TV 2-kolleger forteller om trakasseringen fra Wathne

Flere tidligere og nåværende TV 2-ansatte sier Davy Wathne (67) kom med seksualiserte kommentarer og oppførte seg særlig krenkende overfor kvinner. «Garderobeprat», mener TV 2-profilen.

Den mangeårige sportsprofilen Davy Wathne sa opp jobben i TV 2 tidligere i uken. Nå anklager flere eks-kolleger ham for trakasserende oppførsel mot kvinner.

– For to dager siden ville jeg ikke sagt noe, men når jeg nå ser at Davy Wathne snakker om denne saken som om den at handler om at han kun har ønsket å gi konstruktive tilbakemeldinger til kolleger, blir jeg provosert. Det er direkte feil, sier en kvinne som tidligere jobbet med Wathne i TV 2.

Aftenposten har snakket med fem nåværende eller tidligere TV 2-ansatte som reagerer sterkt på uttalelsene veteranen har kommet med siden han forlot kanalen torsdag. De mener mye har handlet om trakasserende oppførsel overfor kvinner.

Selv kaller Wathne det for «garderobeprat».

Reagerer på omtale av kvinners utseende

Særlig en uttalelse i Dagens Næringsliv, adressert til kvinnene i bedriften, har provosert flere:

«Jeg trodde jo de hadde en viss støpning og robusthet når de begynte i mediebedrift, men når jeg skjønner at jeg har krenket noen og gjort dem vondt, så må jeg beklage det».

Dette er en ansvarsfraskrivelse, mener den tidligere kollegaen:

– Dette handler om hans måte å omtale kvinner på: At han kan snakke om kvinners utseende, fremtoning og bryster på en provoserende måte. Det kan være en kollega eller noen i idretten. For en kvinne er det provoserende å høre hvordan han snakker om kvinner.

– Snakket han sånn til deg også?

– Han kunne snakke til meg om andre kvinner, men ikke til meg om meg. Det var sexprat og skittsnakk.

– Hvorfor var det ikke noen som sa fra?

– Litt av problemet i denne saken er når man hører på Wathne og TV2-sportens sjef, Vegard Jansen Hagen uttale at «slike holdninger som dette må man tåle». Det er det man hører fra lederne og mennesker med makt i TV 2 sporten.

– Hvorfor kunne dere ikke ta det direkte opp mot Wathne?

– Det å skulle gå inn i en diskusjon med retorikeren Davy ... da skal du ha baller. Du vet at du ikke får støtte fra lederne heller. Jansen Hagen sa: «Her er vi ikke glassmaneter.» Det er et tøft miljø å være i som kvinne. Jeg har valgt å være taktisk. Det skal ha gått ganske langt før man sier fra om ting. Man må bruke kløkt for å påvirke et sånt miljø, sier hun.

Frykter konsekvensene å snakke

Både nåværende- og tidligere TV 2-ansatte Aftenposten har snakket med frykter konsekvensene av å snakke negativt om Wathne offentlig.

– Vi frykter lekkasjer, at det vi sier kan bli brukt mot oss av ledelsen, som mener at å sverte Davy er som å sverte TV 2, sier en som har jobbet med Wathne i flere år.

Det var torsdag denne uken 67-åringen forlot mediehuset med umiddelbar virkning. Årsaken er flere varslinger fra kollegers side. Wathne har vært ansatt i TV2 siden oppstarten i 1992, primært som sportsanker og som fotballprogramleder.

Avgangen kommer etter en høst der det er blitt oppmerksomhet rundt miljøet i TV2-sporten. Det ble tidligere kjent at det har vært saker mot fem menn som gjelder anklager om trakassering de siste årene. Fire av dem måtte gå fra jobben.

En mannlig TV2-ansatt Aftenposten snakker med har selv sett oppførsel han har reagert på fra Wathne, men sier han ikke tok det videre av frykt for veteranens posisjon.

– Han har hatt et seksualisert språk og kommentert kropper, pupper, rumper osv., det som kalles garderobeprat, og som ikke har noe å gjøre på en arbeidsplass.

En annen kvinnelig eks-kollega forteller om en konkret hendelse hun opplevde som krenkende.

– Etter hendelsen grudde jeg meg hver gang vi hadde vakt sammen. Jeg meldte fra til nærmeste leder som sa «at Davy ikke mente noe med det, at det var sånn han var, og at vi måtte tolerere det», forteller hun.

Dette er en av sakene som er blitt varslet til ledelsen.

Mener mange har sagt ifra

Flere av de Aftenposten har snakket med forteller at kritikken mot Wathne ikke er ny.

– Vi er mange som har sagt ifra om Davy opp gjennom, og dette handler ikke om direkte tilbakemeldinger og saklig kritikk fra hans side overfor kolleger. Det er påfallende at det tok så mange år før oppførselen ble tatt tak i av ledelsen, sier kvinnen.

En annen kvinnelig kollega av Wathne sier hun selv ikke har hatt problemer med veteranen. Hun har «lukket ørene» for hans måte å være på, men sier det nå var riktig at 67-åringen ga seg.

– Etter alt som er kommet frem nå, kunne ikke Davy fortsette. Han har gått over en grense.

Wathne: – Håpløst å forsvare seg mot anonym kampanje

Davy Wathne omtaler beskyldningene mot ham som en anonym kampanje, iscenesatt av krefter som ønsker å svekke TV 2 og som drar bort fokuset fra sexovergrep i andre mediehus.

Han opplyser at han har fått det han kaller «14 + 4 saker servert» mot seg med personalanklager fra andre TV 2-ansatte. Noen av klagene handler om hans parkering utenfor TV 2 og at han opptrådte på VG TV under fotball-EM, påpeker han.

– Nå har jeg i tre uker gått og tenkt over alt jeg har sagt og gjort siden jeg ble konfirmert. Og prøvd å finne ut hva er privatliv og hva som er jobbliv. Hva har jeg sagt og gjort på jobben? Hva kan tolkes, hva kan misforstås? Hva kan løsrevet fra sammenhengen oppleves som støtende eller krenkende eller ufint? Det har voldt meg besvær, tatt fra meg nattesøvnen og kostet meg åtte kilo, sier han.

Ifølge Wathne har han aldri i sin 25 år lange karrière i TV 2 fått beskyldninger om ufin oppførsel eller seksuell trakassering, før i et møte med TV-kanalens HR-avdeling 24. november.

Siden har han måttet lese gjennom og svare på anklager fra flere kolleger i ytterligere to møter.

Konflikt fra 2015

Men han vedgår at han fikk en irettesettelse av TV 2-ledelsen etter en hendelse i 2015, da han ble beskyldt for å «ha kløpet» en kvinnelig kollega i rumpa.

– Det var ikke slik jeg opplevde det, sier Wathne i dag.

– Dette er en sak som jeg har snakket med henne om, og vi har hver vår oppfatning av hva som skjedde. Jeg ble veldig såret av at ikke TV 2 den gangen sa at: «men er du sikker på at det var sånn, for Davy har faktisk vært her i 23 år og det er ingen sånne saker på ham».

Han ser frem til at de som mener han har oppført seg ufint, faktisk står frem med de konkrete beskyldningene.

– Da har de et ansikt og et navn. Da går det an å forholde seg til konkrete episoder, istedenfor bare dulgte hentydninger og sånt ullent snakk, sier han.

På spørsmål om det har vært mye prat om sex og grove historier på jobb i TV 2, svarer Wathne slik:

– Det har sikkert vært det vi kaller garderobeprat før Fotballekstra. Vi har helt sikkert vitset eller fleipet eller vært flåsete.

TV 2: – Nå tar vi et generaloppgjør

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, sier at TV 2 i denne saken etter avtale med Davy Wathne har gått langt i å kommentere en personalsak de som arbeidsgivere normalt ikke ville sagt noe om.

– Hva sier dere til at nåværende og tidligere ansatte frykter represalier for å kritisere Wathne?

– Vi har tydelig markert vår holdning til trakassering. Vi er opptatt å få inn mest mulig informasjon om det som er uakseptabelt, men også om det som er kritikkverdig, ved vår kultur i TV 2. Vi har kalt det et generaloppgjør. Vi ønsker å lufte ut, få god innsikt i hvordan folk i TV 2 opplever arbeidsplassen sin. Vi er opptatt av å ivareta de involverte på en god måte.

– Ledelsen kritiseres for å ikke ta varsling om dårlig oppførsel på alvor. Burde noen grepet inn overfor Davy Wathne tidligere?

– Tilbake i tid har TV 2 ikke hatt gode nok varslingsrutiner, ei heller bevissthet eller kultur for å håndtere bekymringsmeldinger. Det ser vi også i andre deler av mediebransjen. Det er tatt tak i dette også tidligere, men #metoo har gitt anledning til å sette det høyere på agendaen. Davy Wathne har fått korrekser tidligere, både fra kolleger og ledere, skriftlig og muntlig. Men det er først nå vi ser bredden av det hele, som resultat av prosessen igangsatt i etterkant av #metoo.

– Hva sier dere til påstandene om at det har vært kjent lenge at mange har reagert på og varslet om Wathnes oppførsel?

– Det er ikke noen hemmelighet at Davy Wathne har hatt en krevende væremåte. Han har også fått korrekser og tilbakemeldinger. Men det er først nå vi ser omfanget og hvor stort arbeidsmiljøproblem dette har vært for mange.

– En kilde beskriver TV 2 som et tøft miljø å være kvinne i. Hva er din kommentar til det?

– Sånn skal det ikke være i TV 2. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er trygt og godt for alle, uavhengig av kjønn. Vi håper tiltakene vi iverksetter ut fra dette, vil føre til at arbeidsmiljøet er trygt og godt, og at folk eventuelt opplever det som trygt og sikkert å si ifra. Det er viktig og riktig å varsle om disse forholdene.

– En kilde beskriver tilbakemeldinger som at «slike holdninger som dette må man tåle» fra ledere og mennesker med makt i TV 2 Sporten. Må man det?

– Jeg mener at vi skal ha takhøyde i TV 2. Men takhøyde kan man først ha på en sunn og god måte hvis man har respekt for hverandre. Dette handler vel så mye om sjargong og hvordan tilbakemeldinger gis, sier Willand.

Tidligere nyhetsredaktør: - Det ble håndtert

Tidligere nyhetsdirektør i TV 2 Jan Ove Årsæther har hatt det øverste redaksjonelle ansvaret i deler av den perioden da det kom varsler mot Davy Wathne og flere av hans kolleger. Etter at TV2 i høst innførte nye varslingsrutiner i kjølvannet av #metoo, har langt flere varslet, også om tidligere saker.

Årsæther sluttet i TV 2 i august i år, etter 17 år i kanalen, blant annet som sjef for Nyhetene, Sporten, TV.no og etter hvert nyhetsredaktør og nyhetsdirektør. Han presiserer at han overtok ansvaret for Sporten først i 2014.

Årsæther understreker at alle varsler som kom i hans tid ble håndtert. Han sier videre at han ikke er orientert om siste utvikling i saken, og derfor vil overlate til TV 2 å kommentere saken utover det.

– Er det noe du selv synes du burde gjort annerledes?

– Jeg er ikke orientert om, og har ikke innsikt i, den prosessen som nå pågår, så det har jeg ikke noen kommentar til.

– Kjenner du deg igjen i det bildet som nå tegnes av kulturen på Sporten i TV 2?

– Jeg må bare gjenta siste svar, at jeg overlater til TV 2 å kommentere dette. Dagens ledelse har innsikt i det som nå kommer frem. Utover det har ikke jeg noen kommentar.