, som riksrevisor, men det er kun i valg til Nobelkomiteen det foreslås endringer.