Norge

Færre sier de kjøper svarte tjenester

11 prosent av befolkningen har kjøpt svart arbeid de siste to årene.

Blant dem som ikke har kjøpt svart arbeid har 11 prosent vurdert det, mot 17 prosent i 2011 og 20 prosent i 2009. Foto: Dan P. Neegaard

  • Einar Haakaas

Folk kjenner også færre andre enn før som har brukt svart arbeid. Det sier de i hvert fall.

Undersøkelsen presenteres torsdag på en av de etter hvert tallrike seminarer om svart økonomi. Bak står «Samarbeid mot svart økonomi» (se fakta), som har gjennomført tilsvarende undersøkelser også i 2009 og 2011.

Spørreundersøkelsen er tatt opp i september, i et år sterkt preget av store medieoppslag om uheldige sider ved svart økonomi, etter oppslagene om Fabian Stangs «mangel-på-skattetrekk», men før Lime-aksjonen.

Undersøkelsen viser:

  • 11 prosent av befolkningen oppgir å ha kjøpt svart arbeid de siste to årene, mot 20 prosent i 2011 og 23 prosent i 2009.
  • Blant dem som ikke har kjøpt svart arbeid har 11 prosent vurdert det, mot 17 prosent i 2011 og 20 prosent i 2009.
  • 34 prosent kjenner noen som har kjøpt svart arbeid, ned fra 45 prosent i 2011 og 43 prosent i 2009.
  • Resultatet modifiseres noe, når man skiller ut de som faktisk har kjøpt tjenester de siste to årene: Da svarer 13 prosent at de har kjøpt svart, og 4 prosent er "ikke sikker" på om de har kjøpt svart eller hvitt.
    Les også:
Les også

Murermester: - Svart arbeid dreper norsk murerbransje

Skattesjefen gleder seg

Skattedirektøren gleder seg over utviklingen. Han peker på holdningsarbeid fra Skatteetaten selv og det organiserte næringslivet, samt virkningen av medieoppslag.

— Det er en tydelig trend nedover, og det er en gledelig utvikling. Jeg tror det har sammenheng med økt synliggjøring av svart økonomi i løpet av det siste året, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

- Tror du det faktisk blir mindre svart arbeid, eller at folk bare skammer seg mer for å si at de bruker svart arbeid?

— Jeg tror det er en økende bevisstgjøring hos privatpersoner. Hvis folk skammer seg mer for å bruke svart arbeid, er jo det positivt i seg selv, sier Holte.

Samtidig mener Holte at situasjonen i bygg og anlegg generelt er blitt verre de senere årene, med mer kompleks og sammensatt kriminalitet.

Politisk ukorrekt

Reidar Dischler, Opinions ansvarlige for undersøkelsen, medgir at undersøkelser der folk blir spurt om de har gjort noe ulovlig, har større feilmarginer enn andre undersøkelser. Han sier det er mørketall, men mener likevel at den nedadgående trenden er oppsiktsvekkende.

- Det kan hende det bare er blitt mer politisk ukorrekt å snakke om svart arbeid. Men da vil det sannsynligvis komme en holdningsendring.

Dischler merker seg ellers at det er en betydelig forskjell på holdningene hos brukere av svart arbeid og brukere av hvitt arbeid. Mange flere av dem som velger svart er enige i påstander som «Skatter og avgifter er så høye at man tvinges til å bruke svart arbeidskraft».

- Undersøkelsen viser at valget av svart eller hvitt er veldig bevisst. Folk skjønner når arbeidet er svart. De mangler ikke kunnskap. Det står på holdninger, sier han.

— En mindre gruppe i befolkningen litt lavere tillit til at fellesskapets midler blir brukt på en fornuftig måte.

En annen konklusjon i undersøkelsen er at «svart arbeid smitter». 64 prosent av dem som har kjøpt svart arbeid kjenner andre som også har gjort det.