Norge

Slik vil NSB-sjefen løse togproblemene i Norge

Ut med NSB og Jernbaneverket. Inn med to helt nye AS-selskaper som får stor frihet. Det vil NSB-sjefen ha. Også samferdselsministeren vil ommøblere hos dagens togkjemper.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Når NSB-sjef Geir Isaksen onsdag formiddag innkalte til pressekonferanse for å fortelle at han vil rive opp dagens organisering av tog-Norge, er det etter møter med samferdeslsministeren.

Det bekrefter Ketil Solvik-Olsen overfor Aftenposten.

Også sjefen for Jernbaneverket, Elisabeth Enger, bekrefter at hun kjenner Isaksens planer.

Ganske enkelt ikke bra nok

Dagens togpassasjerer har det alt for problematisk, spesielt rundt Oslo. Det erkjenner Geir Isaksen.

— Vi ser at kundene våre ikke får et godt nok tilbud. Forsinkelser og innstillinger preger folks reisehverdag i alt for stor grad, konstaterer han.

Les også

Derfor blir det enda mer veislitasje

Han har ikke tro på at dagens løsning og oppgavefordeling mellom Jernbaneverket (JBV) og NSB kan løse problemene. Jernbanen eier i dag store områder rundt mange store stasjoner. Isaksen vil at ett av de nye selskapene skal overta disse eiendommene og utvikle dem som en del av byutvikling i Stor-Oslo og andre steder.

Dette foreslår NSB:

 • Avvikle både NSB og Jernbaneverket slik vi kjenner selskapene i dag.
 • Opprette to nye selskaper, AS-er, som får stor handlefrihet.
 • Det ene selskapet legges under Samferdselsdepartementet, og får ansvaret for «den totale togleveransen». Selskapet skal ikke bare drifte og bygge ut infrastruktur. Det skal drive med eiendom og utvikling av knutepunkter, i tillegg til å ha ansvaret for kjøp av persontogtjenester.
 • Det andre selskapet legges under Næringsdepartementet. Et kommersielt selskap som skal drive med persontog, godstog og buss, samt vedlikehold av tog og banestrekninger. Driften skal være forretningsmessig med klare mål for lønnsomhet og avkastning.
 • I tiden som kommer bør det investeres i nye linjer bare der det er lønnsomt. For passasjerer og/eller for gods. Selskapet som skal betjene de ulike strekningene skal selv få bestemme om det skal brukes jernbane eller buss.
 • Informasjon om forsinkelser for tog, det som kalles «sanntidsinformasjon», skal komme fra én kilde.

Kan droppe NSB-navnet

— Geir Isaksen, du er åpen for å droppe merkenavnet NSB?

— Vi har med vilje - og på skisseblokken - gitt de to selskapene helt nye navn, henholdsvis «Norsk Jernbane AS» og «Transportselskap AS». Jeg tror ikke disse navnene blir endelige, og ser det ikke som hensiktsmessig å gå inn i en diskusjon om navn nå.

Les også

Europa fornyer signal- system - Norge venter

- Det viktige nå er å diskutere jernbanen, gi kundene et bedre tilbud, og da tror jeg det er nødvendig med helt nye selskaper, sier Isaksen.Han mener at Stortinget i større grad må vedta nasjonale planer med mål, rammer, tiltak og finansiering slik at fagetatene i større grad kan overta ansvaret for detaljer og gjennomføring.

Det ligger i kortene at Isaksen vil prioritere trafikk i og rundt byene. Noe som kan torpedere ambisjonene mange har for nye dobbeltspor på Bergensbanen og på Dovrebanen mot Trondheim.

Solvik-Olsen med på laget

Geir Isaksen kommer med utspillet nå fordi han er trygg på at den nye regjeringen ønsker forandringer. Og fordi det er klart at EU vil påvirke Norges togfremtid i stadig sterkere grad. Som med krav til konkurranse på norske skinner.

Flere av poengene til Isaksen ligner på samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens.

Han sier bl.a. følgende:

— Vi har hatt en runde med mange av aktørene, som NSB, Jernbaneverket, Jernbanetilsynet og godsselskapet Cargolink. Vi har sagt at når det gjelder de forvaltningsoppgavene som i dag ligger i NSB så må de overføres til JBV. Mens det kommersielle som i dag ligger i JBV må over til NSB.

Og:

- På jernbane vil vi styrke pendlerstrekningene. Det betyr InterCity (mellom Oslo og Halden, Lillehammer og Skien), og Jærbanen, og litt rundt Bergen og Trondheim. På langdistansene er gods viktig, her handler det mer om krysningsspor og vedlikehold enn nye traseer med dobbeltspor.

Solvik-Olsen er også tydelig på at fagetatene må få større innflytelse på prioriteringer. Han utelukker heller ikke at regjeringen selv vil ta initiativ til et eget jernbaneinvesteringsselskap, slik det er bestemt at det blir på veisiden.

Kan stoppe krangelen

Aftenposten har i flere omganger skrevet om den tilsynelatende evige kivingen mellom NSB og Jernbaneverket. Ikke minst har Geir Isaksen lenge irritert seg over at det ikke får noen konsekvenser at signalanlegg klapper sammen eller at ledningene som gir strøm til togene faller ned.

På den annen side får det heller ikke store konsekvenser når NSBs avganger blir innstilt som følge av tekniske problemer på togsett.

Les også

Venstre: - En viktig seier

— Hva kan bli konsekvensene om ett av de fremtidige selskapene ikke klarer å levere, og om det igjen blir togstans?

— Det er ganske mange modeller som er i bruk i andre land. Dette handler like mye om belønning som straff. Får man flere passasjerer, overoppfyller forventinger til jernbane, må det belønnes. Hvis man ikke klarer å levere vil inntektene kuttes.

- Men vil ikke det bare ramme passasjerene?

— Det er en vrang inngang til dette. Vi ønsker et system med belønning og motivasjon, som jeg tror gir en sterk drivkraft for å levere så godt som mulig. Dette er kjent fra selskaper som er bygget opp etter en forretningsmodell.

- Ett av selskapene anbefales lagt inn under Næringsdepartementet, der Flytoget er i dag. Hvorfor?

— Jeg tror det gir en klok opprydning. Hvis ett selskap både er eier, regulator og kjøper av togtjenster, innebærer det en rolleblanding. Det er klokt å holde dette adskilt.

- Har du ryggdekning fra Solvik-Olsen?

— Vi har naturlig nok orientert ham om våre tanker. Vi har ikke noen forventning om at han uten videre kjøper alt vi legger på bordet i dag. Men vi har en god dialog. Vi tror at våre tanker innebærer en gevinst både for regjeringen og partier på Stortinget som støtter den, sier Isaksen.

Har vedtatt plan mot 2030

NSB-sjefen er fascinert av måten jernbane utvikles på i Sveits.

— Her har de allerede klar ruteplanen for 2030, og er i gang med planen for 2040. De begynner med å se på behovet for fremtiden, og legger planen ut fra behovene som skal dekkes. Da må det foreligge en organisasjon som klarer å levere, sier Isaksen.

Les også

NSB kveles av egen suksess Voldstom trafikkvekst kveler NSBs kapasitet

Ifølge Isaksen har man i Sveits vedtatt at alle steder der det bor over 100 mennesker skal ha et transporttilbud. Men om det er buss eller tog avgjøres ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Jernbanedirektøren positiv til endring

Overfor Aftenposten bekrefter jernbanedirektør Elisabeth Enger at hun kjenner Geir Isaksens forslag.

— Også vi mener det er behov for en gjennomgang av hele jernbanesektoren, gitt at det blir konkurranse på sporet. Flere ting er viktige, som forutsigbarhet med langsiktige planer og finansiering. Det har vi også sagt i egne rapporter. Men det konkrete forslaget fra Isaksen ønsker jeg ikke å kommentere nå, sier Enger.

Les også

 1. Solvik-Olsen vil styre mer veipenger mot byene

 2. Veibygging overskredet med over 500 prosent

 3. Europas signalsystem fornyes - Norge venter

 4. Solid jernbaneløft i statsbudsjettet

 5. Nytt liv i lyntoghåpet

Les mer om

 1. Samferdsel